Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 25 guests and no members online

2014-01-05 ฉบับที่ 1

สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบ1 ปีที่ผ่านมาในอาสนวิหารอัสสัมชัญ

1.     วันที่01 มกราคม         มิสซาสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเป็นเจ้าและขอพรพระเจ้าโอกาสปีใหม่

2.     วันที่19 มกราคม         ฉลอง 50 ปี แห่งชีวิตสงฆ์ของพระคุณเจ้าสังวาลย์ ศุระศรางค์

                                    และ 25 ปี แห่งชีวิตสงฆ์ของ คุณพ่อพิพัฒน์ รุ่งเรืองกนกกุล

3.     วันที่ 26-27มกราคม     ถุงทานวินเซนต์ฯ เพื่อผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า และผู้ยากไร้ จำนวน 51,860 บาท

4.     วันที่02 กุมภาพันธ์       มิสซาเสกเทียน เวลา17.00 น

5.     วันที่ 10 กุมภาพันธ์       วันตรุษจีน

6.     วันที่13กุมภาพันธ์      วันพุธรับเถ้า

7.     วันที่ 17 กุมภาพันธ์       พิธีเลือกสรรผู้เตรียมเป็นคริสตชนใหม่จำนวน 14 คน

8.     วันที่ 2 มีนาคม            เขต 1 จัดเข้าเงียบเตรียมฟื้นฟูจิตใจโอกาสเทศกาลมหาพรตพี่น้องสัตบุรุษ เพื่อเตรียมสมโภชปัสกา ณ อารามพระหฤทัย คลองเตย

9.     วันที่24 มีนาคม          พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองการเข้ารับหน้าที่ศาสนบริการของนักบุญเปโตรของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส” จัดโดยสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

10.วันที่24มีนาคม          เสกใบลาน

11.วันที่ 28มีนาคม          วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์

12.วันที่ 29มีนาคม          วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

13.วันที่30มีนาคม          วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ล้างบาปคริสตชนใหม่

14.วันที่31มีนาคม          สมโภชปัสกาแจกไข่/พิธีต้อนรับคริสตชนใหม่  

15.วันที่14เมษายน          สโมสรเยาวชนอาสนวิหารอัสสัมชัญร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องโอกาสสงกรานต์

16.วันที่21 เมษายน         โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ ทางอาสนวิหารอัสสัมชัญได้รับเงินจากพี่น้องที่ร่วมโครงการในช่วงที่ 1 (วันที่ 1 ม.ค. -31 มี.ค.) เป็นจำนวนเงิน 19,642 บาท

17. วันที่ 28 เมษายน         อำลา คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง ซึ่งจะย้ายไปรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันเดร บางภาษี และนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก

18.วันที่ 2มิถุนายน           สมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า แห่ศีล เวลา15.00น.

19.วันที่ 30มิถุนายน         บราเดอร์ อาทิตย์ ว่องไว ชั้นปี 7 จากอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ และ บราเดอร์ศักดิ์ชัย บวรเดชภักดี ชั้นปี 6 จากสังฆมณฑลเชียงใหม่ มาช่วยงาน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

20.วันที่7กรกฎาคม        เปิดเรียนคำสอนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 10.00-11.30 น.

21.เดือนสิงหาคม              รณรงค์เรื่องการแต่งกายมาเข้าวัดให้สุภาพเรียบร้อย

22.วันที่ 10-11 สิงหาคม     พิธีมิสซาถวายแด่พระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ / มิสซาเตรียมจิตใจฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญ

23.วันที่ 15 สิงหาคม         สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

24.วันที่ 22 สิงหาคม         ยอดเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือศูนย์เด็กชาวเขาแม่ปอน จังหวัดเชียงใหม่ 132,900.50 บาท

25.วันที่ 14กันยายน         ชมรมฆราวาส เขต 1จัดทัวร์แสวงบุญ 4วัด (วัดนักบุญอันนา, นักบุญอันตน, วัดเพลง, อาสนวิหารแม่พระบังเกิด และสักการสถาน) และพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู

26.วันที่ 1 ตุลาคม             เปิดเดือนแม่พระ เริ่มโครงการเดือนคาทอลิกไทยพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ

27.วันที่2ตุลาคม             มิสซาครบรอบ 15ปีมรณภาพของพระคุณเจ้ายอแซฟ ยวงนิตโย เวลา 11.00 น.

28.วันที่ 5 ตุลาคม             เขต 1 เปิดงาน“ทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ” วันที่ 5 ตุลาคม เวลา 08.30-16.00 น. ณ วัดแม่พระลูกประคำกาลหว่าร์

29.วันที่ 31 ตุลาคม           ปิดเดือนแม่พระ พิธีมิสซาเวลา 19.00 น.

30.วันที่2 พฤศจิกายน      พิธีมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ  เวลา19.00 น.

31.วันที่23 พฤศจิกายน    ร่วมงาน “ปิดปีแห่งความเชื่อ” ณ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา เวลา 10.00 น.

32.วันที่ 26พฤศจิกายน     ร.ร.อัสสัมชัญจัด พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส ฉลอง 80ปี ภราดาวิริยะ ฉันทโรดม

33.เดือนตุลาคม               เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในซีเรีย รวม 27,551.25บาท

34.เดือนพฤศจิกายน          เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในฟิลิปปินส์ รวมทั้งสิ้น 49,568.50บาท

35.วันที่15–20ธันวาคม   คณะนักขับร้องฯ ร้องเพลงอวยพรส่งความสุขตามบ้านในเทศกาลพระคริสตสมภพ

36.วันที่24 ธันวาคม         เวลา24.00 น. มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพโดยพระอัครสังฆราช

37.วันที่25 ธันวาคม         เวลา08.30 น. มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพโดยคุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์

38.วันที่31 ธันวาคม         มิสซาส่งท้ายปีเก่าเวลา22.00 น. โดยคุณพ่อวุฒิเลิศแห่ล้อมอุปสังฆราช