Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 18 guests and no members online

2014-03-16 ฉบับที่ 11

สวัสดีครับพีน้องที่รักทุกท่าน...วันอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ 2 ในเทศกาลมหาพรตหลังจากไม่ได้เขียนอะไรในซอยมานาน  วันนี้จึงขอเริ่มข่าวในซอยของเราครับ ข่าวแรก ก็เป็นข่าวดีในซอย 40 ของเรา เพราะเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมา ซอย 40 ของเรามีสมาชิกใหม่ประจำซอย 40 แล้วครับน่ารักน่าชังทีเดียว ชื่อน้อง ปัณณธร ช่างทำ หรือน้องไอติม เป็นบุตรชายของ คุณพลอย เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน กับคุณประกาย ที่ลืมตามาชมโลกพร้อมน้ำหนักตัว 3 กิโลกว่าๆ เอาเป็นว่าชาวซอย 40 ของเราขอร่วมแสดงความยินดีครับ

เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ ของเราได้มีพิธีสมัครขอเข้ารับพิธีเลือกสรรของผู้เตรียมตัวจะเป็นคริสตชนใหม่ 22 ท่าน ที่หลังจากที่ได้เรียนคำสอน ซึ่งจัดสอนโดย ศูนย์คริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ นับตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2013 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.คุณตฤณกร ณีรมันฑ์, 2. คุณจตุมงคล เกื้อกูล, 3. คุณชมพูนุช  ผาติปัญญาอมร, 4. คุณณรงค์  ภิญโญ, 5. คุณณิภสชา  กิติศุภปริญญา, 6. คุณดัชวานา  ภารประดิษฐ์, 7. คุณนุสรา  นาคเกษม, 8. คุณสุริยภัทร  คำทองสุข, 9. คุณพรชนก  กรัณย์ภัสสร, 10. คุณเทพฤทธิ์  ศรีธงชัย, 11. คุณชานนท์  ศรีธงชัย, 12. คุณฤทธิไกร  นามมาลี, 13. คุณสวินีย์  วัชรสินธุ์, 14. คุณสุนทร  แซ่เอ็ง, 15. คุณอเนก  สกุลธนญชัย, 16. คุณตุลย์ชัย  โสธรรุ่งรังสี, 17. คุณวรรณี ตะวันธาร์บุตร, 18. คุณรัตน์ชนก  ฉันท์วัต, 19. คุณแอนนา พิศล้ำ, 20. คุณธนิกานต์ ชนะพงษ์, 21. คุณพวงรัตน์ ศรีธงชัย, 22. คุณสุกัญญา สมประสงค์  ซอย 40 ก็ขอความความยินดีกับพี่น้องทุกท่านที่เข้าพิธีเลือกสรรนี้ด้วยครับ และแม้ว่าพิธีการเลือกสรรคริสตชนจะจบลงไปแล้ว แต่ภาระหน้าที่ของศิษย์กลุ่มใหม่ที่มีความตั้งมั่น ที่จะติดตามพระเยซูคริสตเจ้า จะยังมิได้จบเพียงเท่านี้ พวกเขาจะต้องดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระคริสตเจ้า เพื่อเข้าสู่พิธีพิจารณาความตั้งใจ และขั้นตอนอื่นๆก่อนจะเข้าสู่กระบวนการรับศิลล้างบาป ซึ่งแปลว่า พวกเขาจะได้ชื่อว่า “เป็นคริสตชนเต็มตัว” ในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ต่อไปครับ

จากที่มีประกาศว่าจะมีเรียนคำสอนที่วัดของเรา แต่ทว่าไม่มีเด็กมาเรียนก็เลยส่งบราเดอร์ไปสอนที่อื่นแทนครับ แต่ถ้าน้องๆ คนไหนอยากเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนก็สามารถเรียนได้ที่ วัดเซนต์หลุยส์ครับ หรือจะลองมาสอบถามคุณพ่อขุน ปลัดหนุ่มของซอย 40 ดูก็ได้ครับว่าคุณพ่อรับสอนไหม

วันเสาร์และอาทิตย์นี้วัดของเราก็ส่งตัวแทนไปร่วมสัมมนาวิถีชุมชนวัดที่บ้านผู้หว่านร่วมกับพี่น้องจากเขตอื่นๆ เพื่อว่าเมื่อตัวแทนกลับมาแล้ว จะได้ทำให้คริสตชนรอบซอย 40 ของเรา มีการรวมกลุ่มเสียที ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับแผนงานอภิบาลครับ...ขอพระเป็นเจ้าอำนวยพร...สวัสดี