Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 14 guests and no members online

2014-04-06 ฉบับที่ 14

วิถีชุมชนวัดหนทางใหม่ของการเป็นคริสตชน 2  (ต่อ)

โดยคุณพ่อยวงชัยยะกิจสวัสดิ์

หนังสือกิจการอัครสาวกเล่าว่าบรรดาคริสตชนยุคเริ่มแรกได้ทำหน้าที่ที่พระเยซูเจ้ามอบหมายให้นั่นคือประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างเข้มข้นจริงๆกลุ่มผู้มีความเชื่อดำเนินชีวิตเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน... ประชุมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อฟังคำสั่งสอนของบรรดาอัครสาวกดำเนินชีวิตร่วมกันฉันพี่น้องร่วมพิธีบิขนมปังและอธิษฐานภาวนา...ทุกๆวันเขาพร้อมใจกันไปที่พระวิหารและไปตามบ้านเพื่อทำพิธีบิขนมปังร่วมกินอาหารด้วยความยินดีและเข้าใจกันสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความนิยมจากประชาชนทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้จำนวนผู้ที่ได้รับความรอดพ้นเพิ่มขึ้นทุกวัน... ในกลุ่มของเขาไม่มีใครขัดสน  ผู้ใดมีที่ดินหรือบ้านก็ขายและมอบเงินที่ได้ให้บรรดาอัครสาวกเพื่อแจกจ่ายให้ผู้มีความเชื่อแต่ละคนตามความต้องการ(กจ4:32; 2:42,46-47; 4:34-35)

ผลพวงที่ได้นอกจากจำนวนผู้ที่ได้รับความรอดพ้นจะเพิ่มขึ้นและพระอาณาจักรของพระเจ้าจะเติบโตขึ้นทุกวันแล้ว  บรรดาคริสตชนยุคเริ่มแรกยังมีความสุขที่ได้ดำเนินชีวิตเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบ่งปันกันเป็นดังครอบครัวใหญ่เดียวกัน  อีกทั้งยังทำให้ความเชื่อของพวกเขาเข้มแข็งมั่นคงสามารถสู้ทนกับการเบียดเบียนต่างๆนานาอย่างกล้าหาญถึงขั้นหลั่งเลือดและพลีชีพก็มากมาย

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นและเป็นจริงได้ก็เพราะคำสอนและแบบอย่างของพระเยซูเจ้าเองพระองค์ตรัสว่าเราให้บทบัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลายให้ท่านรักกันเรารักท่านทั้งหลายอย่างไรท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด  ถ้าท่านมีความรักต่อกันทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา(ยน13:34-35)

นี่เป็นบัญญัติใหม่เป็นคำสอนใหม่ที่เรียกร้องการดำเนินชีวิตแบบใหม่และหนึ่งในวิถีทางดำเนินชีวิตแบบใหม่นี้ก็คือวิถีชุมชนวัด!

วิถีชุมชนวัดก็คือการนำวัดไปสู่ชุมชนหรือการทำให้ชุมชนในละแวกบ้านที่เราอาศัยอยู่กลายเป็นวัดเป็นพระอาณาจักรของพระเจ้า

จากนี้ไปวิถีทางใหม่ของการเป็นวัดก็คือวัดจะประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยที่มีพระเยซูเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพประทับอยู่ท่ามกลางเราตรัสกับเราทำให้เรามีจิตใจสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันรักกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นดังเกลือดองแผ่นดินและเป็นแสงสว่างส่องผู้คนในละแวกบ้านไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามอย่าลืมนะครับว่าความสัมพันธ์ใหม่นี้เข้มข้นกว่าความสัมพันธ์ทางสายเลือดเสียอีก  ครั้งหนึ่งมีผู้มาทูลพระเยซูเจ้าว่า“มารดา​และ​พี่​น้อง​ของ​ท่าน​กำลัง​เสาะหา​ท่านคอย​อยู่​ข้างนอก” ​​พระ​องค์​ตรัส​ถาม​ผู้​ที่มา​ทูล​นั้น​ว่าใครเป็นมารดาใครเป็นพี่น้องของเราพร้อมกับ​ยื่น​พระ​หัตถ์​ชี้​บรรดา​ศิษย์ตรัส​ว่านี่คือมารดาและพี่น้องของเราเพราะผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา  (มธ12:46-50)  เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องจะได้พบและได้สัมผัสอย่างแน่นอนในชุมชนคริสตชนย่อยๆเหล่านี้ก็คือความรักและสันติสุขอย่างแท้จริง  ลองคิดดูสิว่าจะเป็นสุขสักแค่ไหนหากเราสามารถฝากพี่น้องเพื่อนบ้านให้ดูแลบ้านดูแลผู้สูงอายุดูแลเด็กดูแลสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินแทนกันได้อย่างสนิทใจหรือฝากเพื่อนบ้านให้รับส่งลูกไปโรงเรียนแทนกันได้อาศัยรถไปทำงานกันได้ฝากกันซื้อข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆได้ช่วยกันทำให้สภาพแวดล้อมในละแวกบ้านปลอดภัยและดีขึ้นได้

มิใช่แต่เพียงเท่านี้หากเราดำเนินชีวิตในชุมชนคริสตชนย่อยร่วมกันด้วยความรักโดยมีพระเยซูเจ้าและพระวาจาของพระองค์เป็นศูนย์กลางดังนี้พระองค์ยังรับรองความสุขเหนือชั้นขึ้นไปอีกดังที่ได้ตรัสกับสตรี​ผู้​หนึ่งซึ่ง​ร้อง​ขึ้น​ใน​หมู่​ประชาชน​ว่า“หญิง​ที่​ให้​กำเนิด​และ​ให้​นม​เลี้ยง​ท่าน​ช่าง​เป็นสุข​จริง” ​แต่​พระ​องค์​ตรัส​ตอบ​ว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก(ลก11:27-28)   

...พี่น้องครับพระเยซูเจ้าตรัสว่าไม่มีใครฉีกผ้าจากเสื้อใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะเสื้อใหม่จะขาดและผ้าจากเสื้อใหม่จะไม่เข้ากับเสื้อเก่าอีกด้วย  ไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะเหล้าใหม่จะทำให้ถุงหนังขาดเหล้าจะรั่วและถุงหนังก็จะเสียแต่ต้องใส่เหล้าใหม่ลงในถุงหนังใหม่  ​​ไม่มีใครที่ดื่มเหล้าองุ่นเก่าแล้วอยากดื่มเหล้าใหม่เพราะเขาย่อมกล่าวว่า  ‘เหล้าเก่านั้นดีกว่า’”(ลก5:36-39)

หากพี่น้องท่านใดพร้อมที่จะละทิ้งเสื้อเก่าหรือวิถีดำเนินชีวิตแบบเก่ามาใส่เสื้อใหม่มาลองดื่มเหล้าองุ่นใหม่มาดำเนินชีวิตคริสตชนแบบใหม่ที่เรียกว่าวิถีชุมชนวัดและสนใจจะเข้าร่วมในชุมชนคริสตชนย่อยโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ทีมงานอภิบาลของแต่ละวัด(ถ้ามี)หรือจะติดต่อโดยตรงกับพระสงฆ์ในเขตก็ได้

 “ขอพระหรรษทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด(อฟ1:2)