Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 80 guests and no members online

2014-05-04 ฉบับที่ 18

สวัสดีครัพี่น้องที่รักทุกท่าน...อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ 3 ในเทศกาลปัสกา อาทิตย์หน้าจะมีการบวชพระสงฆ์จึงขอนำประวัติของสังฆานุกรทั้ง 4 ท่านมาลงเพราะ 1 ในนั้นเคยเป็นสมาชิกในซอย 40 ของเราครับ

 

1.สังฆานุกรยอแซฟ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

เป็นบุตรของ ยอแซฟ มนัญชัย รุ่งโรจน์วรวัฒนา และ อันนา ลัดดา รุ่งโรจน์วรวัฒนา

เกิดวันที่  18พฤษภาคม ค.ศ.1985 ที่จังหวัด ปทุมธานี เป็นบุตรคนแรกในบรรดาพี่น้อง 3คน

ล้างบาป และ เป็นสัตบุรุษวัด พระวิสุทธิวงส์ ลำไทร     

คติพจน์  “พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์” (รม.8:28)

บ่อเกิดกระแสเรียก  เป็นเด็กช่วยมิสซา,เห็นถึงความห่วงใย ความใจดี ความรักที่พระสงฆ์มีต่อทุกคน ,ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว

 

2. สังฆานุกรสเตเฟน วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย 

เป็นบุตรของ ยากอบ วิชัย เกียรติสกุลชัยและ เอเยนีอา อรษา ศรีวรรณ

เกิดวันที่  18 พฤษภาคม 1985 ณ ร.พ.เยาวรักษ์ กรุงเทพฯเป็นบุตรคนแรกในบรรดาพี่น้อง 3 คน

ล้างบาป และ เป็นสัตบุรุษวัด แม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด บางสะแก

คติพจน์“เรารู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา”( 1ยน4:16)

บ่อเกิดกระแสเรียก  บิดา มารดา ปลูกฝังความเชื่อ และพาไปวัดทุกอาทิตย์, จากนั้นก็ได้เป็นเด็กช่วยมิสซา และอยากถวายมิสซาอย่างพระสงฆ์ ,พระสงฆ์เจ้าอาวาสเชิญชวนให้เข้าบ้านเณร

 

3. สังฆานุกรยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์

เป็นบุตรของ เปาโล วสันต์ วิทยานุลักษณ์ และ เทเรซา อาภาพรรณ วิทยานุลักษณ์

เกิดวันที่ 30 มกราคม 1985 ณ ร.พ.กรุงเทพฯ คริสเตียน เป็นบุตรคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง 3 คน

รับศีลล้างบาปที่วัด  อาสนวิหารอัสสัมชัญ แต่เป็นสัตบุรุษวัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว

คติพจน์  “จงร่าเริงยินดีเสมอ” (1ธส 5:16)

บ่อเกิดกระแสเรียก            มีโอกาสได้เป็นเด็กช่วยมิสซา, ประทับใจบุคลิกของพระสงฆ์ที่ใจดี ยิ้มแย้ม เป็นกันเองในการอยู่กับสัตบุรุษ , พระสงฆ์ยังพาผู้คนไปสู่สวรรค์

 

4. ภราดา อันตน สุปิติ รวมอร่าม

เป็นบุตรของ ยอห์นบอสโก สุเมธ รวมอร่ามและ อังเยลา ณิชกานต์ รวมอร่าม

เกิดวันที่ 31 สิงหาคม 1976  ที่ สมุทรสงคราม เป็นบุตรคนที่ 5 ในจำนวนพี่น้อง 9 คน

รับศีลล้างบาปที่วัด  แม่พระสายประคำ หลักห้า แต่เป็นสัตบุรุษวัด นักบุญเปโตร สามพราน

คติพจน์“จงถวายร่างกายและจิตใจของท่าน เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต แด่พระเจ้า” (รม 12:1)

บ่อเกิดกระแสเรียก            ผ่านทางพี่ชายที่เคยเป็นเณรของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้ผมได้เข้าบ้านเณรของสังฆมณฑล และเมื่อได้รับการอบรมในบ้านเณรก็ทำให้ผมมีความปรารถนาที่จะเป็นพระสงฆ์เพื่อที่จะรักและรับใช้ทุกคน จนกระทั่ง พระเจ้าได้ทรงเรียกผมให้มาเป็นนักบวชในคณะภราดาน้อย กาปูชิน เพื่อชิดสนิทกับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องมากขึ้นในความยากจน และในความเป็นพี่น้อง…