Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 25 guests and no members online

2014-06-08 ฉบับที่่ 23

วันสมโภชพระจิตเจ้า

โดยคุณพ่อวัชศิลป์กฤษเจริญ

พี่น้องที่รักอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้า  ในความเชื่อเรื่องพระจิตเจ้าอยู่ในบทสัญลักษณ์ของอัครสาวกที่ว่า ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิต และมีคำอธิบายอยู่ในคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกเล่มที่1 สีเขียวในข้อที่687-747

พระเยซูเจ้าทรงประกาศและสัญญาว่าจะประทานพระจิตเจ้าให้เสด็จลงมานั้นพระองค์ทรงเรียกพระจิตว่า “Paraclete” แปลตามศัพท์ว่า พระผู้ได้รับการเรียกมาให้อยู่ใกล้” ซึ่งมาอยู่ใกล้เพื่ออะไรความหมายแรกคือมาเพื่อเป็น ผู้ปลอบใจ โดยที่พระเยซูเจ้าคือองค์พระผู้ปลอบใจพระองค์แรก(เทียบ1ยน. 2:1) เมื่อทราบเช่นนี้แล้วขณะนี้ใครที่กำลังประสบปัญหาต้องการการปลอบใจก็ขอให้นั่งนิ่งๆอธิษฐานในใจอัญเชิญพระจิตเจ้ามาเป็นกำลังใจให้ได้เลย

ความหมายอื่นๆของคำว่าParaclete คือ เป็นทนายแก้ต่าง ในเมื่อมีการกล่าวหาในข้อหาที่รุนแรงดังนั้นพระจิตเจ้ายังทรงเป็นทนายแก้ต่างให้กับเราเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับความเข้าใจผิดหรือโดนกล่าวหาในเรื่องต่างๆนอกจากนั้นยังหมายถึง ผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถให้คำปรึกษาในสถานการณ์ที่ยุ่งยากคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเราสามารถพึ่งพระจิตเจ้าได้และอีกความหมายหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตของเราคือ ผู้ให้ความช่วยเหลือ ในยามลำบากขัดสนเมื่อเราต้องตกอยู่ในสภาพการณ์เช่นนี้อย่าลืมคิดถึงพระจิตเจ้า

ในคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกได้พูดถึงแหล่งความรู้เรื่องพระจิตเจ้าไว้ในข้อ688 ซึ่งพอสรุปได้ว่าเราไม่สามารถมองเห็นพระจิตเจ้าด้วยตาของเราแต่เราสามารถสัมผัสพระจิตเจ้าได้ด้วยผลของพระองค์ซึ่งเปรียบเหมือนกับที่เรามองลมไม้เห็นแต่เรารู้ว่ามีลมเพราะเรารู้สึกเย็นหรือเราเห็นกิ่งไม่ไหวเอนเป็นต้น

พระศาสนจักรสอนว่าเราสามารถเห็นผลของพระจิตเจ้าได้จากชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานของบรรดานักบุญชีวิตของบรรดาธรรมทูตผู้แพร่ธรรมทั้งหลายในพระพรพิเศษที่แต่ละคนมีเราลองมองไปรอบๆตัวของเราเราจะเห็นคนดีที่สามารถกระทำความดีได้โดยที่ไม่ย่อท้อแม้ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็ตามนี้เป็นผลของพระจิตเจ้าประการหนึ่ง

พระจิตทรงมีคุณต่อชีวิตมหาศาลแต่เราอาจจะไม่ได้เข้ามาพึ่งพาอาศัยพระองค์เพียงเราหยุดนิ่งอธิษฐานวอนขอพระองค์พระองค์พร้อมที่จะยืนมือเข้ามาช่วยเหลือเรานี้คือข่าวดีที่ผมอยากจะบอกกับทุกคน… ขอพระเป็นเจ้าอำนวยพระพร...สวัสดีครับ