Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 137 guests and no members online

2014-08-24 ฉบับที่ 35

การต้อนรับพระธาตุของนักบุญทั้ง2 องค์

และ 192ปี แห่งความเชื่อชุมชนคริสตชนอัสสัมชัญ ค.ศ. 1822-2014

95 ปีอาสนวิหารหลังปัจจุบัน ค.ศ. 1919-2014

          การฉลองอาสนวิหารของเราปีนี้เป็นปีที่95 ซึ่งถือว่ามีความสำคัญและต้องเก็บบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของวัดเราคือเป็นปีที่เราได้มีโอกาสต้อนรับพระธาตุของนักบุญทั้ง2 องค์ซึ่งเป็นพระสันตะปาปาร่วมสมัยกับเราคือองค์สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่23 และองค์สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่2 ดังที่เราทราบแล้วว่าพระธาตุของนักบุญพระสันตะปาปายอห์นที่23 นั้นมาจากผิวหนังของท่าน  ส่วนพระธาตุของนักบุญพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่2 มาจากโลหิตของท่านที่เจาะเอาไว้ก่อนที่จะสิ้นพระชนม์

          การต้อนรับพระธาตุของนักบุญทั้ง2 องค์เริ่มต้นตั้งแต่วันพุธที่13 สิงหาคม2014 เวลาประมาณ10.30 น. โดยคุณพ่อพรศักดิ์  ชื่นจิตอภิรมย์ เป็นผู้อัญเชิญพระธาตุทั้ง2 องค์จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนามาถึงอาสนวิหารอัสสัมชัญโดยคุณพ่อสานิจ  สถะวีระวงส์เจ้าอาวาสคณะเซอร์ครูและนักเรียนผู้แทนสภาภิบาลยืนต้อนรับพร้อมเชิญพระธาตุไปยังบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  เพื่อประกอบพิธีวจนพิธีกรรม  เมื่อเสร็จพิธีแล้วช่วงบ่ายจึงอัญเชิญพระธาตุกลับมาที่วัดน้อยของอัสสัมชัญ  เพื่อเปิดโอกาสให้สัตบุรุษร่วมเคารพและสวดภาวนา

          ค่ำวันพุธที่13 สิงหาคม2014 คุณพ่อสานิจ  สถะวีระวงส์เจ้าอาวาสเชิญพระธาตุไปยังอาสนวิหาร  โดยมีมิสซาตรีวารตามปกติ  พร้อมเปิดโอกาสให้สัตบุรุษที่มาร่วมมิสซาได้เคารพพระธาตุอีกครั้ง

          เช้าวันพฤหัสบดีที่14 สิงหาคม2014 มีการเชิญพระธาตุไปยังโรงเรียนอัสสัมชัญพร้อมกับมีมิสซาเฉลิมฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของนักเรียนไตรอัสสัมชัญ  โดยมีพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิชเป็นประธาน

ในช่วงบ่ายโรงเรียนอัสสัมชัญชายได้อัญเชิญพระธาตุฯส่งมอบต่อให้โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาซึ่งทางโรงเรียนได้จัดวจนพิธีกรรมต้อนรับและแห่พระธาตุฯรอบโรงเรียนเพื่อให้คณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจได้ร่วมเคารพและเป็นการขอพรให้โรงเรียนด้วย  และในตอนเย็นจึงมีการเชิญพระธาตุฯกลับมาที่อาสนวิหาร   เพื่อประกอบพิธีมิสซาและแสดงความเคารพพระธาตุฯเป็นวันที่2

วันศุกร์ที่15 สิงหาคม2014 ถือเป็นวันสำคัญสำหรับคาทอลิกทุกคนโดยเฉพาะพวกเราชาวซอย40 เพราะเป็นวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์โดยตั้งแต่เวลาประมาณบ่าย2 โมง  ก็เริ่มมีสัตบุรุษมาจับจองที่นั่งในวัดประปราย  เวลาบ่าย3 โมงสังฆานุกรอัญเชิญพระธาตุฯจากวัดน้อยมายังอาสนวิหารเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสวดสายประคำในช่วงเวลา16.00 น. และพิธีมิสซาเวลา17.00 น. โดยมีพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิชเป็นประธานและมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆมาร่วมอีกประมาณ30 ท่านต้องบอกว่าปีนี้พี่น้องมาร่วมฉลองแม่พระจำนวนมากกว่าปีที่แล้วจนที่นั่งในลานเอนกประสงค์ของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาที่จัดเตรียมไว้ก็เต็มหลังพิธีมิสซามีการแห่แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์  อันเป็นสัญลักษณ์ของอาสนวิหารของเรา  พร้อมพระธาตุฯของท่านนักบุญทั้ง2 ไปรอบอาสนวิหาร  โดยแห่เข้าโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาและโรงเรียนอัสสัมชัญชายซึ่งทางในโรงเรียนอัสสัมชัญชายอธิการหลุยส์ชาแนลได้จัดวงดุริยางค์ของโรงเรียนบรรเลงเพลงแม่พระต้อนรับตลอดทางที่ขบวนแห่เข้าไปในโรงเรียนด้วย

ปีนี้ต้องเรียกว่าบรรยากาศค่อนข้างเป็นใจเพราะไม่มีฝนตกลงมาทั้งๆที่ก่อนเริ่มแห่ ดูฝนทำท่าเหมือนจะตกแต่สุดท้ายก็ไม่ตกทำให้พี่น้องสัตบุรุษสามารถรอเคารพแม่พระและพระธาตุฯกันได้อย่างสบายใจ

หลังแห่เสร็จพระอัครสังฆราชกล่าวปิดพิธีมิสซาเสร็จก็ถึงการทานเลี้ยงปีนี้ทางสภาภิบาลอาสนวิหารได้จัดอาหารตามซุ้มต่างๆไว้บริการพี่น้องสัตบุรุษทุกท่านแต่ขอโทษสำหรับบางท่านที่มากระซิบบอกว่า  อาหารตามซุ้มมีน้อยไปนิดซึ่งความจริงแล้วปีนี้เราจัดเตรียมไว้ไม่น้อยไปกว่าปีที่แล้วแต่เราคาดไม่ถึงว่าปีนี้จะมีพี่น้องสัตบุรุษมาร่วมงานมากกว่าปีที่แล้วมากๆซึ่งอาจเป็นเพราะปีนี้สัตบุรุษมีความตั้งใจร่วมกันที่จะมาฉลองแม่พระของเราแล้วยังหาโอกาสมาเคารพพระธาตุของนักบุญทั้ง2 องค์ร่วมกับพวกเราด้วย

ในบ่ายวันเสาร์ที่16 สิงหาคม2014 ตัวแทนสภาภิบาลอาสนวิหารอัสสัมชัญได้อัญเชิญพระธาตุฯส่งมอบต่อให้วัดเซนต์โธมัสซอยนาคสุวรรณโดยมีมงซินญอร์  วิษณุธัญญอนันต์เป็นผู้รับมอบและพระธาตุฯทั้ง2 องค์อยู่ที่นี่จนถึงพฤหัสบดีที่21 สิงหาคม2014 ต่อจากนั้นเป็นการส่งมอบต่อไปยังสังฆมณฑลจันทบุรี

และหลายท่านอาจสงสัยว่าสรุปแล้วอาสนวิหารอัสสัมชัญของเราจะปิดถาวรชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมบูรณะนั้นจะเริ่มปิดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็มีกำหนดออกมาแล้วว่าจะเริ่มปิดตั้งแต่วันจันทร์ที่1 กันยายน2014 เป็นต้นไป

สุดท้ายขอบคุณสำหรับความร่วมมือจากอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญทั้ง3 โรงเรียนหรือไตรอัสสัมของเราที่ได้ให้การต้อนรับพระธาตุฯอย่างสมเกียรติและงดงาม

 ขอบคุณคณะเซอร์และพนักงานบ้านอัสสัมชัญคอนแวนต์สำหรับดอกไม้บนพระแท่นการจัดเตรียมสถานที่ต่างๆอาหารพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง, ขอบคุณคณะซิสเตอร์คณะครูและพนักงานบ้านอัสสัมชัญศึกษาที่จัดเตรียมสถานที่ต่างๆดอกไม้ถวายแม่พระและอาหารเลี้ยงสัตบุรุษ  ขอบคุณโรงเรียนอัสสัมชัญที่ร่วมสมทบผลไม้เลี้ยงสัตบุรุษและขอบคุณผู้มีน้ำใจดีทุกท่านที่ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหารในวันงานฉลองดังมีรายนามนี้

1. คุณสมใจ        เดชธำรง                            2. คุณมาลีรัตน์   ประทีปนาฏศิริ

3. คุณชลธิชา       มหากิจศิริและครอบครัว       4. คุณอรุณี     ภูติวรนาถ      

5. คุณวิบูลย์ศรี     วิศวพรบุตร                         6. คุณสมสกุล  ตั้งถาวร        

7. คุณสมศักดิ์-คุณสมนึก  กิจเจริญ                   8. คุณจิตรา    แท่นชวาล      

9. คุณพิเชษฐ      เลิศล้ำอำไพวงศ์                  10. คุณอัญชรินทร์ ลิ้มวัฒนายิ่งยง

11. คุณนงลักษณ์    จินดานนท์                        12. ครอบครัวศิริยง             

13. ครอบครัวคุณมาลี       จันทรูปมัย              14. มิสลัดดาวัลย์ บุญฤทธิ์ฤทัยกุล

15. คุณนำชัย      เล่าเรียนธรรม                     16. คุณมาลา  บุญรัตน์

17. คุณสุจิตรา       สุริยะโยธินและครอบครัว    18. คุณจุลดิสถ์  แสงประสิทธิ์         

รวมทั้งผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีกหลายท่าน  ขอบคุณคณะนักขับร้อง ที่ช่วยร้องเพลงอย่างไพเราะตลอดมิสซา บรรดาเยาวชนที่สร้างสีสันในการรับประทานอาหารสาวๆในสำนักงานวัดตลอดจนคณะครูทั้ง3 โรงเรียนที่ได้กรุณาสละเวลามาช่วยต้อนรับพระธาตุทั้ง2 องค์ด้วยใจจริงโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและสุดท้ายกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิชที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมิสซา  คุณพ่อสานิจ  สถะวีระวงส์เจ้าอาวาสผู้ใจดีของเราและพระสงฆ์ทุกท่านขอแม่พระผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ของอาสนวิหารอัสสัมชัญได้โปรดอวยพระพรอันอุดมแด่ทุกท่าน               

เพชรชมพู