Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 32 guests and no members online

2014-09-28 และ 2014-10-05 ฉบับที่ 40-41

กำหนดการแสวงบุญชมรมฆราวาสเขต 1

ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557

เส้นทางแสวงบุญชมรมฆราวาสเขต1

7.30 น.

รถออกจากวัดต่างๆในเขต1

พานักแสวงบุญสู่เส้นทางแสวงบุญเส้นทางความเชื่อในอดีตสร้างความศรัทธาและได้ใช้เวลาร่วมกันแบ่งปัน

9.00 - 9.50 น.

วัดแม่พระเมืองลูร์ดบางแสน

ถึงวัดแม่พระเมืองลูร์ดบางแสนชุมชนแห่งความเชื่อซึ่งคณะเยซูอิตได้สร้างรากฐานไว้  เชิญสวดภาวนาและขอพรแม่พระร่วมกัน

10.20 - 11.00 น.

วัดพระหฤทัยฯศรีราชา

ถึงวัดพระหฤทัยฯศรีราชาเป็นวัดเก่าแก่อดีตเคยเป็นบ้านเณรชั่วคราวสมัยสงครามโลกครั้งที่2 ที่วัดสัตบุรุษในเขต1 รู้จักดีเพราะมีญาติมาฝังณสุสานวัดแห่งนี้

11.50 - 13.20 น.

วัดนักบุญนิโคลัสพัทยา

(รับประทานอาหารกลางวัน)

ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  หลังจากนั้นนำท่านชม และสวดภาวนาในวัดและเยี่ยมวัดน้อยของวัดอันมีศิลปะแบบไทยๆสร้างความศรัทธาและประทับใจในความเงียบ และฟังเจ้าหน้าที่เล่าประวัติความเป็นมาวัด

13.40 - 14.40 น.

ศูนย์คนพิการรร.อาชีวะพระมหาไถ่

เป็นสถานที่สร้างคนด้อยโอกาสคนพิการจำนวนมากไม่ว่าผู้มีความเชื่อและต่างความเชื่อล้วนได้รับการฝึกหัดวิชาชีพและได้รับการบรรเทาสร้างและพัฒนาบุคคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

15.10 - 16.00 น.

วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่

นำท่านสู่วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ชุมชนความเชื่อเก่าแก่ที่อดีตมีผู้นำพระศาสนจักรท้องถิ่นได้ทำการบวชเป็นพระสังฆราช   นับเป็นชุมชนแห่งความเชื่อที่เข้มข้น

18.00 น.

กลับถึงวัดผู้ร่วมแสวงบุญ

 

หากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถลงชื่อได้ที่หน้าห้องประชุม หรือแจ้งสำรองที่นั่งได้ที่ สำนักงานวัด โทร 02 2348556  รับจำนวน 40 ท่าน (มีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท)