Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 59 guests and no members online

2014-11-09 ฉบับที่ 46

8 พฤศจิกายน วันคล้ายวันอภิเษกพระวิหารนักบุญยอห์นแห่งลาเตรัน

ปราสาทลาเตรัน    อันเป็นสมบัติของครอบครัวของจักรพรรดิ์   ได้กลายเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของพระสันตะปาปาในศตวรรษที่4 และวิหารซึ่งอยู่ถัดไปก็ได้ยกถวายให้แด่พระผู้ไถ่จึงได้กลายเป็นอาสนวิหารแห่งแรกของโลกที่พระวิหารแห่งนี้ส่วนใหญ่จะกระทำพิธีโปรดศีลล้างบาปในค่ำคืนวันปัสกาต่อมาได้ถวายพระวิหารแห่งนี้แด่นักบุญยอห์นแบปติสต์และนักบุญยอห์นอัครธรรมทูต  พระวิหารแห่งนี้ได้รับการถือว่าเป็นพระวิหารแม่ของกรุงโรมทั้งได้มีโอกาสต้อนรับการประชุมสภาสังคายนาครั้งสำคัญๆ5 ครั้งด้วยกันโดยร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรที่กรุงโรมศาสนจักรทุกๆแห่งในโลกในทุกวันนี้น้อมรับว่าพระศาสนจักรที่กรุงโรม“ทรงเป็นประธานแห่งความรักเมตตา”  ดังที่นักบุญอิกญาซีโอแห่งอันติโอ๊คมรณสักขีได้พูดถึงเช่นเดียวกันเวลาที่เราทำการฉลองอาสนวิหารของศาสนจักรท้องถิ่นวัดทุกๆวัดในศาสนจักรท้องถิ่นนั้นๆหรือในสังฆมณฑลนั้นๆก็เชื่อมสัมพันธ์และขึ้นกับอาสนวิหาร  วัดทุกวัดที่สร้างขึ้นมาก็เพื่อถวายแด่พระเจ้าและมีความประสงค์ที่จะถวายพระเกียรติแด่พระองค์ใน“ธรรมล้ำลึกแห่งการช่วยให้รอด”  หรือในสิ่งมหัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงกระทำในบรรดาเทวดาของพระองค์ในพระนางพรหมจารีมารีย์   ในบรรดานักบุญของพระองค์                        

บางทีเราอาจจะเคยเห็นอักษรย่อD.O.M. จารึกอยู่หน้าวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือ“Deo Optimo Maximo” ซึ่งแปลว่า    “แด่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสรรพคุณงามความดีพร้อมและผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด”  แต่ว่าการฉลองในวันนี้เป็นการฉลองพระเยซูคริสตเจ้าพระวจนาตถ์ได้ทรงรับเอากายและได้มาประทับอยู่ท่ามกลางเรา(เทียบยน1:14)  พระคริสตเจ้าผู้ได้ทรงกลับคืนชีพได้สถิตอยู่ในพระศาสนจักรของพระองค์  พระองค์ทรงเป็นหัวหน้า(ศีรษะ) ของพระศาสนจักรวัดทุกๆแห่งก็เป็นสัญลักษณ์ของการสถิตอยู่วันนี้ของพระคริสตเจ้าเป็นพระองค์เองที่ทรงเป็นประธานในการประชุมสวดและเป็นพระองค์เองที่ทรงอยู่กับเราตลอดไป(sc 7)

อย่าลืมว่าวัดของเราไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เก่าหรือใหม่  เรือนไม้หรือว่าเป็นตึกสวยหรือว่าพอดูได้ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ตัวเราซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชีวิตที่ประกอบขึ้นเป็นวัดเป็นที่ประทับของพระตรีเอกภาพโดยมีพระเยซูคริสตเจ้าเป็นหินมุม(เทียบ1 ปต2:4-9)  และอย่าลืมว่าวัดเป็นสถานพิเศษสำหรับการประชุมสวดและสำหรับการประกอบศาสนกิจต่างๆ

จากเว็บ:www.catholic.or.th