Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 27 guests and no members online

2015-01-18 ฉบับที่ 3

สาสน์วันสันติภาพสากล
วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคมเป็นวันเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยโลก  ในวันนี้ในฐานะพระศาสนจักรเราได้รับการเชิญชวนให้ภาวนาเพื่อผู้คนเหล่านี้ ผู้ถูกบังคับให้ต้องออกจากถิ่นฐานของตนเหตุเพราะความยากลำบากของชีวิต  หรือเพราะสถานการณ์ต่างๆที่ส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อพวกเขา  ผู้อพยพย้ายถิ่นนี้กำลังเป็นความจริงที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนอย่างกว้างขวางทั่วโลก  พวกเขาไม่มีหนทางเลือกใดๆ นอกไปจากการละจากถิ่นฐานบ้านเกิด  เพื่อก้าวไปสู่โอกาสและความหวัง  จำนวนผู้อพยพย้ายถิ่นนี้กำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้น  และก่อความน่าเศร้าสลดใจตามปริมาณด้วยเช่นกัน
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้มอบสาสน์สำหรับวันพิเศษนี้ในหัวข้อ  “พระศาสนจักรไร้พรมแดนและเป็นมารดาสำหรับมนุษย์ทุกคน”  พระองค์ทรงชี้ชัดเจนว่าพระศาสนจักรมีชีวิตอยู่เพื่อ  “อ้าแขนโอบกอดต้อนรับมนุษย์ทุกคน”  พระศาสนจักรดำเนินชีวิตอยู่อย่างไม่มีเขตแดนจำกัดและเป็นพระศาสนจักรมารดาสำหรับทุกคน  “พระศาสนจักรนี้แพร่กระจายกว้างออกไปทั่วโลก  โดยวัฒนธรรมแห่งการต้อนรับและเป็นหนึ่งเดียวกับทุกคน  ในพระศาสนจักรต้องไม่มีมนุษย์สักคนเดียวที่ไร้คุณค่าอยู่นอกพระศาสนจักรหรือแม้แต่ถูกละทิ้ง”
ในประเทศไทย  เรามีทั้งผู้อพยพย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยเช่นกัน  พวกเขาอพยพมาเพื่อทำมาหาเลี้ยงครอบครัวหรือเพื่อแสวงหาที่พำนักที่ปลอดภัยกว่าเพราะเหตุผลความยากจน  ความกลัว  หรือการถูกกดขี่จากประเทศเดิมของตน  พวกเขายอมตกระกำลำบาก  ทำงานในสภาพที่ขาดสุขลักษณะ  ชีวิตต้องตกอยู่ในสภาพสำบาก  และพวกเขาต้องการการสนับสนุนจุนเจือและความเอาใจใส่จากผู้คน  พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า  “ความเอาใจใส่ของเราต่อพวกเขาจะประกาศถึงพระเจ้าองค์ความรัก”
พระศาสนจักรในประเทศไทยต้องมุ่งจริงจังเพื่อก้าวไปให้ถึงผู้อพยพจำนวนมากและผู้ประสบชะตากรรมเหล่านี้  โดยอาศัยพันธกิจของคณะกรรมการคาทอลิกระดับชาติเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นในกรรมาธิการฝ่ายสังคม (Caritas Thailand) ในโอกาสวันเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยโลก  ขณะที่เราไตร่ตรองถึงชีวิตที่ปวดร้าวของพวกเขา  และภาวนาเพื่อพวกเขาแล้ว  เรายังสามารถช่วยเหลือพวกเขาโดยการสนับสนุนคณะกรระการคาทอลิกระดับชาติในอันที่จะช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัย  ผู้กำลังระทมทุกข์อยู่ท่ามกลางสังคมของพวกเราเพื่อให้พวกเขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงอีกด้วยเช่นกัน
 
ขอขอบคุณสำหรับการสนันสนุนและความเอาใจใส่ของทุกท่าน
คุณพ่อจอห์น แพททริก เมอร์เร, OSA
ผู้อำนวยการ, คณะกรรมการคาทอลิกระดับชาติเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นในกรรมาธิการฝ่ายสังคม (Caritas Thailand)