Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 89 guests and no members online

2015-05-03 ฉบับที่ 18

“เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นชาวสวน กิ่งก้านใดในเราที่ไม่เกิดผล  พระองค์จะทรงตัดทิ้งเสีย กิ่งก้านใดที่เกิดผล พระองค์จะทรงลิดเพื่อให้เกิดผลมากขึ้น”
สวัสดีพี่น้องชาวซอย 40 ทุกท่าน อาทิตย์ที่นี้เราเข้าสู่สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกาแล้วนะคะเหลืออีกสองอาทิตย์เราก็จะเข้าสู่อาทิตย์แห่งการสมโภช ซึ่งก็ด้วยอาทิตย์สมโภชพระเยซูเจ้าสูสวรรค์และจบด้วยอาทิตย์สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้าแล้วเราก็จะกลับเข้าสู่อาทิตย์เทศกาลธรรมดา...
...ขอเริ่มข่าวด้วยแผ่นดินไหวที่เนปาลเลยนะครับ ตามที่พี่น้องได้ทราบข่าวแล้วว่าเกิดแผ่นดินไหว 7.9 ริกเตอร์ เมื่อวันเสาร์ที่แล้ว เป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในเนปาล ทำให้เกิดความสูญเสียตามมามากมาย ขนาดนี้หลายๆประเทศก็ได้ส่งความช่วยเหลือและเยียวยาพี่น้องที่ประสบภัยพิบัติในเห็นการณ์ครั้งนี้เพื่อจะได้ดำรงชีวิตต่อไป ซึ่งพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยก็ไม่นิ่งนอนใจกับเห็นการณ์ครั้งนี้ จึงอยากเชิญชวนพี่น้องผู้มีน้ำใจดีทั้งหลาย ร่วมกับบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติครั้งนี้ โดยพี่น้องสามารถบริจาคกับคุณพ่อทุกท่านหรือพี่น้องจะโอนเข้าบัญชี โดยชื่อบัญชีมีดังนี้
1. บัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ชื่อบัญชี “มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ” หมายเลขบัญชี 186-2-01470-9
Fax สำเนาเอกสารการโอนเงินมาที่ 02-2371033 วงเล็บ (ช่วยเหลือเนปาล)
2. เช็คสั่งจ่าย: มิสซังฯสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ (Caritas Thailand) หรือ
โอนเงิน: มิสซังฯสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ (Caritas Thailand)
ขอขอบคุณพี่น้องผู้มีน้ำใจมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ... 
...ปรับโฉมใหม่ เนื่องด้วยตามที่พี่น้องได้ทราบแล้วว่าเรามีคุณพ่อปลัดเพิ่มอีกหนึ่งท่าน เลยต้องปรับโฉมแบ่งสันปันส่วนกันนิดหนึ่งในเรื่องขอพื้นที่บริเวณสำนักงานวัด สำหรับจัดสถานที่ไว้ต้อนรับคุณพ่อปลัดท่านใหม่ที่จะเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่ที่วัดของเรา ซึ่งตอนนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว อีกไม่นานเราคงจะได้เจอคุณพ่อปลัดอีกหนึ่งท่านนะครับ...
...หยุด สำนักงานฝากบอกมาว่าจะปิดทำการ 5 วันนะครับ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1-วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2015 พี่น้องท่านใดที่มีธุระสามารถฝากไว้ได้ที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นะครับเปิดทำการตามปกติในวันพุธที่ 6 นะครับ...
“ถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในเรา และวาจาของเราดำรงอยู่ในท่าน ท่านอยากได้สิ่งใดก็จงขอเถิด   แล้วท่านจะได้รับ”