Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 15 guests and no members online

2015-05-10 ฉบับที่ 19

...พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา  พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา”...
...สวัสดีพี่น้องชาวซอย 40 ทุกท่าน อาทิตย์นี้เราอยู่ในอาทิตย์สุดท้ายในเทศกาลปัสกาแล้ว พี่น้องก็อย่าลืมแก้บาป รับศีลกันด้วยนะครับ...
...ยินดีต้อนรับสู่ซอย 40 ครับ ขอต้อนรับเซอร์อัลเฟรด เดอ เซนต์ร็อค วรศิลป์ (อธิการิณีและผู้อำนวยการ), เซอร์มารีฟรังซิส วรสาร, เซอร์เทเรซา เกศแก้ว พรรณเชษฐ์ ที่มาประจำอยู่ ณ บ้านอัสสัมชัญคอนแวนต์ และขอขอบคุณเซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย, เซอร์ฟลอรา ลือเดชกังวารไกร, เซอร์อังเชลิกา ตนนาซำ สำหรับทุกสิ่งในหนึ่งปีที่ผ่านมา และพวกเราจะคิดถึงคณะเซอร์ในคำภาวนาเสมอครับ....
...และอีกหนึ่งท่านที่ต้องขอบคุณคือ ซิสเตอร์มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร สำหรับตลอดเวลา 4 ปีที่ผ่านมา พวกเราจะคิดถึงซิสเตอร์ในคำภาวนานะครับ...
...บวชพระสงฆ์ ในเดือนพฤษภาคมนี้สังฆมณฑลกรุงเทพฯจะมีพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ 2 ท่าน ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2015 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน จึงขอนำประวัติย่อมาให้พี่น้องได้ทราบกันนะครับ
1. สังฆานุกรเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล
เป็นบุตรของ วินเซนต์เดอปอล สมศักดิ์ อดิเรกวุฒิกุล และ เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ประทุมพร อดิเรกวุฒิกุล
เกิดวันที่  24 พฤษภาคม 1982 ที่จังหวัด กรุงเทพฯ เป็นบุตรคนแรกในบรรดาพี่น้อง 3 คน 
ล้างบาป และ เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
คติพจน์ “ในหัวใจของพระศาสนจักร ข้าพเจ้าจะเป็นความรัก ( นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู)”
2. สังฆานุกรเปโตร พลาพล ลิ้มสุธาโภน์
เป็นบุตรของ ยอแซฟ พงษ์ศักดิ์ ลิ้มสุธาโภชน์ และ มารีอา พรรณี  ลิ้มสุธาโภชน์
เกิดวันที่  24 พฤษภาคม 1982 ที่จังหวัด กรุงเทพฯ เป็นบุตรคนที่ 2 ในบรรดาพี่น้อง 3 คน 
ล้างบาป และ เป็นสัตบุรุษวัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)
คติพจน์ “"ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ในพระองค์ ผู้ประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้า" (ฟป 4:13)”
... “เราสั่งท่านทั้งหลายดังนี้ว่า ท่านทั้งหลายจงรักกัน”...