Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 25 guests and no members online

2015-05-31 ฉบับที่ 22

“พระเจ้าทรงมอบอำนาจอาชญาสิทธิ์ทั้งหมดในสวรรค์ และบนแผ่นดินให้แก่เรา เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา”
...สวัสดีพี่น้องชาวซอย 40 ทุกท่าน อาทิตย์นี้ เป็นอาทิตย์สมโภชพระตรีเอกภาพ สามพระบุคคลร่วมเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าหนึ่งเดียว และวันอาทิตย์ปิดเดือนแม่พระ...
...แห่ศีล เนื่องด้วยอาทิตย์หน้าเป็นอาทิตย์สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ตามที่พี่น้องได้ทราบนะครับว่าแห่ศีลปีนี้เราจัดกันที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนอัสสัมชัญ ชาย ฉะนั้นขอแจ้งให้พี่น้องได้ทราบกันคือพิธีเราจะเริ่มกันที่ลานอเนกประสงค์ ช่วงขอการแห่ศีล จะพักพลับพลา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญชายก่อน แล้วแห่มาที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา แล้วไปโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จากนั้นเราจะเดินแห่ไปกลับทางด้านบ้านพักพระสังฆราช เพื่อกลับเข้าไปยังลานอเนกประสงค์ สวดบทภาวนา อวยพรศีล และปิดพิธี ณ จุดบริเวณนั้น และซอย 40 หวังว่าฟ้าฝนคงจะเป็นใจให้เรา โดยไม่ต้องลุ้นเหมือนทุกๆปี ว่าจะได้แห่หรือไม่ได้แห่?...
...สภากาแฟ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วสภากาแฟมาเปิดให้บริการเป็นอาทิตย์แรก ดูพี่น้องบานตาไปนิด ซึ่งพี่น้องหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าสภากาแฟได้กลับมาแล้ว ตามที่พี่น้องหลายๆท่านบ่นว่าคิดถึงๆ ทางสภาวัดเลยได้โอกาสมาเปิดบริการให้หายคิดถึงกัน ก็ขออย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับ...
...คำสอนผู้ใหญ่ พี่น้องที่มีลูกหลานยังไม่ได้รับศีลล้างบาป หรือ สนใจเรียนคำสอนศาสนาคริสต์ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คอร์สใหม่จะเริ่มเรียนกันในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2015 นี้ เวลา 10.00-11.30 น. พี่น้องก็อย่าลืมเชิญชวนพวกเขาให้มาเรียนกันด้วยนะครับ...
...ส่วนพี่น้องที่จะมาอบรมคู่แต่งงาน (ที่จองวัดแล้ว) อบรมได้ที่ บ้านพักพระสังฆราช (เนื่องจากมาพี่น้องหลายท่านเข้าใจว่าอบรมที่วัดอัสสัม) ซึ่ง อบรมใน อาทิตย์ที่ 3 และที่ 4 ของเดือน ตั้งแต่ 08.30-12.00 น. ลงทะเบียนก่อนเวลาอบรมนะครับ...
“พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบัน ผู้ทรงดำรงอยู่ในอดีต และผู้จะเสด็จมาในอนาคต”