Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 86 guests and no members online

2015-06-07 ฉบับที่ 23

กำหนดการวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า
 
14.00 น. เฝ้าศีลมหาสนิทนักเรียนไตรอัสสัมชัญและสัตบุรุษ
15.00 น.     เริ่มขบวนแห่เข้าลานอเนกประสงค์   (เพลงแห่เข้า)
(พิธีบริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 
พิธีมิสซาดำเนินต่อไปตามปกติ จนสวดบทภาวนาหลังรับศีลมหาสนิทจบลง)
-  การแห่ศีลมหาสนิท
-  ประธานถวายกำยานแด่ศีลมหาสนิท / เด็กโปรยดอกไม้ รำและโปรยดอกไม้
-  ประธานอัญเชิญรัศมีออกแห่   แห่ศีลไปทางพลับพลาด้านหน้าโรงเรียน
-  ศีลมหาสนิทจะพัก ณ พลับพลาพักศีล รร.อัสสัมชัญ บางรัก
-  อัญเชิญรัศมีขึ้นประดิษฐานบนพระแท่น /ประธานถวายกำยาน แด่ศีลมหาสนิท
o สวด  “บทภาวนาเพื่อกระแสเรียก” / บทเพลง TANTUM
o ประธานอัญเชิญศีลมหาสนิทอวยพรสัตบุรุษ  
+ ศีลมหาสนิทจะพัก ณ พลับพลาพักศีล ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ (บทภาวนาเพื่องานอภิบาล)
+ ศีลมหาสนิทจะพัก ณ พลับพลาพักศีล รร.อัสสัมชัญศึกษา (บทภาวนาเพื่อสันติภาพ)
- แห่ศีลมหาสนิทกลับไปยังพระแท่นชั่วคราว โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
o สวด “บทอธิษฐานขอชดเชยบาป” ขับบทเพลง TANTUM และอวยพรศีลมหาสนิท
o สวด “บทสรรเสริญพระเจ้า”
o ประธาน : กล่าวปิดพิธี   แล้วแห่ออก