Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 28 guests and no members online

2015-08-02 ฉบับที่ 31

...สวัสดีพี่น้องชาวซอย 40 ทุกท่าน เราเข้าสู่สัปดาห์ที่ 18 ในเทศกาลธรรมดาแล้วนะครับ และเดือนนี้ถึงได้ว่า เป็นเดือนที่มีความสำคัญต่อเรา ชาวซอย 40 เป็นพิเศษ ที่เราจะได้มีโอกาสระลึกถึงแม่พระ หรือฉลองวัดนั่นเอง...
...96 ครับ ไม่ได้ใบ้หวยนะครับ แต่อีกสองสัปดาห์วัดเราก็จะมีอายุแก่ขึ้นอีกหนึ่งปี ครบ 96 ปี แล้วเรียกได้ว่าแก่มาก ถ้าเป็นเราๆๆ อายุปูนนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเน้อ แต่สำหรับอาสนวิหารของเราอายุยิ่งเยอะ เรียกได้ว่า ยิ่งมีคุณค่าต่อเรา ทั้งทางกายและจิตใจ เพราะฉะนั้นจึงอยากเชิญชวนพี่น้องมาร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ โดยจะมีมิสซาเวลา 17.00 น. โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ปีนี้เราะจะมีพิธีที่ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญชาย หลังจบมิสซาจะมีแห่แม่พระรอบอาสนวิหาร แล้วมาจบที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ถวายดอกไม้ให้แม่พระ และรับประทานอาหารร่วมกัน...
...มิสซาตรีวาร เรียกได้ว่าเป็นทำเนียมที่ก่อนจะฉลองวัดต้องมีการจัดตรีวารเตรียมจิตใจให้พี่น้องชาวซอย 40 ทุกท่านได้เตรียมตัวและเตรียมจิตใจก่อนที่เราจะร่วมมิสซาฉลองวัด โดยในปีนี้ทางวัดจะมีมิสซาตรีวารในวันเสาร์ที่ 8 และ วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม ทุกรอบของมิสซา /// โดยมิสซารอบ 17.00 น. วันเสาร์ และ 08.30 น. วันอาทิตย์ จะเป็นคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล, รอบ 07.00 น. คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ และรอบ 17.00 น. คุณพ่อวิจิตร ลิขิตธรรม พี่น้องสะดวกหรืออย่างมาฟังคุณพ่อท่านใดเทศน์ก็ตามพี่น้องสะดวกครับ...
...EV Concert Live in Bangkok “เพราะความเชื่อ ข้าฯ จึงป่าวประกาศ” สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ขอเชิญชวนพี่น้องที่สนใจมาร่วมชมคอนเสิร์ตกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2015 เวลา 19.00-20.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 18.00 น.) ณ หอประชุมหลุยส์ มารีย์ แกรนด์ฮออล์ ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) พี่น้องท่านใดที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งไดที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 (ในวันและเวลาราชการ) หรือที่ 081-100-7382....
...มนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น แต่ดำรงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า...