Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 25 guests and no members online

2015-08-16 ฉบับที่ 33

โป๊ปฟรังซิส: อย่าทำงานจนตกเป็น "ทาส" ของงาน แต่จงเป็น "นาย" ของงาน
Posted by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. on 21:36
การเข้าเฝ้าทั่วไปประจำวันพุธที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเทศน์สอนสัตบุรุษในหัวข้อเกี่ยวกับกิจกรรมในครอบครัว ได้แก่ การฉลอง การงาน และการสวดภาวนา โดยพระองค์แบ่งปันดังนี้
- เป็นพระเจ้าที่สอนเราถึงความสำคัญของการให้เวลากับการภาวนาและการสนุกกับผลของการทำงาน แม้ในที่ทำงาน เรายังเฉลิมฉลองวันเกิด วันแต่งงาน วันที่ลูกเกิด การเลี้ยงอำลาหรือเลี้ยงต้อนรับ ช่วงเวลาแห่งการฉลองแบบนี้นี่แหละที่ทำให้เราได้ละจากการทำงาน เพราะการหยุดจากการทำงานและมาผ่อนคลายแบบนี้ทำให้เราเป็นเหมือนพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าผู้ที่ไม่ได้ตกเป็นทาสของงาน แต่เป็นเจ้านายของการงานทั้งปวง
- ดังนั้น พวกเราต้องอย่าเป็นทาสของการงาน แต่จงเป็นนายของมัน อย่างไรก็ตาม เราทราบดีว่า มีชายหญิงนับล้าน แม้แต่เด็กๆ ที่ตกเป็นทาสของงาน การครอบงำด้วยผลกำไรและประสิทธิภาพเชิงเทคนิคได้ทำให้ท่วงทำนองชีวิตของมนุษย์ตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างมาก และมันเป็นผลร้ายอย่างใหญ่หลวงต่อครอบครัวของเรา
- ด้วยเหตุนี้ พ่อจึงอยากให้เราทุกคนแสวงหาท่วงทำนองที่ถูกต้องของชีวิต ซึ่งได้รับการค้นพบอยู่ในความศักดิ์สิทธิ์ ท่วงทำนองนี้มาจากวันอาทิตย์อันเป็นวันแห่งการหยุดพัก เหนือสิ่งอื่นใด มันคือวันแห่งการเฉลิมฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณ
- ช่วงเวลาของการหยุดพัก เฉพาะอย่างยิ่งวันอาทิตย์ นี่คือวันศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้พบกับพระเจ้า วันอาทิตย์ที่เราไปร่วมมิสซา เราจะพบกับพระหรรษทานของพระเยซู ทุกสิ่งแปรเปลี่ยนได้ด้วยพระหรรษทานของพระองค์ ทั้งเรื่องการงาน เรื่องครอบครัว ความชื่นชมยินดี และการทดลองในแต่ละวัน รวมไปถึงเวลาแห่งการทนทุกข์ทรมานและการสิ้นใจด้วย