Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 24 guests and no members online

2015-11-01 ฉบับที่ 44

นักบุญพระสันตะปาปายอห์นที่ 23 และสายประคำ
นิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 203 - หน้า 3
พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 หรือคนทั่วไปเรียกพระองค์ว่า “พระสันตะปาปาผู้ใจดี” พระองค์ทรงศรัทธาในการสวดสายประคำอย่างยิ่ง หนังสือชื่อ “เอกสารของสันตะสำนักเกี่ยวกับสายประคำ” กล่าวถึงพระดำรัสและพระสมณสาส์นของพระองค์ที่ตรัสถึงการสวดสายประคำ พระองค์มิได้เพียงพอพระทัยตรัสถึงสายประคำเท่านั้น แต่พระองค์ทรงสวดสายประคำ 3 สาย ทุกวันด้วยความศรัทธา แม้ในวันที่พระองค์ต้องทรงงานหนัก พระองค์ทรงเชื่อว่าพระนางมารีย์ทรงช่วยเหลือพระองค์ในพระภารกิจต่างๆ และด้วยเหตุนี้เอง สมณสมัยของพระองค์จึงบังเกิดผลมากมาย
พระสันตะปาปาหลายพระองค์ ทรงเชิญชวนให้บรรดาสัตบุรุษสวดสายประคำ แต่นักบุญพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 เป็นพระองค์แรกที่ทรงประกาศเรื่องการสวดสายประคำอย่างเป็นทางการ ในปี 1966 ที่เมืองเนเปิ้ล ซิสเตอร์แคทเธอรีน คณะธิดาเมตตาธรรมล้มป่วย เธอต้องใช้เวลารักษาตัวอยู่หลายเดือน เธอทนทุกข์ทรมานเพราะความเจ็บปวดในอวัยวะภายใน ทั้งกระเพาะอาหาร ลำไส้ และม้าม แพทย์พยายามทุกวิถีทาง เธอได้รับการผ่าตัดหลายครั้ง แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งความเจ็บปวดนี้ได้ จนที่สุด ในสภาพที่สิ้นหวัง ทุกคนต่างคิดว่าเธอต้องเสียชีวิต เพราะเธอไม่สามารถรับประทานอาหารใด ๆ ได้
บรรดาซิสเตอร์ต่างพากันเริ่มต้นสวดนพวารต่อสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 ซึ่งขณะนั้นอยู่ในกระบวนการแต่งตั้งพระองค์เป็นบุญราศี จนถึงวันที่ 3 ขณะที่บรรดาซิสเตอร์สวดภาวนาอยู่ที่วัดน้อย ซิสเตอร์แคทเธอรีน ซึ่งอยู่เพียงลำพังในห้อง เธอได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งเรียกชื่อเธอ เธอรู้สึกกลัวและหันไป เธอเห็นในหน้าอันงดงามอยู่ข้าง ๆ เตียงของเธอ และมีเสียงนุ่มนวลกล่าวแก่เธอว่า 
“ซิสเตอร์แคทเธอรีน เธอและบรรดาซิสเตอร์ได้ภาวนาต่อเรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงมาประกาศให้เธอทราบว่า เธอได้รับการรักษาให้หายแล้ว ให้เธอสั่นกระดิ่งเรียกบรรดาซิสเตอร์มา เพื่อจะได้เห็นว่าเธอมีสุขภาพดี ไม่มีไข้แล้ว”
ทันทีนั้นเอง ร่องรอยความเจ็บป่วยทั้งหลายก็อันตรธานหายไป ซิสเตอร์แคทเธอรีนสั่นกระดิ่งเรียกเพื่อน ๆ ของเธอ ที่ต่างพากันวิ่งมา เธอเล่าเรื่องที่เธอเห็นให้ซิสเตอร์เหล่านั้นฟัง หลังจากนั้นเธอขอรับประทานอาหารและลุกขึ้นยืน ท่ามกลางความยินดีของบรรดาซิสเตอร์ และเธอยังกล่าวด้วยว่า พระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 ทรงประทานคำแนะนำบางประการแก่เธอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้เธอสวดสายประคำอย่างศรัทธาเป็นประจำทุกวัน นับว่าเธอได้รับคำแนะนำที่ส่งตรงมาจากสวรรค์เลยทีเดียว