Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 24 guests and no members online

2016-01-17 ฉบับที่ 3

สรุปเหตุการณ์สำคัญปี 2015 ที่ผ่านมาในอาสนวิหารอัสสัมชัญ

1.    วันที่01 มกราคม       มิสซาสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเป็นเจ้าและขอพรพระเจ้าโอกาสปีใหม่

2.   วันที่02 กุมภาพันธ์    มิสซาเสกและแห่เทียน เวลา19.00 น.

3.     วันที่ 14 กุมภาพันธ์  พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้รับการสมณศักดิ์

                             เป็นพระคาร์ดินัล

4.   วันที่18กุมภาพันธ์   วันพุธรับเถ้าเวลา 19.00 น.

5.   วันที่19กุมภาพันธ์    วันตรุษจีนเวลา 09.00 น.

6.   วันที่ 9 มีนาคม          ต้อนรับ พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เดินทางกลับมา

                        จากโรมหลังจากได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล เวลา 07.00 น.

7.      วันที่ 21 มีนาคม        พิธีมิสซาฉลองครบรอบ 50 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ เวลา 17.00 น.

8.   วันที่29 มีนาคม        เสกและแห่ใบลาน

9.   วันที่2 เมษายน         วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์

10.  วันที่ 3เมษายน        วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

11.วันที่ 4เมษายน         วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ล้างบาปคริสตชนใหม่

12.  วันที่5เมษายน        สมโภชปัสกาแจกไข่/พิธีต้อนรับคริสตชนใหม่ /มิสซารอบ 17.00 น.

13.  วันที่12เมษายน       สโมสรเยาวชนอาสนวิหารอัสสัมชัญร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องโอกาสสงกรานต์

14.  วันที่ 31 พฤษภาคม   พิธีมิสซาปิดเดือนแม่พระ เวลา 17.00 น.

15.  วันที่ 7มิถุนายน       สมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า แห่ศีล เวลา15.00น.

16.  วันที่20มิถุนายน    เข้าเงียบฟื้นฟูชีวิตคริสตชนเขต 1 โอกาสปีปิติแห่งพระคุณการุณย์ ค.ศ. 2015

17.  วันที่ 8- 9 สิงหาคม  มิสซาเตรียมจิตใจฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญ

18.  วันที่ 15 สิงหาคม      สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

19.  เดือนสิงหาคม          รณรงค์บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประสบอุทกภัยประเทศเมียนมา

20.เดือนกันยายน          รณรงค์เพื่อช่วยซื้อข้าวสารมอบให้ ศูนย์อบรมเด็กชาวเขา แม่ปอน จ.เชียงใหม่

21.  วันที่ 1 ตุลาคม          มิสซาเปิดเดือนแม่พระ เวลา 19.00 น.

22.วันที่2ตุลาคม         มิสซาครบรอบ 17ปีมรณภาพของพระคุณเจ้ายอแซฟ ยวงนิตโย

 

23.วันที่ 3 ตุลาคม         วันเปิดเดือน “คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ”

                             ที่วัดพระกุมารเยซู กม.8

24.วันที่ 4 ตุลาคม         พิธีเสกระฆังใหม่ทั้ง 12 ใบ เวลา 08.15 น.

25.วันที่ 19 ตุลาคม        ระฆังใหม่ทั้ง 12 ใบ ถูกยกขึ้นสู่โดมวัด

26.วันที่ 20 ตุลาคม       ช่างเริ่มเทพื้นปูนคอนกรีตพิมพ์ลายบริเวณลานหน้าวัด

27.วันที่ 31 ตุลาคม        ปิดเดือนแม่พระ พิธีมิสซาเวลา 19.00 น.

28.วันที่2 พฤศจิกายน  พิธีมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ  เวลา19.00 น.

29.วันที่ 28 พฤศจิกายน เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ เขต 1 ที่วัดพระกุมารเยซู กม.8

30.วันที่ 13 ธันวาคม      พิธีเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์และถวายอาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 18.00 น.

31.  วันที่ 19 ธันวาคม      ชุมนุมครูคำสอนระดับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 10

32.วันที่15-23 ธันวาคมคณะนักขับร้องฯ ร้องเพลงอวยพรตามบ้านในเทศกาลพระคริสตสมภพ

33.วันที่24 ธันวาคม      มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพโดยพระอัครสังฆราชเวลา24.00 น.

34.วันที่25 ธันวาคม      มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพโดยคุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ เวลา08.30 น.

35.วันที่ 26-30 ธันวาคม เยาวชนวัดอัสสัมชัญ นำโดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ขึ้นดอย

                             บริจาคสิ่งของและปัจจัย ที่บ้านดินขาว อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

36.วันที่31 ธันวาคม      เวลา21.30 น. ตั้งศีลอวยพรศีลและมิสซาส่งท้ายปีเก่าเวลา22.00 น.

                             โดยคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช