Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 27 guests and no members online

2016-01-31 ฉบับที่ 5

เคล็ดลับ 20ประการในการสื่อสารกับผู้อื่น

(การสื่อสารและความเมตตา: สารของโป๊ปสำหรับการสือสารด้านสังคมโลก ครั้งที่ 50)

 นครรัฐวาติกัน 22มกราคม 2016 (VIS) "การสื่อสารและความเมตตา" เป็นชื่อของสารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสสำหรับการสือสารด้านสังคมโลก ครั้งที่ 50  ทรงลงพระนามวันที่ 24มกราคม 2016/2559ซึ่งตรงกับวันฉลองของนักบุญฟรานซิส เดอ ซาล องค์อุปถัมภ์ของนักหนังสือพิมพ์

1.          “ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งความเมตตา ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับความเมตตา สิ่งที่เราพูดและวิธีการที่เราพูดทุกถ้อยคำและท่าทางของเรา ควรแสดงความเห็นอกเห็นใจและการให้อภัย ความอ่อนโยนของพระเจ้า

2.          ตามธรรมชาติแล้ว ความรักคือการสื่อสาร  จะนำไปสู่การเปิดรับผู้อื่นและการแบ่งปัน เมื่อใดที่หัวใจได้รับแรงบันดาลใจจากเมตตาธรรมอาศัยความรักของพระเจ้า เมื่อนั้น พลังของพระเจ้าจะสัมผัสกับการสื่อสารของเรา

3.          พระบิดาเจ้าที่ส่งพระเยซูคริสต์ จะประทานความสมบูรณ์แห่งชีวิตแก่ทุกคน

4.          การสื่อสารมีพลังที่จะสร้างสะพาน เพื่อให้การพบปะกัน เป็นการเสริมสร้างสังคม ช่างงดงามเพียงใดเมื่อเราเลือกคำพูดและการกระทำที่ใส่ใจ หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด, การเยียวยารักษาความทรงจำที่เจ็บปวด และสร้างสันติภาพและความสามัคคี

5.    คำพูดสามารถสร้างสะพานระหว่างแต่ละบุคคลและภายในครอบครัว

6.    กลุ่มสังคมและประเทศต่างๆต้องเลี่ยงวงจรอุบาทว์แห่งการแก้แค้นและการด่าแช่ง ซึ่งเป็นกับดักแต่ละคนและประเทศต่างๆที่ส่งเสริมความเกลียดชัง

7.    คำพูดของคริสตชนควรสร้างกำลังใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน

8.    ความเมตตาสามารถสร้างรูปแบบใหม่ของการพูดและการเจรจา กวีเชคสเปียกล่าวว่า “อันว่าความกรุณาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่ หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน ฯลฯ (“เวนิส วาณิช” แปลโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ จากเรื่อง Merchant of Venice, Act IV, Scene I).ภาษาทางการเมืองและการทูตของเราจะทำอย่างไรดีที่จะได้รับแรงบันดาลใจจากความเมตตา ที่ไม่ทำให้เราสูญเสียความหวัง

9.    “ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า” (มธ.5.9)

 

จากเว็บไซต์:http://www.kamsonbkk.com  ต่อสัปดาห์หน้า>>>>