Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 83 guests and no members online

2016-02-07 ฉบับที่ 6

<<<ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว>>>

10.    ขอให้วิธีสื่อสารของเราช่วยให้ชนะความเชื่อที่ผลต่อพฤติกรรม (mindset) ที่แยกคนบาปจากคนดีตามระเบียบที่ตายตัวของเรา

11.    เราตัดสินสถานการณ์ของความบาป เช่น ความรุนแรงในการทุจริต และการหาประโยชน์จากคนอื่น แต่เราต้องไม่ตัดสินแต่ละบุคคล เนื่องจากพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถมองเห็นส่วนลึกของหัวใจของพวกเขา   

12.    งานของเราคือการตักเตือนผู้ที่ทำผิดพลาด (err) และจะยุติความอยุติธรรมและการทำความชั่วร้าย เพื่อช่วยเหลือเหยื่อให้เป็นอิสระและช่วยพยุงผู้ที่ล้มลง

13.    พระเยซูเจ้าทรงเป็นไม้วัด ที่เราต้องเลียนแบบวิธีประกาศความเชื่อ หน้าที่เบื้องต้นของเราคือสนับสนุนความจริงด้วย8วามรัก การพูดด้วยความรักและทำตัวเป็นเพื่อนคนบาป เราจึงสัมผัสหัวใจของเขาได้

14.    พ่อแม่ของเรารักและเห็นคุณค่าของเรามากกว่าคนอื่นที่มองที่ความสามารถและความสำเร็จของเรา             พ่อ แม่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบุตรธิดาของพวกเขา ด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไข บ้านเป็นหนึ่งในสถานที่มีคนต้อนรับเราเสมอ ขอให้ทุกคนเห็นสังคมเป็นบ้านหรือครอบครัว และให้ทุกคนรู้สึกได้รับการต้อนรับ

15.    เราฟังก่อน เพราะการสื่อสารหมายถึงการแบ่งปัน และการแบ่งปันต้องการฟังและการยอมรับผู้อื่น.การฟังเป็นมากกว่าการได้ยิน การได้ยินเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับข้อมูล แต่การฟังทำให้เราได้รับสิ่งที่ถูกต้องและไม่เป็นเพียงแต่ผู้เห็นเหตุการณ์ ผู้ใช้เครื่องมือสื่อสาร หรือผู้บริโภค การฟังหมายถึง การร่วมกันแก้ไขปัญหาและข้อสงสัย ในการเดินทางเคียงข้างกัน ไม่อ้างสิทธิเพื่อมีอำนาจสูงสุด แต่เป็นการใช้ความสามารถและพรสวรรค์ของเราเพื่อรับใช้ความดีส่วนรวม 

16.    การฟัง คือความสนใจ ความใส่ใจ ทำความเข้าใจ ให้คุณค่า เคารพและไตร่ตรองสิ่งที่คนอื่นพูด เกี่ยวข้องกับมรณสักขีกรรมหรือเสียสละตนเอง. เพื่อเลียนแบบโมเสสที่ยืนตรงพุ่มไม้ที่ไหม้ไฟ และถอดรองเท้า เพราะ “นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์” เราต้องถอดรองเท้าของเราเมื่อพบปะกับคนที่พูดกับเรา

17.    การฟังเป็นพระหรรษทานที่ยิ่งใหญ่เป็นของขวัญที่ต้องฝึกปฏิบัติ

18.    การสื่อสาร ต้องขยายขอบเขตสำหรับคนจำนวนมาก นี่คือของขวัญของพระเจ้า ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบที่ดี

 19.   พลังของการสื่อสารเป็นความใกล้ชิดสนิทสนมกัน การพบปะกัน    ระหว่างความเมตตากับการสื่อสารจะเกิดผลถึงขั้นที่ก่อให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมที่ใส่ใจ บรรเทาใจ รักษา เป็นเพื่อนกันและเฉลิมฉลองกัน

20.    การสื่อสารด้วยความเมตตา คือช่วยสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมเยี่ยงพี่น้อง เป็นอิสระและมีสุขภาวะ ระหว่างบรรดาบุตรของพระเจ้า และพี่น้องของเราในครอบครัวเดียวของมนุษยชาติ

 

จากเว็บไซต์:http://www.kamsonbkk.com