Get Adobe Flash player
http://assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.007gk-is-87.jpglink
http://assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.011gk-is-87.jpglink
http://assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.012gk-is-87.jpglink
http://assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.005gk-is-87.jpglink
http://assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.003gk-is-87.jpglink
http://assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.009gk-is-87.jpglink
http://assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.008gk-is-87.jpglink
«
»
Loading…

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 7 guests and no members online

2016-02-28 ฉบับที่ 9

มหาพรตBig Cleaning Heart 5

ลด    ความฟุ้งเฟ้อความฟุ่มเฟือยความอยากความโก้เก๋ความหรูหราความสนุกสนาน...
ละ    จากบาป... พิจารณาจากบาปต้นหรือพยศชั่ว7 ประการ:

1. ทะนงตน

2. โลภ

3. ริษยา

4. โมโห

5. ตัณหา

6. ตะกละ

7. เกียจคร้าน

เลิก    กิจการต่างๆที่นำมาซึ่งบาปและการทำร้ายตนเองและผู้อื่น: เหล้าบุหรี่การพนัน...
ล้าง     จิตใจให้สะอาดด้วยการแก้บาป(ชำระจิตใจ) รับศีลมหาสนิท(ให้พระองค์เสริมกำลัง)
ลงมือ   ปฏิบัติกิจศรัทธา: การเดินรูปสวดสายประคำพลีกรรม... กิจเมตตาปราณี: บริจาค

ทรัพย์หรือสิ่งของเพื่อคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส...

...หมายถึงพิจารณาจากมโนธรรมหัวใจและความรักที่คุณมีต่อพระเจ้า
“การจำศีลอดอาหารที่เราต้องการคือการแก้โซ่ตรวนที่อธรรมแก้สายรัดแอกปล่อยผู้ถูกข่มเหงให้เป็นอิสระและหักแอกทุกอันแบ่งปันอาหารกับผู้หิวโหยนำคนยากจนไร้ที่อยู่อาศัยเข้ามาในบ้านให้เสื้อผ้าแก่ผู้ที่ท่านเห็นว่าไม่มีเสื้อผ้าสวมและไม่หันหน้าหนีจากญาติพี่น้อง” (อสย58:6-7)