Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 86 guests and no members online

2016-03-27 ฉบับที่ 13

โป๊ปฟรังซิส: "พระเจ้าเลือกวิถีทางแห่งการรับใช้ การให้ และการไม่ยึดติดกับตัวเอง ซึ่งต่างจากมนุษย์สิ้นเชิง"

Posted by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน วิถีแห่งการกระทำของพระเจ้าต่างจากมนุษย์ พระเจ้าทรงเลือกหนทางของการรับใช้ การให้ และไม่ยึดติดกับตนเอง เราทุกคนก็ต้องเลือกเดินบนหนทางนี้เหมือนที่พระเยซูทรงทำให้เห็น ทรงย้ำ แม้พระเยซูจะถูกทารุณอย่างหาที่สุดมิได้ แต่พระองค์ก็ยังเผยแสดงพระพักตร์ที่แท้จริงของพระเจ้าออกมา นั่นคือความเมตตา ตอนท้าย ทรงทักทายเยาวชนทุกคน พร้อมหวังเห็นพวกเขาไปร่วมงานเยาวชนโลกที่เมืองคราครูฟ ประเทศโปแลนด์ ดินแดนของนักบุญจอห์น ปอล ที่ 2ผู้ก่อตั้งงานเยาวชนโลก

ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 20มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในพิธีแห่ใบลานและถวายมิสซาวันอาทิตย์ใบลาน ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 60,000คน

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า

- ประชาชนเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีที่ได้ต้อนรับพระเยซู พวกเราก็เช่นกัน เราต้องแสดงออกถึงความกระตือรือร้นของเราเอง ด้วยการด้วยการโบกต้นมะกอกและต้นปาล์มเพื่อแสดงออกถึงการสรรเสริญและความชื่นชมยินดี รวมไปถึงความปรารถนาที่จะรับพระเยซูผู้เสด็จมาหาเรา

- ไม่มีสิ่งใดสามารถลดความกระตือรือร้นของประชาชนเหล่านั้นที่มีต่อการเสด็จมาของพระเยซู ไม่มีสิ่งใดที่จะสกัดกั้นเราจากการแสวงหาบ่อเกิดแห่งความชื่นชมยินดีในพระองค์ ผู้ทรงนำสันติมาสู่เรา เป็นพระเยซูเองที่ทรงช่วยเราจากกับดักของบาป ความตาย ความกลัว และความเศร้าโศก

- พระมหาทรมานแห่งการไถ่บาปของพระเยซูผู้ทรงถ่อมพระองค์ลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อเราทุกคน แม้แต่การถูกทารุณอย่างหาที่สุดมิได้ พระเยซูก็ยังเผยแสดงพระพักตร์แท้จริงของพระเจ้า นั่นก็คือความเมตตา

- วิถีแห่งการกระทำของพระเจ้าอาจแตกต่างจากเรา อย่างไรก็ตาม พวกเราถูกเรียกมาให้เลือกวิถีของพระองค์ นั่นคือ วิถีของการรับใช้ การให้ และการไม่ยึดติดกับตัวเอง

- พระเยซูทรงเชิญเราให้ก้าวไปบนหนทางนี้ ดังนั้น ขอให้เราหันหน้าไปหาพระองค์ ขอให้เราวอนขอพระหรรษทานที่จะเข้าใจธรรมล้ำลึกของการไถ่บาปเพื่อเรา และในความเงียบต่อไปนี้ ขอให้เรารำพึงธรรมล้ำลึกของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ด้วย

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงทักทายทุกคนที่ติดตามพิธีนี้อยู่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ วิทยุ หรืออินเตอร์เน็ท พร้อมกันนี้ ทรงทักทายเยาวชนทุกคน โอกาสวันเยาวชนโลกครั้งที่ 31ซึ่งปี 2016จะจัดครั้งใหญ่ที่เมืองคราครูฟ ประเทศโปแลนด์

"พ่อหวังว่า พวกลูกเยาวชนหลายคนในที่นี้ จะสามารถไปร่วมงานเยาวชนโลกที่เมืองคราครูฟ บ้านของนักบุญจอห์น ปอล ที่ 2ผู้ก่อตั้งงานเยาวชนโลกกันได้นะ" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย...