Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 9 guests and no members online

2013-05-26 วัดอัสสัมชัญบางรัก

สวัสดีครับ...สัปดาห์ละครั้ง  26 พ.ค. 2013

วัดอัสสัมชัญบางรักเป็นที่รู้จักมักคุ้นกันดีว่าเป็นอาสนวิหารของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯตั้งอยู่ที่ซอยโอเรียนเต็ลมีอายุเกือบ100 ปีแล้วเป็นวัดที่สวยงามด้วยศิลปะแบบวัดในยุโรปในยุคต้นศตวรรษที่15 (ยุคRenaissance) และมีการนำเอารูปลักษณ์ศิลปะโรมันเข้ามาผสมผสานด้วย

โรงเรียนอัสสัมชัญบางรักเป็นอีกชื่อหนึ่งที่คุ้นหูอันหมายถึงโรงเรียนอัสสัมชัญชายซึ่งมีอายุมายาวนานนับร้อยปีเช่นกัน

ตลาดบางรักเป็นชื่อตลาดเก่าแก่ของกรุงเทพฯที่มีสิ่งของแทบทุกอย่างขายโดยเฉพาะอาหารทั้งหวานคาวรวมทั้งผลไม้ดอกไม้ฯลฯซึ่งปัจจุบันก็ยังคงมีเสน่ห์มีผู้คนมาจับจ่ายข้าวของกันมากมาย

วันนี้อยากจะพูดถึงบางรักซึ่งเป็นแขวง(อำเภอ) หนึ่งของกรุงเทพฯ  ทำไมชื่อบางรักเชื่อว่าหลายท่านคงอยากทราบ

นัยว่าคำว่าบางถ้าเป็นคำนามหมายถึงถิ่นที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมกันอยู่มากๆเช่นบางจากเขาก็มักจะบอกว่ามีต้นจากมากบางบัวก็คือถิ่นที่มีบัวขึ้นอยู่เยอะๆฯลฯ

สำหรับบางรักมีการสันนิษฐานกันหลายอย่างใครจะเชื่อตำราไหนก็แล้วแต่แต่ละคนไม่มีผิดมีถูกดังมีการอธิบายไว้ดังนี้

1.  เข้าใจว่าเมื่อก่อนมีคลองเล็กๆไหลผ่านบริเวณนี้และในคลองนี้เองมีการพบท่อนซุงไม้รักขนาดใหญ่     ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมีคนมาขอโชคขอลาภพูดเข้าใจง่ายๆคือขอหวยกันตามประเพณีจึงเรียกบริเวณนี้ว่าบางรัก

2.  อีกตำราหนึ่งก็บอกว่าบริเวณริมฝั่งเจ้าพระยาแถบนี้มีตันรักขึ้นอยู่มากมายจึงเป็นที่มาของชื่อบางรัก

3.  อีกตำราหนึ่งก็บอกว่าบริเวณนี้เองสมัยก่อนมีโรงหมอหรือโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงให้การดูแลรักษาผู้คนในละแวกนี้และบริเวณใกล้เคียงจึงเป็นที่มาของชื่ออำเภอบางรักษ์ภายหลังจึงเหลือเพียงคำว่าบางรัก

4.  บางที่มาก็บอกว่าบริเวณนี้มีคลองบางขวางล่างใต้ไหลผ่านมีผู้คนอยู่กันมากมายหลายหลากทั้งกะลาสีกรรมกรจับกังมีการทะเลาะเบาะแว้งบางครั้งถึงขั้นเข่นฆ่ากันก็มีชาวบ้านจึงขอใช้ชื่อใหม่ให้เป็นมงคลว่าบางรักจะได้ไม่มีการขัดขวางทะเลาะกันอีก

สำหรับเราที่เป็นคริสตชนจะสร้างตำราขึ้นใหม่ว่าที่มาของชื่อบางรักนี้มาจากเรามีวัดเก่าแก่อยู่ถึง2 แห่งคือวัดกาลหว่าร์และวัดอัสสัมชัญและบทบัญญัติสำคัญของเราคือบทบัญญัติแห่งความรักเลยเป็นที่มาของคำว่าบางรักได้มั้ยเนี่ย!! และถ้าได้  คำถามสุดท้ายของครั้งนี้ก็คือเรายังรักกันดีอยู่มั้ย?”...สวัสดีครับ