Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 22 guests and no members online

2013-06-23 ไหว้ครู

สวัสดีครับ...สัปดาห์ละครั้ง...

------------------------------------------------------------------------------------

ไหว้ครูนับว่าเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศไทยมาตั้งแต่โบร่ำโบราณเกิดมาก็เคยพบเคยเห็นและเคยปฏิบัติมาทุกๆปีสมัยเป็นนักเรียนได้เคยค้นหาดูพบว่าพิธีไหว้ครูนี้เป็นกรณีเฉพาะจริงๆสำหรับประเทศไทยและอีก2-3 ประเทศเพื่อนบ้านของเรา

พิธีไหว้ครูมิได้หมายความถึงการไหว้ครูในสถาบันการศึกษาเท่านั้นแต่ยังเห็นประเพณีนี้อีกหลายๆแห่งเช่นก่อนการชกมวยไทยก่อนการแสดงละครโขนหรือการแสดงต่างๆด้วยจุดประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เพื่อบารมีของครูบาอาจารย์จะช่วยให้กิจกรรมต่างๆที่จะกระทำนั้นสำเร็จลุล่วงด้วยดี

เดือนมิถุนายนของทุกๆปีทุกโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในประเทศไทยจะจัดให้มีพิธีนี้โดยให้ใช้วันพฤหัสฯ(วันครู) ใดพฤหัสฯหนึ่งในเดือนนี้จัดพิธีดังกล่าว

ในพิธีไหว้ครูของนักเรียน+นักศึกษาก็จะนิยมจัดพานพุ่มที่ประกอบด้วยดอกไม้สำคัญมีความหมาย4 ชนิดคือ  หญ้าแพรกที่มีความหมายถึงการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมีความอดทนต่อการตีสอนว่ากล่าวตักเตือนของครูบาอาจารย์ได้  ดอกเข็มมีความหมายให้นักเรียนมีสติปัญญาเฉียบแหลมในการศึกษาเล่าเรียน  ดอกมะเขือมีความหมายให้นักเรียนอ่อนน้อมสุภาพถ่อมตนเหมือนดอกมะเขือที่จะคว่ำลงเสมอเมื่อจะเกิดผล  ส่วนข้าวตอกหมายถึงให้นักเรียนรู้จักบ่มเพาะคุณภาพความดีงามเพื่อจะได้เบ่งบานออกมาสวยงามเหมือนข้าวตอกที่ถูกคั่วจนแตกออกมามีเนื้อสีขาวสวยงาม

อย่างไรก็ตามมีอยู่หลายครั้งได้ยินพระเยซูเจ้าทรงบอกศิษย์ของพระองค์ว่า“อย่าเรียกใครว่าหรืออาจารย์(รับบี) เพราะท่านมีอาจารย์เพียงผู้เดียวและทุกคนเป็นพี่น้องกัน”(มธ. 23:8-9) เชื่อว่าหลายท่านก็อาจจะมีความสงสัยเช่นเดียวกันว่าแล้วยังไงกัน?ภายหลังจึงทราบว่าพระวาจาของพระเจ้าหรือพระคัมภีร์นั้นเขียนเพื่อสอนและการสอนนั้นจะเน้นเป็นครั้งๆเป็นแต่ละสถานการณ์ตรงนี้พระองค์ทรงต้องการจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขึ้นกับพระบิดาต้องถวายเกียรติแด่พระองค์ก่อนอื่นใดหมดเหมือนกับนิทานเปรียบเทียบเรื่องอูฐลอดรูเข็มเหมือนกันมิใช่ความหมายตามตัวอักษรนั่นเอง

เอาเป็นว่าคุณไหว้ครูหรือยังถ้ายังก็อย่าลืมคิดถึงคุณครูของเราทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วนะครับ...สวัสดีครับ