Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 12 guests and no members online

2013-08-13 ใครมีความสุขมากที่สุด

สวัสดีครับ สัปดาห์ละครั้ง

อาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2013

ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าจะถามว่าใครมีความสุขมากที่สุดผมคิดว่าคงจะไม่มีใครมีความสุขเท่ากับบรรดาคุณแม่ทั้งหลายเพราะเป็นวันแม่แห่งชาติบรรดาลูกๆหลานจะพากันแสดงความกตัญญูกระทำสิ่งดีๆสำหรับแม่ของตน...

ผมมีโอกาสไปร่วมฉลองวัดแห่งหนึ่งวันนั้นผู้เป็นประธานในพิธีซึ่งผมไม่บอกชื่อของท่านเพียงแค่บอกว่าพระคาร์ดินัลฯถามพี่น้องสัตบุรุษผู้เป็นแม่ท่านหนึ่งระหว่างการให้โอวาทหลังพิธีว่าท่านอยากให้ลูกของท่านเป็นอย่างไรคุณแม่ท่านนั้นลักษณะบ่งบอกว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาๆคนหนึ่งอายุประมาณ50 ปีเศษตอบเสียงดังฟังชัดว่าอยากให้ลูกเป็นคนดี

คราวนี้พระคาร์ดินัลท่านจึงเพิ่มเติมให้ด้วยว่าดีมากให้เขาเป็นคนดีแต่ยังไม่พอเราต้องให้เขาเป็นคริสตังที่ดีด้วย

จากคำพูดดังกล่าวเลยทำให้ผมคิดว่าเราซึ่งเป็นคริสตัง(คาทอลิก) นั้นเราจะเป็นเพียงคนดีตามธรรมชาติเท่านั้นไม่พอจะต้องเป็นคาทอลิกที่ดีด้วยหมายความว่าเราต้องมีความดีมากกว่าเพียงแค่คุณธรรมตามธรรมชาติแต่ต้องเหนือกว่านั้นคือต้องมีความรักและรักแม้กระทั่งคนที่ทำผิดคิดร้ายต่อเรา(ลก. 6:27-35) นี่ไงเรื่องเหนือธรรมชาติ!!

พระบัญญัติบอกว่าให้เรารักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง(มธ. 22:39) เข้าใจง่ายสามารถปฏิบัติได้และทุกคนต้องปฏิบัติแต่ในฐานะที่เราเป็นคาทอลิก(คริสตชน=คนของพระคริสต์) เราต้องทำมากกว่านั้นนั่นคือให้ท่านทั้งหลายรักกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักท่าน(ยน. 13:34)

ด้วยเหตุนี้เองจึงต้องทำให้เราหันมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่า“...อย่างที่เรารักท่านนั้นเป็นอย่างไร... ซึ่งจะเป็นอื่นไม่ได้นอกจากดูสิ่งที่พระองค์(พระเยซูคริสต์) ทรงกระทำกับเรา... เริ่มจากการเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์อยู่กับมนุษย์ดูแลช่วยเหลือประทานพระพรเทศนาสั่งสอนกระทำอัศจรรย์มากมายและที่สุดของที่สุดทรงยอมตายมอบพระชนมชีพของพระองค์บนกางเขนเพื่อกอบกู้มนุษย์อธิบายไม่ได้ด้วยเหตุผลตอบได้อย่างเดียวว่านี่คือน้ำพระทัยแห่งความรักอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อเรา

ความจริงสัปดาห์นี้อยากจะพูดถึงความสุขของคนไทยที่เกิดขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันนับเป็นความสุขที่ทุกคนมีร่วมกันนั่นคือความสุขที่น้องเมย์แชมป์แบดมินตันหญิงเดี่ยวคนล่าสุดของโลกนั่นเอง... แต่หน้ากระดาษหมดหรือจะบอกว่าหมดหน้ากระดาษก็ได้จึงขอติดไว้ก่อนแล้วกันวันนี้จึงต้องขอกล่าวว่า... “สวัสดีครับ