Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 10 guests and no members online

2013-12-22 “ปฏิรูป”

สวัสดีครับ

สัปดาห์ละครั้ง อาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556

ปฏิรูปเป็นคำที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นกันวันละหลายๆครั้งในช่วงเวลากว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาวันนี้จึงอยากจะนำความหมายมาแบ่งปันกัน...

จากพจนานุกรมไทยหมายถึงการทำให้เหมาะสม, การปรับปรุงให้สมควรดังนั้นหากนำมาอธิบายคำพูดหรือข้อคิดข้อเขียนของประชาชนนักวิชาการนักการเมืองที่นำคำนี้มาใช้กันตลอดการที่เขาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งจึงหมายความว่าเขาอยากจะให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองโดยเฉพาะวิธีการเลือกตั้งนั้นให้เหมาะสมในที่นี้คือให้สามารถป้องกันการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงให้หาวิธีให้คนดีมีความสามารถไม่คดโกงเข้ามาเป็นผู้แทนฯ

คำว่า“ปฏิรูป” จึงมีความหมายที่นุ่มนวลไม่รุนแรงเหมือนกับคำว่าปฏิวัติซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการล้มล้างรัฐบาลเพื่อเปลี่ยนรัฐบาลบางครั้งก็ใช้คำว่ารัฐประหารคือประหารรัฐนั่นเองมักจะใช้อำนาจของทหารใช้การบังคับกันด้วยกองกำลังติดอาวุธใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จสิ้นซึ่งวิธีการนี้ไม่เป็นที่ยอมรับกันแล้ว

ดูเหมือนว่าเวลานี้คนในบ้านเมืองของเรากำลังอยู่ในภาวะของกระแสแห่งการที่จะต้องปฏิรูปแต่ก็ยังคงมีความเห็นแตกต่างกันอยู่มีทั้งที่ขอให้ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งและบอกว่าเลือกตั้งไปก่อนแล้วจึงมาร่วมกันปฏิรูปซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะลงเอยอย่างไร

สรุปแล้วผมคิดว่าในท่ามกลางความขัดแย้งก็ยังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนั่นคือผู้คนมีความตระหนักและรู้ว่าการทุจริตคอรัปชั่นนั้นเป็นสิ่งที่รับไม่ได้การพูดจาโกหกหลอกลวงจะไม่เป็นที่ยอมรับอีกต่อไป... ทำให้เห็นว่าสังคมของเรายังมีความหวัง... โดยเฉพาะจากคนรุ่นใหม่ที่สนใจสังคมมากขึ้น... สวัสดีครับ