Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 14 guests and no members online

2014-01-05 “เริ่มต้นดีเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง”

สวัสดีครับ

สัปดาห์ละครั้ง อาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2557

สวัสดีปีใหม่ปีม้า2014/2557 ทุกๆท่านนะครับ...

วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งของปีเขาบอกว่าการที่จะกระทำอะไรก็ตามถ้าหากเริ่มต้นดีๆจะสามารถดำเนินการขั้นต่อๆไปได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นจนมีคำกล่าวว่าเริ่มต้นดีเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

ผมจึงอยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายให้เริ่มต้นปีใหม่ปีม้ากันดีๆและแน่นอนว่าการเริ่มต้นนั้นจะต้องเริ่มจากตัวเองเป็นสำคัญมิใช่เริ่มที่ผู้อื่นปัญหาต่อมาก็คือแล้วจะเริ่มต้นกันอย่างไร... ซึ่งแน่นอนว่าการเริ่มต้นนั้นก็ต้องใช้กระบวนการของมนุษย์กล่าวคือ  เริ่มด้วยความคิดจากนั้นจึงมีการตัดสินใจและลงมือกระทำ

ก่อนอื่นหมดเราต้องรู้จักคิดหมายถึงเราต้องมีสติซึ่งเป็นบ่อเกิดของปัญญาและไอ้เจ้าปัญญานี่แหละมันจะทำให้เรารู้จักแยกแยะสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งผิดสิ่งถูกรู้จักเหตุและผลอาจจะเรียกตามมิติทางศาสนาว่ามโนธรรมก็ได้

เมื่อเราตัดสินได้แล้วว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมกระบวนการต่อมาก็คือเราจะตัดสินใจเลือกโดยปกติก็จะเลือกในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องที่เหมาะสมที่เกิดประโยชน์สูงสุดในขั้นตอนของตัดสินใจเลือกจึงสำคัญมากเพราะถ้าหากคนคนนั้นขาดคุณธรรม(เอาไว้จะเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไป) ก็อาจจะเลือกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เป็นได้

จากนั้นเมื่อตัดสินใจเลือกแล้วก็จะนำมาปฏิบัติหรือลงมือกระทำในขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความเพียรพยายามความมุมานะความอดทนต้องออกแรงกระทำนั่นเอง

ปีใหม่นี้สมมุติว่าเราเลือกที่จะกระทำดีสักอย่างสองอย่างเช่นเลือกที่จะแก้ไขนิสัยที่ไม่ตรงต่อเวลาเราก็จะต้องเตือนตนเองเสมอต้องพยายามหาวิธีการต่างๆมาเสริมมาช่วยให้เราปฏิบัติตามข้อตั้งใจนั้นๆเช่นเรามาวัดสาย(ไม่ทันเวลา)อยู่เป็นประจำเราก็จัดการกับตัวเองหรือสมาชิกในครอบครัวเสียใหม่ด้วยการตกลงกันที่จะตื่นให้เร็วขึ้นอีกนิดรีบร้อนขึ้นสักหน่อย.. อย่างนี้ก็จะสามารถมาวัดได้ทันเวลา... จริงมั้ยครับ

สุดท้ายขอพระแม่มารีย์มารดาผู้น่ารักยิ่งได้โปรดวิงวอนขอพระพรสำหรับพี่น้องทุกท่านให้เริ่มปีใหม่ปีม้านี้อย่างดี... สวัสดีครับ