Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 17 guests and no members online

2014-01-19 สันติภาพ

สวัสดีครับ

สัปดาห์ละครั้ง อาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557

วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2 ในเทศกาลธรรมดาตามปีของพระศาสนจักรพระศาสนจักรให้เราคิดถึงสันติภาพในปฏิทินคาทอลิกจะเขียนว่าวันสันติภาพสากลซึ่งไม่ตรงกับทั่วโลกทั่วโลกเขาถือวันที่21 กันยายนของทุกปีเป็นวันสันติภาพสากลหลายคนคงจะสงสัยว่าทำไมทางศาสนจักรกำหนดวันไม่ตรงกับ“สากล”

หลังจากไปศึกษาพบว่าพระศาสนจักรจะถือวันอาทิตย์เป็นวันรณรงค์ระลึกถึงความสำคัญต่างๆและอีกประการหนึ่งพระศาสนจักรยังเน้นสันติภาพแห่งการเป็นเอกภาพของคริสตชนทุกนิกายเป็นสำคัญด้วยเราจึงถือว่าวันนี้เป็นวันสันติภาพและเอกภาพความเป็นหนึ่งเดียวของคริสตชนเราจึงมีการภาวนาเพื่อเอกภาพในหมู่คริสตชนนิกายต่างๆด้วย

เมื่อพูดถึงเอกภาพของคริสตชนเราต้องนึกถึงประชากรในโลกของเรากว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์คือประมาณ2,200 ล้านคนในโลกเป็นคริสตชนซึ่งแบ่งเป็นนิกายต่างๆที่เรียกว่าคริสตชนเพราะทุกคนมีความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าในพระคัมภีร์เดียวกัน

สำหรับนิกายโรมันคาทอลิกมีประมาณ1,200 ล้านคนซึ่งถือเป็นนิกายเก่าแก่ที่มีผู้นับถือมากที่สุดจากเรื่องราวในประวัติศาสตร์มีการแตกแยกทะเลาะกันหลายครั้งหลายหนในหมู่คริสตชนด้วยกันเองอันเนื่องมาจากคำสอนและความเชื่อที่ต่างกันไปบ้าง... หลายครั้งทำให้ถึงกับต้องทำลายล้างกันด้วยความรุนแรงด้วยสงครามก็มี... เช่นที่ประเทศไอร์แลนด์ฯลฯ

ภายหลังจากการสังคายนาวาติกันที่2 พระศาสนจักรได้เปลี่ยนท่าทีของการทะเลาะเบาะแว้งมาเป็นการเสวนาทำความเข้าใจให้การยอมรับเคารพในความเชื่อความศรัทธาความคิดเห็นที่แตกต่างกันและร่วมกันในสิ่งที่สามารถกระทำได้โดยไม่ขัดกับความเชื่อความศรัทธาของตนเอง

อย่างไรก็ตามการอยู่ร่วมกันด้วยความเชื่อความศรัทธาที่แตกต่างกันนั้นสามารถเป็นไปได้หากแต่ละฝ่ายรู้จักเคารพให้เกียรติแก่กันและกัน... สิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดในเรื่องนี้คือการที่สามีภรรยาที่นับถือศาสนาต่างกันที่พระศาสนจักรอนุญาตให้แต่งงานกันได้... ซึ่งเรื่องนี้สมัยก่อนพระสังคายนาวาติกันที่2 เป็นเรื่องที่ยากลำบากและเป็นไปได้ยาก... เรามักจะเรียกว่าการแต่งงานแบบต่างคนต่างถือซึ่งถ้าเป็นไปดังนี้จริงๆก็ไม่น่าห่วงมากนัก... แต่ถ้าหากถ้าเป็นแบบต่างคนต่างไม่ถืออย่างนี้น่ากลัวมากกว่ากันเยอะ... สวัสดีครับ.