Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 10 guests and no members online

2014-03-02 “มหาพรต”

สวัสดีครับ

สัปดาห์ละครั้ง2 มี.ค.2014

“มหาพรต” (มหา+พรต)

พรต      หมายถึง กิจวัตร, การปฏิบัติ, ธรรมเนียม, การยึดถือเอาหลักธรรมคำสอนมาปฏิบัติ เราจึงเรียกผู้ปฏิบัติเช่นนี้ว่า “นักพรต” และปัจจุบันเรานำมาใช้กับ “นักบวช” ที่มีการปฏิบัติ ปฏิญาณตนอย่างเป็นทางการ หรือ ที่รู้จักกันว่า ศีลบน 3 ประการ คือ ความนอบน้อมเชื่อฟัง, ความยากจน และความบริสุทธิ์ เช่น ซิสเตอร์ในอารามคาร์แมล อารามกาปูชิน หรือที่รู้จักกันตามภาษาชาวบ้านว่า “ชีลับ” และบรรดาอารามชาย เช่น เบเนดิ๊กติน กาปูชิน หรือบรรดาคณะนักบวชต่างๆ  เช่น คณะซาเลเซียน คณะพระมหาไถ่ คณะเยสุอิต คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร คณะพระหฤทัย ฯลฯ

มหา      หมายถึง สำคัญ , ยิ่งใหญ่

วันนี้อยากจะกล่าวถึง เทศกาลมหาพรต ของเรานั่นเอง กล่าวคือ ในปีนี้วันพุธที่ 5 มีนาคมนี้ เป็นวันพุธรับเถ้า ถือเป็นวันเริ่มเทศกาลมหาพรต ซึ่งเป็นเทศกาล หรือระยะเวลา 40 วัน ก่อนวันสมโภชปัสกา หรือการเสด็จกลับเป็นขึ้นมาของพรเยซูเจ้า

จากความหมายของคำที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ พระศาสนจักรจึงเชื้อเชิญเราให้หันมาเอาใจใส่ ประพฤติปฏิบัติตนอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้นในการนำจิตตารมณ์แห่งความรัก ขององค์พระเยซูเจ้า คือการรู้จักที่จะรักพระเป็นเจ้าสิ้นสุดจิตใจ และรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง และยิ่งกว่าอีกคือ รักเหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงรักเรา

เมื่อเป็นเช่นนี้ สิ่งที่เราต้องปฏิบัติอย่างเข้มข้นดังกล่าวก็คือ ต้องภาวนา ทำพลีกรรม จำศีล อันเป็นการแสดงออกถึงความรักต่อพระเป็นเจ้า หมายถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ และมีส่วนร่วมในมหาทรมานขององค์พระเยซูคริสตเจ้า อีกประการหนึ่งก็คือ ต้องรู้จักทำดีกับผู้อื่น ให้อภัยช่วยเหลือ รับใช้ เพื่อนมนุษย์ เป็นต้นกับคนตกทุกข์ได้ยาก

ดังนั้น จึงมีการรณรงค์ให้เรารู้จักภาวนา เช่นมีการระลึกถึงพระทรมานของพระเยซูเจ้า (เดินรูป 14 ภาค) การรู้จักอดออมเพื่อคนยากจน (รณรงค์มหาพรต) ทั้ง 2 ประการนี้ จะกระทำกันเป็นประจำทุกๆ ปี ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ซึ่งเชื่อว่าคงจะทำให้ได้ทราบที่มาที่ไปกันมากขึ้น...

ความจริงการปฏิบัติตนดังกล่าวนี้ มิได้ถูกจำกัดให้กระทำกันเพียง 40 วัน ในเทศกาลเท่านั้น หากแต่ที่แท้จริงแล้วเป็นจิตตารมณ์ของเราที่เป็นคริสตชนทุกคนที่จะต้องปฏิบัติต่อเนื่องตลอดปี ตลอดไป และที่สำคัญต้องเป็นจิตสำนึกของเราแต่ละคนที่เห็นความสำคัญและพยายามปฏิบัติอย่างดี

มีอีกสิ่งหนึ่งอยากจะบอกคือ ถ้าเรารู้จักศาสนาต่างๆ ดีๆ เราจะพบว่าในข้อปฏิบัติตนของพี่น้องต่างศาสนา ก็มีช่วงเวลาที่พวกเขารณรงค์ในทำนอง “มหาพรต” เหมือนกัน เช่น ศาสนาอิสลาม เขาจะมีช่วงเดือนรอมฎอน ระยะเวลาประมาณ 30 วันที่พี่น้องมุสลิมจะ “ถือศีลอด” คือจะมีการอดอาหาร มีการกระทำละหมาด(ภาวนา) เช่นเดียวกัน ศาสนาพุทธ ก็เช่นกัน เขาจะมีช่วงเวลาที่จะรณรงค์ให้ ลดละเลิก อบายมุขด้วยการประพฤติดี ประพฤติชอบ ช่วงเวลานั้นก็คือ ช่วง “เข้าพรรษา” ดังที่เรารู้จักกันดี นอกนั้น ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ ก็มีช่วงเวลาในทำนองนี้เช่นกัน

สุดท้ายจึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเข้มแข็ง เคร่งครัด กับตัวเอง และเด่นชัดในความรักต่อพระเป็นเจ้า และต่อเพื่อนมนุษย์... สวัสดีครับ.