Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 21 guests and no members online

2014-03-23 เตรียมฉลองสองบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์

สวัสดีครับ

สัปดาห์ละครั้ง23 มี.. 2557

เตรียมฉลองสองบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์

พี่น้องคาทอลิกทั่วโลกพากันชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศสถาปนาบุญราศียอห์นที่23 พระสันตะปาปาและบุญราศียอห์นปอลที่2 พระสันตะปาปาเป็นนักบุญเมื่อไม่นานมานี้และทรงกำหนดให้มีพิธีสถาปนาดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่27 เมษายน2014...

ในวันนั้นจะเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรอย่างแน่นอนที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเป็นนักบุญพร้อมกัน2 พระองค์และที่สำคัญสำหรับพวกเราทั้ง2 พระองค์เป็นนักบุญในยุคในสมัยของเรานี้เอง

หลายท่านที่มีอายุห้าสิบปีขึ้นไปถือว่าเกิดมาทันสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่23 ส่วนที่มีอายุสิบกว่าปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นคนในสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่2 ในประเทศไทยของเรานี้เองเมื่อวันที่10-11 พฤษภาคม1984 ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาทอลิกไทย

จะมีพี่น้องบางท่านเดินทางไปร่วมพิธีอันสำคัญนี้ที่มหาวิหารนักบุญเปโตรกรุงโรมในวันที่27 เมษายน2014 พี่น้องทุกคนก็จะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองนักบุญใหม่ทั้ง2 ท่านในประเทศไทยของเราในวันที่9-10 พฤษภาคม2014 นี้ณโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์สามพราน

นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรเลยก็ว่าได้ที่เรามีนักบุญพระสันตะปาปาคู่แฝดคือได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญพร้อมกัน(27 เมษายน2014) และได้กล่าวแล้วว่าทั้ง2 พระองค์เป็นนักบุญร่วมสมัยกับเรามีคนไทยจำนวนพอสมควรที่ได้เคยเห็นเคยสัมผัสกับพระองค์แบบหน้าต่อหน้ามาแล้ว...

เหนือความยินดีทั้งหลายในคราวนี้คือเราภาคภูมิใจที่เราได้รับแบบฉบับและคำสั่งสอนอันมีค่ามากมายจากท่านทั้งสองทั้งในเรื่องของความศรัทธาภักดีต่อพระเป็นเจ้าและความรักต่อเพื่อนมนุษย์แบบอย่างการให้อภัยต่อผู้ร้ายที่ลอบปลงพระชนม์ของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่2 ภาพการเสด็จไปเยือนเขาถึงในคุกยังคงติดตราตรึงใจของทุกคน

สุดท้ายจึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านได้พยายามที่จะเสาะแสวงหาคำสอนหรือข้อคิดและแบบอย่างของทั้ง2 พระองค์เพื่อนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราแน่นอนว่าคงจะมีเอกสารมีหนังสือดีๆเกี่ยวกับท่านออกมาพอสมควรอย่าลืมติดตามกันต่อไป... สวัสดีครับ.