Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 9 guests and no members online

2014-03-30 ต่างวัย ต่างความคิด

สวัสดีครับ

สัปดาห์ละครั้ง 30 มี.ค. 2014

ต่างวัย ต่างความคิด

คนเราเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงที่มีสภาพเหมือนสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย กล่าวคือเรามีสภาพของพืช มีสภาพของสัตว์ อยู่ในตัวเราด้วยกันทุกคน แต่สิ่งที่ทำให้เรามีสภาพสูงกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็คือ มนุษย์มีสติปัญญา อันก่อให้เกิดมโนธรรม คือการรู้จักแยกแยะสิ่งผิดสิ่งถูก สิ่งดีสิ่งชั่ว และรู้จักที่จะเลือกกระทำในสิ่งที่ดีมีคุณค่า และยิ่งกว่านั้นยังสามารถบังคับตัวเอง คือหักห้ามใจ ไม่ทำตามธรรมชาติหรือความอยาก

อย่างไรก็ดีมนุษย์ไม่ได้เกิดมาแล้วมีคุณสมบัติเท่าเทียมกันหมด หากแต่ยังต้องมีการพัฒนาเสริมสร้างตนเองทั้งทางกายและทางจิตใจ เราจึงพบว่าเมื่อแรกเกิดเป็นเด็กทารกนั้น ยังไร้เดียงสา คือยังไม่ได้มีความคิดมีสติปัญญามากนัก ร่างกายก็ยังถือว่าอ่อนแออยู่ ยังแยกแยะอะไรไม่ออก จากนั้นจึงได้รับการพัฒนาไปโดยอาศัยปัจจัยต่างๆ  ทั้งภายนอกภายใน ปัจจัยภายนอกที่ว่านี้ก็คือสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น สถานที่ ภูมิอากาศ รวมทั้งปัจจัยสี่ซึ่งมีสภาพแตกต่างกันออกไป บางคนร่ำรวยบางคนยากจน ฐานะต่างกัน ทำให้โอกาสนั้นไม่เท่าเทียมกัน... ส่วนปัจจัยภายในนั้นหมายถึงสภาพทางพันธุกรรม หรือเราเรียกว่า “กรรมพันธุ์” นั่นเอง ทั้งปัจจัยภายนอกและภายในนี้เอง ที่เป็นสาเหตุให้มนุษย์เราไม่เหมือนกัน...

จากพฤติกรรมดังได้กล่าวแล้วข้างต้น จึงเป็นคำตอบของคำถามที่ว่า ทำไมคนเราไม่เหมือนกันทั้งรูปร่างหน้าตาและความคิด... เด็กก็คิดอย่างเด็ก พอโตเป็นผู้ใหญ่ก็คิดได้มากกว่าเด็ก และเมื่อเป็นผู้อาวุโส(คนเฒ่า) ก็จะคิดไปอีกแบบหนึ่ง... หลายครั้งเขาบอกกันว่ายิ่งอายุมากๆ  ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเด็กอีก เรื่องนี้ไม่ขอฟันธงแล้วกัน

พี่น้อง ความแตกต่างกันทั้งวัยและความคิดนี้เอง ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม จึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องมีความเข้าใจความจริงประการนี้ให้ได้และพยายามปรับตัวของเราให้อยู่ในความเป็นจริง... เราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เป็นต้นความสุขในครอบครัว พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะเข้าใจลูกๆ หลานๆ คนรุ่นใหม่ ลูกหลานก็จะเข้าใจผู้หลักผู้ใหญ่ จะสามารถเข้ากันได้(ยอมรับกันและกันได้) ปู่ย่าตายายก็จะไม่เรียกร้องให้ลูกหลานต้องมีชีวิตเหมือนตนเองในสมัยวัยเด็ก(หลายสิบปีผ่านมาแล้ว) ลูกๆ  หลานคนรุ่นใหม่ก็จะเข้าใจความปรารถนาดี ความเป็นห่วงของปู่ย่าตายาย จะมีความเคารพและยอมรับได้ ไม่ทำให้ท่านเสียใจ...

เอ้า! ใครอยากให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ก็ลองไปสำรวจและปรับตัวกันดูแล้วกัน... สวัสดีครับ.