Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 12 guests and no members online

2014-04-20 สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

สวัสดีครับ

สัปดาห์ละครั้ง20 เมษายน2014

สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์กำลังจะจบลงในวันนี้(20 เมษายน2014) คือวันอาทิตยปัสกาถ้าจะถามว่าเราเคยร่วมเฉลิมฉลองสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์กันมากี่ครั้งแล้วเชื่อว่าพี่น้องคงจะประมาณได้ด้วยตัวเองว่ากี่ครั้งและถ้าจะถามต่อไปว่าเรารู้สึกอย่างไรบ้างในการเฉลิมฉลองสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านมาของเราหลายท่านก็จะบอกว่าจำไม่ค่อยได้แล้วเอาเป็นว่าแล้วในการเฉลิมฉลองสัปาห์ศักดิ์สิทธิ์ของเราในปีนี้เรารู้สึกอย่างไร... เป็นคำถามให้ตอบตัวเองนะครับ...

พระศาสนจักรสอนว่าช่วงเวลาสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เป็นช่วงเวลาสำคัญในรอบปีที่เราต้องหันมาร่วมรำพึงไตร่ตรองและติดตามองค์พระเยซูเจ้าอย่างใกล้ชิดเริ่มตั้งแต่การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มทรงรับประทานอาหารค่ำครั้งสุดท้ายการล้างเท้าบรรดาอัครสาวกการตั้งศีลมหาสนิททรงรับทนทรมานการสิ้นพระชมน์บนกางเขนและสุดท้ายด้วยการเสด็จกลับฟื้นคืนพระชนม์... เหตุการณ์เหล่านี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่เด่นชัดที่สุดของการกอบกู้(การไถ่บาป) มนุษย์ด้วยการมอบชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่ดังที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว...

เมื่อเรารำพึงไตร่ตรองดีๆ จะพบว่าพระเยซูเจ้าทรงกระทำพระภารกิจในส่วนของพระองค์ที่พระบิดาทรงมอบหมายคือการเสด็จมากอบกู้มนุษย์นั้นครบสมบูรณ์แล้วจึงเหลือเพียงในส่วนของเรามนุษย์ที่จะต้องกระทำส่วนของเราอย่างดีเท่านั้นเอง

การไถ่กู้ขององค์พระเยซูคริสตเจ้าจึงต้องการความร่วมมือของมนุษย์อย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันดังนั้นเราจึงต้องหันกลับมาถามตัวเองว่า... เราได้ร่วมส่วนหรือมีส่วนร่วมกับการไถ่กู้ของพระองค์มากน้อยแค่ไหนการมีส่วนกับการไถ่กู้นี้ก็คือการดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์ของพระองค์(พระวรสาร) นั่นเองถ้าเรารำพึงไตร่ตรองกันดีๆ...  เชื่อว่าเราก็คงจะตอบคำถามที่ถามตั้งแต่แรกได้ไม่ยากเย็นและได้คำตอบที่ตรงประเด็นมากที่สุดคือเราสามารถตอบได้อย่างมั่นใจว่าเรารู้สึกอย่างไรในการเฉลิมฉลองสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ในปีนี้

เมื่อเป็นดังนี้จึงสรุปได้ว่าการเฉลิมฉลองสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์หรือการไถ่กู้ของพระเยซูคริสตเจ้านั้นมิใช่เพียง7 วันตั้งแต่วันอาทิตย์ใบลานถึงวันอาทิตย์ปัสกาเท่านั้นหากแต่มันเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตในทุกๆวันที่จะต้องพยายามให้เป็นไปตามจิตตารมณ์ของพระองค์เขาจึงมีคำพูดมีคำสอนกันเสมอๆว่าชีวิตของเราคือปัสกาทุกวันนั่นเอง... สวัสดีครับ.