Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 11 guests and no members online

2014-04-27 “นักบุญพระสันตะปาปาฝาแฝด”

สวัสดีครับ

สัปดาห์ละครั้ง27 เมษายน2014

วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่จะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรคาทอลิกเพราะเป็นวันที่พระศาสนจักรได้ทำการสถาปนานักบุญใหม่2 องค์คือนักบุญยอห์นที่23 พระสันตะปาปาและนักบุญยอห์นปอลที่2 พระสันตะปาปาณมหาวิหารนักบุญเปโตรวาติกัน

คงไม่ต้องอธิบายหรือเล่าถึงชีวประวัติของท่านทั้งสองแล้วเพราะพี่น้องคงทราบกันดี... แต่ที่อยากจะกล่าวถึงก็คือนับเป็นพระพรจากพระเป็นเจ้าที่ทรงประทานพระสันตะปาปาทั้งสองพระองค์แก่พวกเรามีผู้คนจำนวนมากมายในปัจจุบันนี้ที่ได้รู้ได้เห็นได้เคยสัมผัสกับท่านทั้งสองต้องถือว่าท่านทั้งสองเป็นนักบุญร่วมสมัยของเราจริงๆหรือถ้าจะถวายพระนามให้พระองค์เป็นนักบุญพระสันตะปาปาฝาแฝดก็น่าจะได้เพราะพระองค์เป็นพระสันตะปาปาทั้งสองพระองค์ที่ได้รับการสถาปนาในวันเวลาเดียวกัน

เมื่อพูดถึงพระสันตะปาปาเราควรจะคิดคำนึงถึงเรื่องอะไรกันบ้างคนทั่วๆไปก็จะคิดถึงผู้นำศาสนาที่ยิ่งใหญ่ในโลกเพราะคริสตชนคาทอลิกมีจำนวนกว่าพันล้านคนหรือชาวโลกจะรู้จักกันในภาษาอังกฤษว่าโป๊ป(Pope)นั่นเองโดยภาพที่ติดตาอยู่ก็คือเป็นภาพของชายสูงอายุชาวยุโรปที่สวมชุดขาวเสื้อยาวล้อมรอบด้วยผู้คนมากมายมหาศาลเรือนหมื่นเรือนแสนจะเห็นชายผู้นี้โบกมือส่งรอยยิ้มกับประชาชนและหลายครั้งจะเห็นท่านอุ้มเด็กๆมากอดไว้

ส่วนสำหรับเราที่เป็นคาทอลิกนอกจากภาพดังกล่าวไปแล้วนี้... เรายังเห็นและเข้าใจมากกว่านั้นคือเราทราบว่าผู้นี้คือประมุขของพระศาสนจักรที่พระเป็นเจ้าทรงแต่งตั้งมอบอำนาจให้ดูแลคริสตชนคาทอลิกทุกคนในโลกนี้เป็นผู้ที่เราคาทอลิกปรารถนาอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดหรือแม้เพียงได้เห็นพระองค์แบบหน้าต่อหน้าสักครั้งก็ยังดี... ดังเช่นจะมีผู้คนไปรวมกันเป็นจำนวนหลายหมื่นคนหรือบางครั้งเป็นแสนเพื่อเห็นพระองค์ร่วมสวดบทเทวทูตพร้อมกับพระองค์ในลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรในทุกเที่ยงของวันพุธ

อีกมิติหนึ่งของความคิดก็คือความเป็นหนึ่งเดียวกันของสมาชิกทุกคนในพระศาสนจักรเพราะเรามีผู้นำ(บิดา) ที่เห็นได้ในโลกนี้คนเดียวกันไม่ว่าเราจะอยู่ณมุมใดในโลกไม่ว่าชนชาติใดภาษาใดผิวสีใดทั้งสิ้น... ต่างก็มีความเชื่อเดียวกันพิธีกรรมคำสอนเดียวกันดังเราจะพบว่าไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่ประเทศใดเราสามารถที่จะร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณได้เสมอแม้จะต่างชาติต่างภาษาแต่พิธีกรรมนั้นยังคงเป็นพิธีเดียวกันทั่วโลก

วันนี้จึงถือเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีสำหรับเราพี่น้องคาทอลิกทั่วโลกที่เรามีนักบุญพระสันตะปาปาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองพระองค์นี้... สวัสดีครับ.