Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 12 guests and no members online

2014-05-04 นักบุญพระสันตะปาปา ทั้ง 2 พระองค์

สวัสดีครับ

สัปดาห์ละครั้ง 4 พฤษภาคม 2014

ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย น่าเสื่อมใส ชวนศรัทธา สำหรับพิธีสถาปนานักบุญพระสันตะปาปา ทั้ง 2 พระองค์  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2014 ที่ผ่านมา นับเป็นเรื่องราวที่จะเป็นประวัติศาสตร์สำคัญเรื่องหนึ่งของมนุษย์โลก เพราะเราจะเห็นว่า สื่อทุกชนิด ทุกประเทศก็ว่าได้ ที่กล่าวถึงเรื่องนี้ และมีการถ่ายทอดพิธีดังกล่าวไปทั่วโลก

หลายท่านได้ชมทางการถ่ายทอดสด ทางช่อง one หรือมีบางท่านไปชมในโรงภาพยนตร์ที่สยามพารากอน คงไม่มีใครหลับนะครับ! หรือมี?  ถ้ามีก็ไม่เป็นไรไม่บาป เพราะเป็นการหลับในพระพร...

ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์แล้วสำหรับเรื่องที่กล่าวมานี้... ถามว่าเรายังคงจำได้ ยังคงพูดถึงกันอยู่มากน้อยแค่ไหน หรือลืมๆ  กันไปแล้ว หรือจะถามว่า เราได้อะไรบ้างจากการชมพิธีการในวันนั้น... อันนี้ก็ไม่ทราบเราต้องตอบกันเอง แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าคงตอบได้เหมือนกันก็คือ “ได้ความชื่นชมยินดี” ที่มีนักบุญใหม่เอี่ยมอีก 2 องค์ และเป็นนักบุญในสมัยของเราเสียด้วย

ประเด็นต่อมาก็คือ จะทำอย่างไรให้ความชื่นชมยินดีนี้คงอยู่กับเรานานๆ หรือตลอดไป สิ่งที่พอจะคิดได้ก็คือ ถ้าเราศึกษาหาข้อคิดหรือแบบอย่างดีๆ จากท่านนักบุญทั้งสองสักประการสองประการและนำมาปฏิบัติในชีวิตของเราแต่ละคน ปฏิบัติจนเป็นนิสัย เป็นชีวิตของเรา ผมเชื่อว่าเราก็จะอยู่ในความยินดีนี้ตลอดไป

เอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่ทราบว่าจะหาข้อคิดหรือแบบอย่างของท่านทั้งสองได้จากที่ไหน ผมขอประชาสัมพันธ์ว่า ในวันศุกร์ที่ 9 และวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2014 นี้ จะมีงานเฉลิมฉลองท่านนักบุญทั้งสองอย่างยิ่งใหญ่ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ดังที่ได้เห็นจากป้ายประชาสัมพันธ์ไปแล้ว เป็นต้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2014 ที่จะมีการอภิปรายให้ความรู้ โดยวิทยากรกิตติมศักดิ์  คือ  พระคาร์ดินัล เรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน , พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และ พระสังฆราชกิตติคุณ ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์ตรงกับนักบุญทั้ง 2 องค์

สรุปคือ อย่าลืมไปพบกันในวันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2014 ที่สามพรานแล้วกัน... สวัสดีครับ.