Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 14 guests and no members online

2014-05-11 คริสตชน (1)

สวัสดีครับ

สัปดาห์ละครั้ง 11 พฤษภาคม 2014

 

ศาสนาคริสต์คืออะไร?”

ศาสนาคริสต์สอนอะไร?”

ศาสนาคริสต์มีความเป็นมาอย่างไร?”

ชาวคริสต์คือใคร?”

เราคุ้นเคยกับคำถามเหล่านี้กันอยู่เสมอโดยเฉพาะจากบรรดาพี่น้องต่างศาสนาและเชื่อว่าผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ก็คงจะตอบได้ไม่ยากเย็นอะไร

ถ้าหากเราจะตอบกว้างๆครอบคลุมทุกคำถามก็น่าจะบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เชื่อเลื่อมใสศรัทธาในพระเยซูคริสต์นั่นเองส่วนจะตอบคำถามเฉพาะเจาะจงลงไปในแต่ละข้อก็จะได้รายละเอียดได้ข้อมูลได้ความรู้มากขึ้นแต่จะไม่ขอตอบคำถามต่างๆที่ยกมานี้หากแต่อยากจะกล่าวถึงคำว่าคริสตชนอย่างละเอียดซึ่งก็น่าจะทำให้ได้คำตอบของคำถามต่างๆนี้บ้างไม่มากก็น้อย

คริสตชนถ้าแปลกันตรงตามอักษรก็น่าจะแปลว่าคนของพระคริสต์หรืออธิบายเพิ่มขึ้นก็คือประชาชนที่มีพระเยซูคริสต์เป็นเจ้าของเป็นผู้ปกครองก็น่าจะได้

เวลาที่เห็นคำว่าคนของพระคริสต์ทำให้คิดถึงสำนวนไทยที่บอกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานซึ่งหมายถึงการประเมินคุณค่าของคนจากผลงานคือความสามารถที่คนนั้นมีจากนั้นมีคำทำนองเดียวกันแต่ดูเหมือนจะเป็นการกระแนะกระแหนกันเสียมากกว่าว่าค่าของคนอยู่ที่คนของใคร?”ความหมายออกมาในทำนองว่าคนจะมีคุณค่าต้องอยู่ที่ว่าเป็นคนของใครและใครคนนั้นจะต้องมีความสำคัญยิ่งใหญ่มีบารมีมีอิทธิพลฯลฯเช่นคนของพระราชาก็คือเป็นข้าราชบริพารของพระเจ้าแผ่นดินมีพระราชาเป็นประมุขเป็นผู้คอยดูแลทุกข์สุขให้กับประชาชนของพระองค์หรือบางครั้งก็ออกมาในแง่ลบอยู่ด้วยเช่น“คนของเจ้าพ่อคนนี้คนนั้นที่มีอิทธิพลก็หมายถึงลูกน้องสมุนคนรับใช้ในแก๊งนี้ในก๊วนนั้นอย่างนี้เป็นต้น

อย่างไรก็ตามลักษณะของการเป็นคนของใครจะมีลักษณะเหมือนกันกล่าวคือ

1. จะมีความจงรักภักดีต่อคนนั้นคือจะมีความซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ตนนับถือเลื่อมใสศรัทธาไม่ทรยศหักหลังแม้หลายครั้งจะต้องลำบากหรือต้องตายก็ยอมเช่นบรรดาหน่วยรักษาความปลอดภัยให้แก่บุคคลสำคัญต่างๆที่หลายครั้งต้องตายแทนเจ้านายของตนเอง

2. กระทำตามคำสอนหรือคำสั่งของคนนั้นกล่าวคือเมื่อมีความจงรักภักดีกับใครผู้ที่จงรักภักดีนั้นจะเชื่อตามคำของคนที่ตนเลื่อมใสบอกหรือปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับเสมอคือมีความนอบน้อมเชื่อฟังนั่นเอง

3. มักจะเลียนแบบอย่างชีวิตของคนนั้นกล่าวคือมักจะยึดผู้ที่ตนเลื่อมใสศรัทธาเป็นแบบอย่างพยายามกระทำตามทั้งลักษณะภายนอกเช่นการแต่งกายคำพูดท่าทางฯลฯและลักษณะนิสัยใสซึ่งอาจจะกินความไปถึงความรู้สึกภายในเช่นยึดความคิดหรืออุดมการณ์ของผู้นั้นมาเป็นของตนเองด้วย                                                                     

(ต่อสัปดาห์หน้า... สวัสดีครับ)