Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 15 guests and no members online

2014-08-17 คริสตชน (ต่อ)

สวัสดีครับ

สัปดาห์ละครั้ง อาทิตย์ที่ 17 ส.ค. 2014

(ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว)

3.ทรงพบกับอุปสรรคและปัญหามากมาย  ตลอดเวลา3 ปีที่พระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางประชาชนร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพวกเขาดังที่เราทราบกันอยู่แล้วพระองค์ทรงพบกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆมากมายเรียกว่าพระองค์ทรงต้องใช้ความเข้มแข็งอดทนต้องออกแรงต้องใช้ทุกวิถีทางที่จะทำให้พระภารกิจของพระองค์ดำเนินไปอย่างดีที่สุดซึ่งเราพอจะสรุปถึงปัญหาหรืออุปสรรคเหล่านี้ได้ดังนี้

         .การต่อต้านจากบรรดาธรรมาจารย์ฟาริสีและหมอกฎหมายซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญมากทางด้านการดำเนินภารกิจของพระองค์และเพื่อเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นจึงขออธิบายถึงพวกเหล่านี้โดยสังเขป

         ธรรมาจารย์ถือเป็นบุคคลสำคัญมีความรู้ในหมู่ชนชาวยิวสมัยของพระเยซูเจ้าพวกเขามีหน้าที่เป็นอาจารย์สอนพระคัมภีร์อธิบายพระคัมภีร์ในศาลาธรรมบางครั้งจึงเรียกว่า“คัมภีราจารย์” ด้วย

         ฟาริสีเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งที่มีฐานะมีหน้ามีตาในสังคมมีชื่อเสียงเป็นผู้มีตำแหน่งยศฐาบรรดาศักดิ์

         หมอกฎหมายเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ถือว่าเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆในสังคมชาวยิวเป็นต้นกฎระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันมีหน้าที่คอยดูแลตัดสินผิดถูกตามกฎที่มีอยู่โดยส่วนใหญ่แล้วมีพื้นฐานมาจากกฎของโมเสสนั่นเอง

         พวกเขาเหล่านี้จึงมีความหลงสำคัญตนผิดคิดว่าตนเองเก่งตนเองดีกว่าคนอื่นและหนที่สุดก็ดูถูกผู้อื่นกดขี่ข่มเหงประชาชนคนยากจนครั้นเมื่อพระเยซูเจ้าทรงอยู่กับประชาชนพระองค์จึงทรงตำหนิพวกเขาแบบตรงไปตรงมาทำให้พวกเขาโกรธและหาทางที่จะกำจัดพระองค์ให้พ้นไปจากสังคมยิ่งมีผู้คนหันมาติดตามพระเยซูมากขึ้นทำให้พวกเขาเสียหน้าและเสียรายได้ไปอย่างมากมายดังปรากฏอยู่ในพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่23 ข้อ1-39 (เทียบมก12:38-40, ลก20:45-47, ลก13:34-35)

         กลุ่มคนพวกนี้จึงพยายามทุกวิถีทางที่จะลดความน่าเชื่อถือของพระเยซูเจ้าทั้งใส่ร้ายวางแผนให้พระองค์เสียหน้าเช่นเรื่องการนำหญิงที่ทำผิดมาให้พระองค์ตัดสิน(ยน8:1-11) เรื่องบรรดาศิษย์ของพระเยซูเด็ดรวงข้าวในวันสับบาโต(ลก6:1-5)

         และดูเหมือนว่ายิ่งทียิ่งมีผู้ติดตามพระเยซูเจ้ามากขึ้นสาเหตุเป็นเพราะสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำนั้นเป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของการกระทำด้วยจริงใจไม่มีสิ่งแอบแฝงใดๆมีเพียงประการเดียวคือด้วยความต้องการที่จะทรงช่วยประชาชนให้พ้นทุกข์ทั้งทางด้านร่างกายภายนอกเช่นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บการเลี้ยงดูพวกเขาด้วยอาหารเช่นเรื่องการทวีขนมปังห้าก้อนกับปลา2 ตัวเลี้ยงคน5,000 คนนับเฉพาะผู้ชายไม่นับเด็กและผู้หญิง(ลก9:11-17)  ...สวัสดีครับ.

 

(ต่อสัปดาห์หน้า)