Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 15 guests and no members online

2014-09-07 (คริสตชนต่อ)

สวัสดีครับ

สัปดาห์ละครั้ง อาทิตย์ที่ 7 ก.ย. 2014

(ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว)

2. จากพระชนม์ชีพขององค์พระเยซูเจ้าทำให้ทราบว่าชีวิตความเป็นมนุษยโลกของเราจะมีปัญหามีอุปสรรคมีความทุกข์ความผิดหวังบางครั้งก็ถูกเบียดเบียนด้วย(มธ17-25)

    สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากข้อบกพร่องของมนุษย์เรานั่นเองเช่นเกิดจากความแตกต่างกันทางความคิดตามรสนิยมหลงยึดตนเองเป็นใหญ่ก็จะไม่ฟังคนอื่นเกิดความขัดแย้งการทะเลาะเบาะแว้งได้ในทุกหมู่คณะและในครอบครัวด้วยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายตามมามากมาย

    บางครั้งก็เกิดปัญหาทางร่างกายเช่นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาเบียดเบียนสุขภาพทำให้ร่างกายอ่อนแอพิการเช่นเป็นมะเร็งเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ตาบอดฯลฯ

    นอกจากนั้นเองมาจากปัญหาทางจิตใจจากมโนธรรมที่ไม่สงบการไม่สามารถยอมรับความเป็นจริงในชีวิตหลายครั้งมีคนติฉินนินทาว่าร้ายดูถูกเข้าใจผิดเหล่านี้นับเป็นอุปสรรคเป็นความทุกข์

    จากการที่เราได้เรียนรู้ถึงพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้าเราจะพบว่าพระองค์ทรงพบมาแล้วทั้งสิ้นและถือเป็นความทุกข์ขั้นสูงสุดเลยก็ว่าได้นั่นคือรับทรมานและสิ้นพระชนม์บนกางเขนของพระองค์

    ดังนั้นเราคริสตชนผู้เป็นศิษย์ของพระองค์จึงต้องพบกับชะตากรรมเช่นเดียวกันเพราะนี่คือวิถีทางแห่งความรอดพ้นที่ทุกคนจะต้องพบเพราะหนที่สุดแล้วเราก็จะกลับเป็นขึ้นมาพร้อมกับพระองค์อยู่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาอีกครั้งหนึ่งคำว่าประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นหรือการไถ่บาปที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำนั้นจึงเป็นที่เข้าใจได้ว่าเราทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม(ร่วมมือ) กับพระองค์อย่างไร

    ปัญหาอุปสรรคความทุกข์ยากลำบากจึงเป็นบททดสอบเพื่อให้เราเกิดความเข้มแข็งสามารถผ่านไปได้ก็โดยอาศัยพระพรความช่วยเหลือจากพระเป็นเจ้าเท่านั้น

    หลายคนอาจจะคิดว่าทำไมเราคริสตชนมักจะอ้างถึงพระเสมอเวลาที่พบกับทางตันไม่สามารถอธิบายให้เป็นเหตุเป็นผลได้ประเด็นนี้เราสามารถตอบได้ว่าเพราะเราเป็นคริสตชนนั่นแหละหมายถึงเราเชื่อว่าถ้าปราศจากพระแล้วเราทำอะไรไม่ได้เป็นพระองค์เองที่ทรงสร้างเรามาให้เราดำเนินชีวิตไปด้วยตัวของเราเองโดยพระองค์จะทรงดูอยู่ห่างๆให้อิสระกับเราและทรงประทานพระพรความช่วยเหลือที่จำเป็นทรงให้เรามีส่วนร่วมในแผนการแห่งความรอดพ้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว

3. ดังนี้เองเราจึงต้องมีพระอยู่กับเราเสมอเพื่อเราจะสามารถก้าวพ้นความทุกข์ยากอุปสรรคและปัญหาต่างๆไปได้ชีวิตของเราจึงเป็นทางกางเขนจากความทุกข์ยากต่างๆที่สุดก็จะพบกับชัยชนะคือความชื่นชมยินดี

    ข้อคิดสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อพบปัญหาชีวิตเราต้องทำเหมือนพระองค์คือเข้าไปในถิ่นทุรกันดารและที่นั้นเองเราจะพบหนทางความจริงและชีวิต...สวัสดีครับ.

(ต่อสัปดาห์หน้า)