Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 13 guests and no members online

2014-09-28 คริสตชน (ต่อ)

สวัสดีครับ

สัปดาห์ละครั้ง อาทิตย์ที่ 28 ก.ย. 2014

(ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว)

          ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงวันทั่วแผ่นดินมืดไปจนถึงเวลาบ่ายสามโมงเพราะดวงอาทิตย์มืดลงม่านในพระวิหารฉีกขาดตรงกลางพระเยซูเจ้าทรงร้องเสียงดังว่าพระบิดาเจ้าข้าข้าพเจ้ามอบจิตใจของข้าพเจ้าไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เมื่อตรัสดังนี้แล้วก็สิ้นพระชนม์(ลก. 23:44-46)

หลังจากนั้นบรรดาศิษย์ของพระองค์จึงไปขอปิลาตนำพระศพของพระองค์ลงจากกางเขนเพื่อนำไปฝังในพระคูหาแน่นอนว่าปิลาตก็คงต้องการเช่นนั้นเพราะตามธรรมเนียมชาวยิวเขาจะไม่ทิ้งให้ศพถูกแขวนไว้บนกางเขนในวันสับบาโต(วันเสาร์) ซึ่งถือเป็นวันพระ

บรรยากาศการนำพระศพลงจากกางเขนและนำไปฝังนั้นเป็นบรรยากาศแห่งความเศร้าโศกต่อทุกคนที่อยู่ร่วมณที่นั้นแน่นอนผู้คนที่ทุกข์ระทมที่สุดจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากพระแม่มารีย์พระมารดาของพระองค์นั่นเอง

ทรงกลับคืนพระชนมชีพ  เหตุการณ์ต่างๆดูเหมือนจะจบลงอย่างสิ้นเชิงแล้ว... แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่... กลับกลายเป็นเรื่องสำคัญเป็นการเริ่มต้นแห่งพระศาสนจักรในโลกนี้ก็ว่าได้เพราะพระเยซูคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้ในพระวรสารเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนถึงบรรดาสตรีที่เป็นศิษย์ของพระองค์ได้พากันไปเยี่ยมพระคูหาฝังศพและพบว่าพระองค์ทรงกลับฟื้นคืนพระชนม์แล้ว(ลก24:1-12)

การกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้าจึงมีความหมายสำคัญยิ่งที่สรุปพระภารกิจการไถ่บาปของพระองค์นั่นคือการชนะความตายซึ่งแสดงถึงความเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือธรรมชาติมนุษย์หรือมองอีกความหมายหนึ่งถือว่าเป็นรูปแบบของการกลับคืนชีพของมนุษย์ที่ได้รับการไถ่กู้ก็ได้มีคำอธิบายไว้อย่างมีเหตุผลว่าถ้าหากพระเยซูคริสตเจ้าไม่ทรงเสด็จกลับคืนพระชนมชีพเราก็คงจะไม่ต้องเชื่อเรื่องการไถ่บาปอีกต่อไปเพราะพระองค์ก็คงจะเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น!

พระองค์ทรงเสด็จกลับคืนพระชนม์แล้วก็ยังคงอยู่กับบรรดาศิษย์ของพระองค์และพระมารดาของพระองค์ระยะหนึ่งทรงประจักษ์มาหาพวกเขาหลายครั้งหลายหนเช่น

- ทรงประจักษ์มาแก่ศิษย์2 คนระหว่างทางที่พวกเขาเดินทางไปเอมมาอูส(ลก24:13-35)

- ทรงประจักษ์มาแก่บรรดาอัครสาวก(ลก24:36-43)

การประจักษ์มาของพระองค์กับบรรดาศิษย์ก็เพื่อให้กำลังใจให้พระพรสำหรับพวกเขาในการกระทำหน้าที่ของการเป็นพยานยืนยันถึงพระองค์และความรอดพ้นพวกเขาจะต้องออกไปประกาศให้โลกได้รับรู้ถึงพระองค์ซึ่งเป็นข่าวดีแห่งความรอดนั่นเอง... (ลก24:44-49)

...สวัสดีครับ.                                                                           (ต่อสัปดาห์หน้า)