Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 23 guests and no members online

2014-10-19 ชีวิตของคริสตชนกลุ่มแรก

สวัสดีครับ

สัปดาห์ละครั้ง อาทิตย์ที่ 19 ต.ค. 2014

 

ชีวิตของคริสตชนกลุ่มแรก(กจ. 2:42-47)

คนเหล่านั้นประชุมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อฟังคำสั่งของบรรดาอัครสาวกดำเนินชีวิตร่วมกันฉันพี่น้องร่วมพิธีบิขนมปังและอธิษฐานภาวนาพระเจ้าทรงบันดาลให้อัครสาวกทำปาฏิหาริย์และเครื่องหมายอัศจรรย์เป็นจำนวนมากทุกคนจึงมีความยำเกรง

ผู้มีความเชื่อทุกคนดำเนินชีวิตร่วมกันและมีทุกสิ่งเป็นของส่วนรวมเขาขายที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆแบ่งเงินให้ทุกคนตามความต้องการ

ทุกๆวันเขาพร้อมใจกันไปที่พระวิหารและไปตามบ้านเพื่อทำพิธีบิขนมปังร่วมกินอาหารด้วยความยินดีและเข้าใจกันสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความนิยมจากประชาชนทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้จำนวนผู้ที่ได้รับความรอดพ้นเพิ่มขึ้นทุกวัน

จากเรื่องราวของคริสตชนกลุ่มแรกนี้ทำให้เราเห็นถึงรูปแบบของความเป็นอยู่ของพระศาสนจักรแรกเริ่มได้เป็นอย่างดีและถ้าหากเรานำมาเปรียบเทียบกับรูปแบบของคริสตชนกลุ่มย่อยที่เรากำลังรณรงค์กันอยู่ในสมัยนี้จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันรูปแบบเหมือนกันคือการมารวมกันและทำพิธีบิขนมปังซึ่งหมายถึงกระทำตามที่พระเยซูทรงบอกไว้ในระหว่างอาคารค่ำครั้งสุดท้าย“...จงรับปังนี้ไปกินให้ทั่วกัน...จงรับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกัน...จงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

การนำพระวาจามาแบ่งปันซึ่งกันและกันพร้อมทั้งร่วมกันคิดร่วมกันปฏิบัติตนในสังคมในชุมชนโดยมีพระวาจาเป็นแนวทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนหรือแก้ปัญหาต่างๆในสังคมจึงถือเป็นการกระทำดังที่พระเยซูเจ้าทรงสอนแล้วจริงๆตัวอย่างที่มีคริสตชนฟิลิปปินส์คนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าณเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งของฟิลิปปินส์ถูกพายุไซโคลนถล่มจนทำให้บ้านเรือนที่มีอยู่เกือบ20 หลังนั้นพังทลายสูญหายไปหมดโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิต... หลังจากพายุสงบลงพวกเขาทั้งหมดประมาณ40-50 คนต้องมารวมกันอยู่ในเต็นท์หลังเดียวกัน... พวกเขาประชุมกันและตกลงร่วมกันว่าก่อนอื่นหมดต้องร่วมกันสวดภาวนาที่อย่างน้อยพวกเขาทุกคนมีชีวิตอยู่สิ่งต่อมาคือเขาขอความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงเรือเพื่อออกหาปลาและที่เหลือเขาทุกคนพยายามช่วยซึ่งกันและกันเพราะพวกเขารู้ว่ามีคนอีกมากมายที่ลำบากกว่าพวกเขาเสียอีก...สวัสดีครับ.