Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 17 guests and no members online

2014-11-16 “ข้อสังเกต”

สวัสดีครับ

สัปดาห์ละครั้ง อาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557

วันนี้อยากจะพูดถึงข้อสังเกตเรื่องการมาวัดร่วมพิธีกรรมต่างๆโดยเฉพาะการร่วมพิธีบูชามิสซาหรือเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าพิธีบูชาขอบพระคุณไม่ต้องมีคำว่ามิสซาแล้ว

ก่อนอื่นหมดขอทำความเข้าใจเสียก่อนว่าข้อสังเกตนั้นมีความหมายคล้ายๆกับคำว่าข้อคิดเห็นก็น่าจะไม่ห่างกันมากนั้นคำว่าสังเกตมีความหมายว่าหมาย(ตา)ไว้, กำหนดไว้ข้อสังเกตจึงหมายถึงเรื่องราวที่ถูกเน้นถูกกำหนดไว้และให้ความคิดเห็นซึ่งมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยข้อเสนอว่าควรทำอย่างนั้นไม่ควรทำอย่างนี้ฯลฯ

หันกลับมาพูดถึงเรื่องการมาวัดร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ(พิธีมิสซา) ซึ่งตามปกติแล้วคริสตชนคาทอลิกทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเป็นเจ้าประการที่3 และบัญญัติของพระศาสนจักรประการที่1

ดังนั้นจึงเห็นว่าคริสตชนคาทอลิกจะไปวัดร่วมพิธีในทุกวันอาทิตย์ถือเป็นหน้าที่จะขาดไปโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้แต่เมื่อสังเกตดูดีๆจะพบว่าคาทอลิกที่มาร่วมพิธีในวันอาทิตย์นั้นมีให้เห็นหลายแบบกล่าวคือ

1.         กลุ่มของผู้ที่มาด้วยความเข้าใจด้วยความเชื่อด้วยศรัทธาจริงๆคือมาเพราะเห็นถึงความรักและพระเมตตาของพระที่มีต่อตนเองและเพื่อนมนุษย์... มาเพื่อตอบสนองโมทนาคุณพระเป็นเจ้ากราบขอขมาโทษของตนที่อาจจะทำบาปทำผิดไปในเวลาเดียวกันเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เห็นคุณค่ารู้ความหมายให้ความสำคัญกับการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณทุกๆครั้งเป็นอันดับแรก

กลุ่มนี้สังเกตได้ว่าจะมีการเตรียมตัวมาอย่างดีด้วยการแต่งกายที่เหมาะสมมาวัดก่อนเวลาเล็กน้อยเพื่อที่จะขออภัยโทษต่อพระเจ้าด้วยการรับศีลอภัยบาปจะสวดภาวนาอย่างศรัทธาด้วยความตั้งใจก่อนพิธีและระหว่างพิธีจะสำรวมปิดโทรศัพท์ไม่เล่นไลน์หรือกระทำสิ่งอื่นนอกจากการร่วมพิธีอย่างดีด้วยความตั้งใจ

          นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่าพวกเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขกับการที่ได้ร่วมพิธีบูชาฯและได้พบปะกับเพื่อนพี่น้องที่มาร่วมพิธีฯทั้งก่อนและหลังพิธีจะทักทายทุกคนด้วยความยินดี

2.         กลุ่มของผู้ที่มากฎบัญญัติเขาจะมาร่วมพิธีเป็นประจำไม่ค่อยขาดหายหน้าหายตาไปไหนแต่จะสังเกตว่าบางครั้งมาแบบรีบร้อนรีบไปรีบมาไม่ได้พบปะสนทนากับใครคืออาจจะมาไม่ทันบ้างหรือพอพระสงฆ์อวยพรเสร็จก็รีบออกจากวัดไปเลยไม่สนใจใครเพราะคิดว่าเรื่องมาวัดเป็นเรื่องของฉันเธอไม่เกี่ยวอะไรทำนองนี้นั่นแหละ

          หลายครั้งสาเหตุที่มาเพราะกลัวผิดกลัวบาปยังไงๆก็ต้องมาที่วัดร่วมพิธีฯให้ได้ซึ่งความคิดอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ยังไม่พอต้องพยายามปรับให้ขึ้นไปอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งให้ได้ซึ่งต้องอาศัยพระพรของพระช่วยให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของการถวายบูชาขอบพระคุณอย่างแท้จริง... เป็นอันว่าให้เราภาวนาแก่กันละกัน... สวัสดีครับ.