Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 21 guests and no members online

2014-12-07 การประชุมสมัชชาระดับสังฆมณฑลนคร

สวัสดีครับ

สัปดาห์ละครั้ง อาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน2014 ที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระศาสนจักรคาทอลิกไทยดังที่พี่น้องได้ทราบข่าวกันไปบ้างแล้ว

          เรื่องราวแรกก็คือมีการประชุมสมัชชาระดับสังฆมณฑลนคร(Metropolitan) ทั้ง2 แห่งคือสังฆมณฑลนครแห่งกรุงเทพฯอันประกอบด้วยอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลนครสวรรค์และสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีซึ่งประชุมกันระหว่างวันที่24-28 พฤศจิกายน2014  ส่วนอีกแห่งคือสังฆมณฑลนครแห่งท่าแร่-หนองแสงอันประกอบด้วยอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงสังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุดรธานีและสังฆมณฑลนครราชสีมาซึ่งประชุมกันระหว่างวันที่10-14 พฤศจิกายน2014

          การประชุมสมัชชาทั้งสองแห่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสมัชชาระดับประเทศ(Plenary Council) ซึ่งจะกระทำระหว่างวันที่20-24 เมษายน2015 จากการประชุมสมัชชานี้จะมีแนวทางการพัฒนาพระศาสนจักรไทยของเราให้ดำเนินไปอย่างดียิ่งขึ้นสำหรับหัวข้อการสมัชชาครั้งนี้คือศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่คำประกาศหลังจากสมัชชาแล้วจะถือเป็นแนวทางให้แต่ละสังฆมณฑลนำไปทำแผนปฏิบัติงานของตนตามความเหมาะสมโดยยึดแนวทางที่สภาพระสังฆราชประกาศเป็นแผนหรือแนวทางนั่นเอง

          การประชุมสมัชชาครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่1 หลังจากการประชุมซีน็อดแห่งพระศาสนจักรสยามเมื่อ350 ปีที่แล้วและถือเป็นทางการเพราะพระศาสนจักรสากล(วาติกัน) ได้ประกาศรับรองการประชุมสมัชชาครั้งนี้อย่างเป็นทางการแล้ว

          พวกเราคงต้องร่วมกันสวดภาวนาให้การประชุมสมัชชานี้เป็นไปอย่างดีโดยอาศัยพระพรจากพระจิตเจ้าที่จะทรงประทานให้สมาชิกที่เข้าร่วมสมัชชาทุกท่านได้ไตร่ตรองตัดสินใจและช่วยกันทำให้พระศาสนจักรไทยของเราก้าวหน้าไปตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า

          พี่น้องพระสงฆ์นักบวชและฆราวาสที่ได้เข้าร่วมประชุมสมัชชากันไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาคงจะได้รับประสบการณ์ความรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการประชุมสมัชชาฯว่าเป็นอย่างไรทำไมต้องเคร่งครัดมากเป็นพิเศษมีกฎระเบียบหลายอย่างหลายประการซึ่งทุกท่านก็เข้าใจดีว่าเพราะเป็นข้อกำหนดของพระศาสนจักรสากลที่จะต้องปฏิบัติเพราะเป็นเรื่องสำคัญจริงๆ

          เรื่องที่สองก็คือระหว่างเดือนพฤศจิกายน2014 นี้ก็มีการประกาศมีการประชาสัมพันธ์ว่าปีค.ศ. 2015 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์(Jubilee) อันหมายถึงเป็นปีแห่งพระพรอันสืบเนื่องจากเป็นปีที่มีการประชุมสมัชชาฯแล้วยังเป็นการเฉลิมฉลองครบ50 ปีแห่งการได้รับการสถาปนาพระฐานานุกรมของพระศาสนจักรคาทอลิกไทยโดยได้รับการสถาปนาดังกล่าวในวันที่18 ธันวาคมค.ศ. 1965 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่6 (ปัจจุบันเป็นบุญราศีแล้ว)   ...สวัสดีครับ.