Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 23 guests and no members online

2015-01-25 ต่อ

สวัสดีครับ

สัปดาห์ละครั้ง อาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

(ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว)

          เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์และสรุปได้ว่าถือเป็นหน้าที่ของเราทุกคนด้วยเหตุผลของการตอบสนองความรักและพระเมตตาของพระเป็นเจ้าที่ทรงดีต่อเราเป็นเหตุผลที่เราต้องทำให้วันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ด้วยการคิดดีพูดดีและทำดีต่อกันและกัน

          เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจบลงด้วยการเทศน์ของพระสงฆ์ว่าท่านต้องเตรียมเทศน์ดีๆด้วยความเอาใจใส่และบอกว่าให้เราเน้นที่เนื้อหาสาระของบทเทศน์อย่าไปมองเรื่องวิธีการเทศน์เป็นสำคัญซึ่งดูเหมือนว่าจะ“เขาข้างพระสงฆ์” อยู่บ้าง...

          สำหรับเรื่องนี้แท้จริงแล้วต้องมีความเข้าใจให้ถูกต้องว่าทักษะเทคนิควิธีการเทศน์นั้นแต่ละคนมีความถนัดกันในคนละแบบบางครั้งจึงถูกใจคนส่วนหนึ่งแต่อาจจะไม่ถูกใจกับอีกส่วนหนึ่ง... จึงมีการวิเคราะห์วิจารณ์ให้ความเห็นว่าพ่อองค์นั้นเทศน์ดีองค์นี้เทศน์ไม่ดีวัดนี้เทศน์สั้นดีวัดโน้นเทศน์ยาวน่าเบื่อ... ฯลฯ

          เกี่ยวกับเรื่องการเทศน์และการฟังเทศน์จึงต้องคิดและมองให้กว้างให้ลึกต้องตระหนักว่าเป็นพระเยซูเจ้าที่ทรงบอกทรงตรัสกับเราโดยผ่านทางพระคัมภีร์โดยเฉพาะจากบทพระวรสารหลายครั้งแม้เราไม่ได้อะไรจากบทเทศน์ของพระสงฆ์แต่เชื่อเหลือเกินว่าเมื่อเราฟังพระวาจาด้วยความตั้งใจเราจะได้รับสิ่งดีๆแง่คิดที่เหมาะสมกับชีวิตของเราเสมอ

          ดังนั้นจึงอยากจะบอกอีกครั้งว่าพระเป็นเจ้าทรงมีพระพรสำหรับเราทุกคนและพระพรนั้นพระองค์ทรงประทานให้ตามความเหมาะสมและผ่านมาถึงเราหลายเส้นทางเพียงแต่ขอให้เราเตรียมตัวเตรียมชีวิตของเราดีๆก็แล้วกันถ้าทั้งผู้เทศน์และผู้ฟังเตรียมอย่างดีเชื่อว่าจะเกิดผลแน่นอน

          วันนี้อยากจะกล่าวถึงบูชาขอบพระคุณอีกนิดหน่อยกล่าวคือเราทราบแล้วว่าคริสตชนต้องเจริญชีวิตด้วยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราพิจารณาดีๆจะพบว่าบูชาขอบพระคุณ(มิสซา) นี้แหละที่แสดงให้เห็นเด่นชัดในภาคแรกที่เรียกว่าภาควจนพิธีกรรมที่ประกอบด้วยบทพระคัมภีร์บทเทศน์และจบลงด้วยบทภาวนาเพื่อมวลชนถือเป็นการฟังแนวทางหนทางของการดำเนินชีวิตส่วนภาคที่สองคือภาคศีลมหาสนิทคือตั้งแต่การถวายจนถึงการรับศีลเป็นเรื่องของการหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารพิเศษคือองค์พระเยซูคริสตเจ้าเอง...

          ด้วยเหตุนี้ทั้งพระวาจาคือแนวทางวิธีการและศีลมหาสนิทคืออาหารจึงทำให้ชีวิตคริสตชนของเราเข้มแข็งมั่นคงมีกำลังในการเอาชนะการประจญล่อลวงและบาปความผิดต่างๆทำให้ชีวิตของตนเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสตเจ้ายิ่งทียิ่งมากขึ้น... สวัสดีครับ.