Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 14 guests and no members online

2016-03-20 “ใบลาน”

สวัสดีครับ

สัปดาห์ละครั้ง 20 มี.ค. 2016

ทำไมต้องใบลานเชื่อว่าพวกเราส่วนใหญ่มิได้สนใจกันนักเพราะเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมายาวนั้นเรียกว่าเกิดมาก็พบเรื่องนี้อยู่แล้วตั้งแต่เล็กแต่น้อยปีละ1 ครั้งมีวันอาทิตย์ใบลานวันที่พระสงฆ์เจ้าวัดจะใส่อาภรณ์สีแดงประกอบพิธีนอกวัดในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่เหมาะสมพิธีดังกล่าวคือการเสกใบลานมีบทอ่านจากพระคัมภีร์เรื่องการเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้าอย่างสง่าที่เขาใช้คำว่าอย่างสง่าเพราะโดยปกติพระองค์ก็คงจะเสด็จเข้าออกกรุงเยรูซาเล็มเป็นประจำอยู่แล้วหากแต่ว่าวันนี้เป็นการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างเปิดเผยมีการเตรียมการประชาชนที่เลื่อมใสในพระองค์(เพราะได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์) และบรรดาศิษย์พากันมายืนโห่ร้องต้อนรับพระองค์และร่วมขบวนเดินเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มกับพระองค์ประเพณีเช่นนี้สมัยโบราณเขาจะกระทำกันเมื่อมีบุคคลสำคัญเข้ามาในบ้านเมืองเช่นชาวเมืองจะต้อนรับแม่ทัพขุนศึกของตนที่กลับมาพร้อมกับชัยชนะต่อข้าศึกศัตรู

          วิธีการต้อนรับคือจะนำกิ่งไม้ที่มีอยู่ในหมู่บ้านในเมืองซึ่งแน่นอนประเทศอิสราเอลก็คือกิ่งมะกอกเทศปาล์มและกิ่งอินทผาลัมพวกเขาจะโบกกิ่งไม้นั้นด้วยความยินดีเมื่อขบวนผ่านมาเข้าใจว่าปัจจุบันการโบกธงต้อนรับบุคคลสำคัญต่างๆตามถนนหนทางก็น่าจะมาจากธรรมเนียมประเพณีนี้ด้วยเหมือนกัน

          สมัยโบราณเมืองไทยของเรามีต้นลาน(ต้นคล้ายๆต้นตาลแต่ไม่สูงเท่าไหร่นัก) เรานิยมตัดยอดเอาใบอ่อนไปใช้เสกเเละแห่ในวันอาทิตย์สมโภชการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าของพระเยซูเจ้า... เหตุนี้เองเราจึงเรียกอาทิตย์ใบลานหรือบางครั้งก็เรียกวันแห่ใบลานไปโดยปริยายส่วนในยุโรปเขาใช้ใบปาล์มเขาจึงเรียกว่า“Palm Sunday”

          สำหรับความหมายของการสมโภชนี้คงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมอะไรเข้าใจว่าคุณพ่อทั้งหลายท่านคงจะอธิบายแล้วในบทเทศน์วันนี้เพียงแต่อยากจะเชื้อเชิญให้เรา“มโน” ให้ได้ว่าวันนี้เราเป็นชาวเมืองคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างทางขณะที่พระเยซูเจ้าทรงขี่ลาเสด็จผ่านไปและเรากำลังเดินตามพระองค์เข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มและขอให้เราติดตามพระองค์ไปตลอดจนกระทั่งพระองค์ทรงเสด็จกลับเป็นขึ้นมาในวันอาทิตย์ปัสกา

          หมายความว่าขอให้เราติดตามพิธีกรรมต่างๆตลอดสัปดาห์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพฤหัสฯวันศุกร์วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์และวันอาทิตย์ปัสกาเพราะว่าพิธีกรรมทั้งหมดนี้เป็นส่วนสำคัญที่สุดแห่งการกอบกู้มนุษยชาติของพระผู้ไถ่ถือเป็นพิธีกรรมเดียวกันตลอดทั้ง3-4 วันเพื่อสุดท้ายแล้วจะได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายพร้อมกับพระองค์ด้วย... สวัสดีครับ.