Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 11 guests and no members online

2016-03-27 สุขสันต์วันปัสกา!

สวัสดีครับ

สัปดาห์ละครั้ง 27 มี.ค. 2016

สุขสันต์วันปัสกา!

          ในที่สุดวันแห่งความชื่นชมยินดีของเราก็มาถึงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัวเตรียมใจกันมาตั้งแต่วันพุธที่10 กุมภาพันธ์วันพุธรับเถ้าเราคงจำกันได้ดีถึงพิธีกรรมในวันนั้นที่มีการโรยเถ้าบนศีรษะพร้อมกับคำเตือนให้กลับใจใช้โทษบาปแสดงความรักความเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะกับผู้ตกทุกข์ได้ยากและที่สำคัญก่อนอื่นหมดคือการมีชีวิตชิดสนิทสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าด้วยการสวดภาวนาทำพลีกรรมทั้งทรมานกายและทรกรรมใจด้วยการลดละเลิกอบายมุข

          40 วันที่ผ่านมาก็เพื่อวันที่เราจะได้ชื่นชมยินดีในพระสิริรุ่งโรจน์แห่งการเสด็จกลับเป็นขึ้นมาขององค์พระเยซูเจ้าและมีส่วนในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์นี้คือเหตุแห่งความชื่นชมยินดีความหมายก็คือเราได้รับผลของการเสด็จกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์ด้วยการหลุดพ้นจากพันธะของบาปกลับฟื้นขึ้นมาจากความตายฝ่ายจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์อีกครั้งหนึ่ง

          แน่นอนว่าผู้ที่เตรียมตัวอย่างดีด้วยความรักความเชื่อและความวางใจในพระเมตตาของพระองค์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามจิตตารมณ์คำสั่งสอนที่พระองค์ทรงบอกเราไม่ว่าจะผ่านทางพระวาจาทางคำเตือนสอนหรือการเป็นแบบอย่างของผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเท่านั้นที่จะได้รับความชื่นชมยินดีดังกล่าวหรือจะพูดง่ายๆก็คือ“การไถ่บาปขององค์พระเยซูเจ้านั้นจะเกิดผลหรือไม่จึงต้องเป็นความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างองค์พระเยซูเจ้ากับเรามนุษย์และบัดนี้กิจกรรมแห่งการไถ่บาปในส่วนขององค์พระเยซูเจ้านั้นได้ทรงทำสำเร็จบริบูรณ์แล้วเหลือเพียงกิจกรรมในส่วนของเราแต่ละคนที่จะต้องทำในชีวิตนี้ในแต่ละวันเราได้กระทำกันมากน้อยครบสมบูรณ์แค่ไหน

          เหตุนี้เองจึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมเราจึงต้องพยายามที่จะต้องดำเนินชีวิตของเราบนโลกนี้ด้วยการประพฤติตนเป็นคนดีด้วยความเชื่อความวางใจและความรักในพระเป็นเจ้าตามจิตตารมณ์ของพระองค์และที่สำคัญเราจะต้องออกแรงตั้งใจพยายามต่อสู้กับความอ่อนแอในตัวเราอยู่เสมอโดยอาศัยพระพรแห่งความรักและพระเมตตาของพระที่ทรงประทานให้กับเราขอเพียงให้เรารู้จักเปิดใจรับพระพรนั้นจริงๆ... สวัสดีครับ.