Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 21 guests and no members online

อย่าถามลูกว่า

 

อย่าถามลูกว่าลูก “อยากได้อะไร”
ความอยากได้จะไม่มีที่สิ้นสุด
สามโลกจบจักรวาล บาดาลมนุษย์
ไม่อาจหยุดความอยากลูกได้เลย
   
อย่าถามลูกว่าลูก “อยากเป็นอะไร”
อยากเป็นได้ทุกสิ่งจริงเจียวเหวย
จินตนาการไปได้ไกลกว่าเคย
จนไม่อาจลงเอยที่อยากเป็น
   
แต่จงถามลูกว่า “อยากทำอะไร”
ลูกจะได้ตั้งจิต เริ่มคิดเห็น
ทำอะไรง่ายมากหรือยากเย็น
จริงหรือเล่นอย่างไร ควรไม่ควร
   
จงฝึกลูกให้รู้จักรักสร้างทำ
รู้จักคิด รู้จักนำ ความถูกถ้วน
โลกก้าวหน้าปรากฏประโยชน์มวล
ทุกสิ่งล้วน เกิดจากรักทำจริง
   
ได้อะไร เป็นอะไรไม่สำคัญ
ทำอะไรเท่านั้นสำคัญยิ่ง
อยากจะทำ อยากจะถือ หรือจะทิ้ง
เริ่มด้วยสิ่งควรถาม “อยากทำอะไร”?

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์