Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 24 guests and no members online

ทำ สิ่งที่ควรทำ

 

บทความนี้เขียนขึ้นโดยจอร์จ คอลลิน ซึ่งเป็นดาราตลกที่โด่งดัง เขาเขียนขึ้นในวันที่ 11 กันยายน(ตึกเวิรด์เทรดถล่ม) หลังจากที่ทราบว่าภรรยาของเขาเสียชีวิตในตึกนั้นด้วย........ทำ..ในสิ่งที่อยากจะทำ อยากให้ทุกคนได้อ่าน ข้อความนี้ มีความหมายดีนะ


ทุกวันนี้เรามีตึกสูงขึ้น มีถนนกว้างขึ้น        แต่ความอดกลั้นน้อยลง
เรามีบ้านใหญ่ขึ้น                                      แต่ครอบครัวของเรากลับเล็กลง
เรามียาใหม่ ๆ มากขึ้น                               แต่สุขภาพกลับแย่ลง
เรามีความรักน้อยลง                                 แต่มีความเกลียดมากขึ้น
เราไปถึงโลกพระจันทร์มาแล้ว                 แต่เรากลับพบว่า แค่การข้ามถนนไปทักทายเพื่อน        บ้านกลับยากเย็น.....
เราพิชิตห้วงอวกาศมาแล้ว                       แต่แค่ห้วงในหัวใจกลับไม่อาจสัมผัสถึง
เรามีรายได้สูงขึ้น                                     แต่ศีลธรรมกลับตกต่ำลง
เรามีอาหารดี ๆ มากขึ้น                            แต่สุขภาพแย่ลง
ทุกวันนี้ทุกบ้านมีคนหารายได้ได้ถึง 2 คน แต่การหย่าร้างกลับเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น …… จากนี้ไป …… ขอให้พวกเราอย่าเก็บของดี ๆ ไว้โดยอ้างว่าเพื่อโอกาสพิเศษ
เพราะทุกวันที่เรายังมีชีวิตอยู่คือ …… โอกาสที่พิเศษสุด …… แล้ว