Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 28 guests and no members online

ถ้า

    

ถ้าคุณยืมมา                            (จงคืน)

ถ้าคุณทำพัง                            (จงซ่อม)

ถ้าคุณรู้แล้ว                            (ปล่อยมัน)

ถ้าคุณต้องการ                        (ร้องขอ)

ถ้าคุณใช้                                (ทำให้สะอาด)

ถ้าคุณใส่                                (แขวนไว้ที่เดิม)

ถ้าคุณทำผิดพลาด                    (แสดงความรับผิดชอบ)

ถ้าคุณเชื่อ                           (คุณจะประสบความสำเร็จ)

ถ้าเป็นเจ้าของ                        (จงปกป้อง)

ถ้ามี                                        (จงแบ่งปัน)

ถ้าคุณรักใครสักคน                  (จงแสดงออก)