Get Adobe Flash player

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

คิดสักนิด...สะกิดใจ

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 24 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศข่าวอาสนวิหารอัสสัมชัญ

1. ของดมิสซา ตั้งแต่รอบเย็น(17.15น.) ของวันพุธที่ 8พฤษภาคม ถึง รอบเย็น(17.15น.) ของวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2019 เนื่องจากพระสงฆ์ไปเข้าเงียบ

2. ตั้งแต่วันอาทิตย์ปัสกาเป็นต้นไป พี่น้องสามารถนำถุงผ้ามหาพรตมาส่งคืนได้ที่คุณพ่อประจำอาสนวิหารทุกท่านหรือในถุงทาน

3. สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 เวลา 10.00 น. ภาษาไทย (งดมิสซารอบ07.00น. และ 08.30 น.) ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

4. สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม(ค.ศ.1669 - 2019) พระคาร์ดินัลแฟร์นันโดฟิโลนีสมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชนประธานในพิธีวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมอาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์สามพรานนครปฐม (พี่น้องที่มีความประสงค์จะไปร่วมงานลงชื่อได้ที่บริเวณด้านหน้าวัด)

5. อาสนวิหารอัสสัมชัญได้จัดทำแบบสำรวจสำมะโนครัว ครอบครัวคาทอลิกอาสนวิหารอัสสัมชัญ โอกาส 100 ปี วัดอัสสัมชัญพี่น้องสามารถรับแบบสำรวจได้ที่ด้านหน้าวัด และนำส่งคืนได้ที่กล่องรับแบบสำรวจสำมะโนครัวด้านหน้าวัด

ประกาศแต่งงาน

1. นายกรพัฒน์ มหาเหมรัตน์ & อันนา รัตน์นภัส ศรีสิงห์ดอน

   จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่  11 พฤษภาคม 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

2. ยอแซฟ ธนกฤต โกศลกิจจา & นางสาวอรรดี ไมตรีวงษ์

   จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 14.30 น.

3. Gary Brian Ha Yeung& นางสาวขนิษฐา จงจิตร

   จะเข้าพิธีสมรสในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

4. นายนฤดล สุรจารุสาร & อันนา ธนัญญา แซ่เจีย

   จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

5. เบเนดิกต์ ณัฐพล วงศ์รัศมีทอง & บุลเกรีอา กรรณิกา ท่าจีน

   จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

6. นายกสิณ ชิวธนาสุนทร & เทเรซา สิริมา เฉลิมชัยนุวงศ์

   จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

7. ยอแซฟ ศุภวิชญ์ คิรีวนานุกูล & นางสาวสิริยากร อุรัสยะนันทน์

        จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.


 

 

พี่น้องสามารถรับชมถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณทุกเช้าวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 06.00น.

ณ วัดน้อยอาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยเข้าไปที่ youtube และพิมพ์คำว่า Assumption Mass

2017-09-17 ข้อคิดวันอาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา ปี A

ข้อคิดวันอาทิตย์ที่ 24  เทศกาลธรรมดา ปี A

มธ18: 21-35; บสร 27: 30-28: 7...เราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้เจ็ดครั้ง แต่ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง...และจงให้อภัยเพื่อนบ้านที่ทำผิดต่อท่าน แล้วบาปของท่านจะได้รับการอภัย

พระวรสารในวันนี้ พระเยซูเจ้าได้ทรงแก้ปัญหาที่ว่าถ้าหากเราต้องการให้พระเจ้าให้อภัยแก่เรา เราก็ต้องให้อภัยแก่คนอื่น...เราต่างก็รู้ดีว่าเป็นเรื่องยากที่จะให้อภัย แต่ว่าในเวลาเดียวกัน ก็เป็นเรื่องที่น่ารักมากๆเมื่อเรารู้จักให้อภัยคนอื่น...ทุกครั้ง เวลาที่เริ่มพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เราก็จะเริ่มด้วยการขออภัยโทษจากพระเจ้า

ข้อคิด...พระวรสารในวันนี้ได้หยิบยกปัญหาเรื่องที่เพื่อนพี่น้องคริสตชนที่ได้ทำผิดต่อกัน ส่วนบทเพลงสดุดี (สดด 103) พูดให้เราฟังเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่แห่งการให้อภัยของพระเจ้าซึ่งตรงข้ามกับความใจแคบของเราในการให้อภัยคนอื่น ถ้าหากว่าเรายังให้อภัยคนอื่นไม่เป็น มันก็จะเป็นตัวชี้บ่งว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์ถึงการให้อภัยของพระเจ้า

ฐานะของคนใช้ในเรื่องเล่าของพระเยซูเจ้าอยู่ในสภาพที่หมดหวังอย่างยิ่ง...เขาเป็นหนี้กษัตริย์จำนวนเงินมหาศาลจนว่าแม้เขาจะทำงานตลอดชีวิตของเขา เขาก็ยังไม่สามารถชดใช้หนี้จำนวนมหาศาลนี้ได้...นี่เป็นสภาพการณ์ของเราแต่ละคนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า เราไม่สามารถเอาชนะการให้อภัยของพระเจ้าได้เลย สิ่งที่เราสามารถทำได้ ก็คือวิงวอนขอพระเมตตาจากพระองค์

พระวรสารในวันนี้พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกๆคน คือเรื่องของการให้อภัย...คงจะไม่มีใครที่ตลอดทั้งชีวิตไม่เคยโดนทำร้ายหรือว่าไมเคยทำร้ายผู้อื่น ไม่ว่าจะด้วยความคิด คำพูด หรือกิจการ...และเราทำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้?...ก็คงสามารถนำเอามาพิจารณาได้ใน 2 ประเด็นด้วยกัน คือหรือว่ามันจะเป็นโอกาสช่วยให้เราได้พัฒนาเจริญเติบโตขึ้น หรือว่ามันจะเป็นอุปสรรคสำหรับการพัฒนาเจริญเติบโตทางด้านชีวิตมนุษย์และทางด้านชีวิตจิตของเรา

การโดนทำร้าย...มิใช่เป็นเรื่องง่ายที่เราจะจัดการกับมันอย่างดีและอย่างมีเหตุมีผล ทันทีที่เราโดนทำร้าย ความรักและความสงสารตัวเองก็จะรีบเข้ามาในความคิดและในอารมณ์ความรู้สึกของเราทันที และเมื่อเรายอมรับความคิดและอารมณ์ความรู้สึกเช่นนี้ ทันทีก็จะเกิดความขมขื่น ความขุ่นเคืองใจและความโกรธขึ้นมาทันที ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นยาพิษสำหรับจิตวิญญาณของเราและจะทำลายศักยภาพที่จะรักเพื่อนมนุษย์ในตัวเราด้วย...หลายๆคนชอบที่จะเก็บความรู้สึกโดนทำร้ายนี้ไปนานๆเป็นเวลาหลายๆปีหรืออาจจะเก็บมันไว้ชั่วชีวิตของเขาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างยิ่ง

เป็นครั้งคราวที่เราควรจะปัดกวาดทำความสะอาดจิตวิญญาณของเรา ให้หมดไปจากความรู้สึกขุ่นเคืองและความโกรธแค้นนี้ มิฉะนั้น มันก็จะเป็นเหมือนมะเร็งร้ายที่คอยกัดกร่อนจิตวิญญาณและชีวิตของเราไปเรื่อยๆ

แน่นอน การให้อภัยมิใช่เป็นเรื่องที่ง่าย ไม่ว่าจากมุมมองทางด้านของความเป็นมนุษย์ก็ตาม การรู้จักให้อภัยจะช่วยเราในการผลักดันตัวเองให้ออกจากความรู้สึกขุ่นเคืองและขมขื่น และดังนี้ เราก็จะสามารถมีประสบการณ์แห่งอิสรภาพ ความบันเทาใจและความสะอาดหมดจดของจิตวิญญาณซึ่งจะทำให้เราสามารถอุทิศตัวเราเองให้กับเพื่อนพี่น้องอันสอดคล้องกับความเป็นคริสตชนของเราแต่ละคน

การให้อภัยเป็นยาบำบัดรักษาหัวใจของเรามนุษย์ได้อย่างดีเยี่ยม

การให้อภัยจะทำการอัศจรรย์ให้ผู้ที่ได้รับการอภัยด้วย จะทำให้เขาทั้งสองเป็นอิสระที่จะเดินไปด้วยกันอย่างเพื่อนกับพระเจ้าและกับคนที่เขาได้ทำร้ายหรือถูกทำร้ายด้วย

การให้อภัยเรียกร้องให้มีการเข้าใจความน่าสงสารและความเป็นคนบาปของตนเองอันทำให้เราต้องการการได้รับการให้อภัยจากพระเจ้าและจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วย นี่จะช่วยทำให้เราให้อภัยคนอื่นด้วยความเข้าใจที่ดีและด้วยความสุภาพถ่อมตน

การให้อภัยด้วยคำพูด เป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอ...เราต้องให้อภัยด้วยหัวใจ...ตามที่พระวรสารได้กล่าวไว้

เราให้อภัย มิใช่ถ้าหรือเมื่อคนที่ทำร้ายเราเป็นทุกข์เสียใจ ซึ่งเราก็สามารถให้อภัยได้ไม่ยากนัก แต่เราต้องให้อภัย แม้คนที่ทำร้ายเรา จะไม่ยอมเป็นทุกข์เสียใจด้วย แน่นอนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ลำบากมากๆ และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องพึ่งพาพระหรรษทานของพระเจ้า

 การให้อภัยช่วยแผ้วถางหนทางที่เราจะได้รับการให้อภัยจากพระเจ้า อุปสรรคแต่เพียงอย่างเดียวที่เราจะไม่ได้รับการอภัยจากพระเจ้า ก็คือการที่เรายังไม่ยอมให้อภัยคนอื่น

จากบทอ่านที่หนึ่ง หนังสือบุตรสิรา...

“จงให้อภัยเพื่อนบ้านที่ทำผิดต่อท่าน แล้วบาปของท่านจะได้รับการอภัย ...ถ้าผู้ใดสุมความโกรธต่อผู้อื่นไว้ เขาจะขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงรักษาเขาให้หายได้อย่างไร ถ้าเขาไม่มีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เขาจะกล้าอธิษฐานภาวนา ขออภัยบาปของตนได้อย่างไร”

สวัสดี...พ่อวีรศักดิ์

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation