Get Adobe Flash player

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

คิดสักนิด...สะกิดใจ

  • 2018-05-20 : 50 วัน

    สวัสดีครับพี่น้องอาทิตย์นี้เราสมโภชพระจิตเจ้าวันเกิดของพระศาสนจักรหรือวันฉลองเปนเตกอสเตคำในภาษากรีกที่มีความหมายว่า...

    Read More...

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 48 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศข่าวอาสนวิหารอัสสัมชัญ
 

1.ขอเชิญร่วมมิสซาปิดเดือนแม่พระ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2018 เวลา 18.30 น. สวดสายประคำ เวลา 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ (ของดมิสซารอบ 17.15น.) หลังมิสซามีสวดภาวนาถวายประเทศไทย/ถวายดอกไม้แด่แม่พระ 

2.วันศุกร์ต้นเดือนที่ 1มิถุนายน 2018 ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท และรับพรศีลมหาสนิท เวลา 18.30 น. และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.00 น. (งดมิสซา 17.15 น.)

3.ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีมิสซาโอกาสสมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 3มิถุนายน 2018เวลา 14.00น. ขอเชิญพี่น้องร่วมเฝ้าศีลร่วมกับนักเรียนไตรอัสสัมชัญ และเวลา 15.00น.พิธีบูชาขอบพระคุณและแห่ศีลมหาสนิท (มีมิสซารอบเช้าตามปกติ แต่ของดมิสซารอบ 17.00น.)

4.แผนกงานอภิบาลครอบครัวขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาฟื้นฟูจิตใจครอบครัวคริสตชน เขต 1 ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2018 ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ เวลา 08.30 น.-15.30 น.

5.สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมฉลอง การสถาปนาสังฆมณฑลใหม่ เชียงราย + พิธีบวชมุขนายกยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม และเตรียมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม (4 กรกฎาคม ค.ศ. 1669 - 2019) ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน (ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0 2681 3900 ต่อ 1801)

ประกาศอื่นๆ

1.แผนกพระคัมภีร์ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมอบรมพระคัมภีร์ "หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์ มัคคาบี ฉบับที่ 1และฉบับที่ 2วันเสาร์ที่ 9และ 16มิถุนายน 2018/2561ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน โดยคุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ เป็นวิทยากร สนใจติดต่อได้ที่แผนกพระคัมภีร์ โทรศัพท์ 0-2429-0124ถึง 33หรือ E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศแต่งงาน

1.หลุยส์ มารีย์ฯ ธนพล คมปรียารัตน์ &เอลีซาเบธ ลักขณา เกตุแก้ว

จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่27 พฤษภาคม2018 ณอาสนวิหารอัสสัมชัญเวลา13.00 น.

2.Mr. Chiu Guan Ming& เทเรซา เกษราภรณ์ วงศ์ศรีศาสตร์

จะเข้าพิธีสมรสในวันพุธที่30 พฤษภาคม2018 ณอาสนวิหารอัสสัมชัญเวลา11.00 น.

3.วาเลนติโน กีรติ สหายสุข & นางสาวกฤชวรรณ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

 จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่9 มิถุนายน2018 ณอาสนวิหารอัสสัมชัญเวลา10.00 น.

4.นายอดิศักดิ์ วงศ์เนียม & อักแนส พิมพจีณัฐ เทพสุริยวงศ์

 จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่10 มิถุนายน2018 ณอาสนวิหารอัสสัมชัญเวลา13.00 น.

2016-03-13 การกลับใจคือการเปลี่ยนชีวิต

การกลับใจคือการเปลี่ยนชีวิต

“แม่หญิงเอ๋ย พวกนั้นไปไหนแล้ว ไม่มีใครลงโทษเธอดอกหรือ?” “ไม่มีใครคะพระสวามีเจ้า” “ดีแล้ว เราก็ไม่ลงโทษเธอเหมือนกัน ไปเถิด แล้วต่อไปอย่าทำบาปอีก!” (ยอห์น 8:10-11)

“แล้วต่อไปอย่าทำบาปอีก” =กลับไปแล้วเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนพฤติกรรม

ช่วงเวลาที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เป็นช่วงเวลางานฉลองพลับพลา ประมาณระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม ค.ศ. 29 งานฉลองพลับพลาเป็นงานฉลองประจำปีของยิวที่เตือนใจให้พวกยิวรำลึกถึงบรรพบุรุษในสมัยโบราณ ที่เคยอาศัยอยู่ในกระโจมในทะเลทราย ประชาชนยิวจากทุกสาระทิศต่างเดินทางมาร่วมฉลองโดยการสร้างกระโจมที่พัก โดยใช้กิ่งไม้และวัสดุอื่นๆประกอบ ในช่วงเวลาเช่นนี้บรรดาหญิงโสเภณีทั้งหลายก็ได้โอกาสหาเงินโดยไปขายตัวแก่บรรดาผู้ชายที่มาร่วมฉลอง และหญิงในพระวรสารวันนี้ก็ถูกจับได้ และถูกนำมาเป็นเหยื่อเพื่อจับผิดพระเยซูเจ้า

อาการที่พระองค์แสดงต่อพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีที่จับผู้หญิงคนนี้มา เป็นอาการของความนิ่งเฉย รำคาญ หงุดหงิดพวกจู้จี้เหล่านั้น ทรงฆ่าเวลาโดยการ ก้มลงไปเขียนบนพื้นเพื่อแสดงถึงความเบื่อหน่ายรำคาญของพระองค์ ต่อคนเหล่านี้ที่คอยจ้องจับผิดทุกอย่างและต่อทุกคน

พระเยซูเจ้าทรงเห็นใจผู้หญิงคนนี้ ซึ่งเป็นคนบาป นางอาจจะเป็นคนบาปเพราะความจำเป็นบีบบังคับ แต่สิ่งที่พระองค์ต้องการจากนางคือ ไปเถิด แล้วต่อไปอย่าทำบาปอีก

พระองค์ต้องการให้นางเปลี่ยนชีวิต และเปลี่ยนพฤติกรรม ที่เคยกระทำอยู่เดิม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร

การกลับใจ คือ การเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ใช่เป็นเพียงแค่การไปคุกเข่าสารภาพบาปต่อหน้าพระสงฆ์ ซึ่งเป็นแต่เพียงสัญลักษณ์ภายนอกของการกลับใจเท่านั้น ก่อนจะไปคุกเข่าตรงนั้น ในที่แก้บาปต่อหน้าพระสงฆ์ ผู้นั้นจะต้องมีจิตใจรู้สึกผิดและสำนึกเสียใจในความผิดบาปที่ตนทำและยังต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่หวนกลับไปทำบาปเหล่านั้นอีก โดยการตั้งใจอย่างมุ่งมั่นที่จะแก้ไขความบาปเหล่านั้นด้วยการพยายามเปลี่ยนแปลงชีวิตและพฤติกรรมของตนเองเสียใหม่

การกลับใจแบบนี้ เรามองเห็นได้จากชีวิตของนักบุญเปาโล ท่านจากการเป็นฆาตกรได้กลับเปลี่ยนเป็นคนดี(คนชอบธรรม) และความชอบธรรมของท่าน ท่านพูดอย่างชัดเจนในจดหมายของท่านวันนี้ว่า ความชอบธรรมของท่านมาจากความเชื่อ(ความเชื่อฟัง)ในพระเยซูคริสตเจ้า

นักบุญเปาโลได้กลับคืนชีพเป็นคนใหม่ขณะยังมีชีวิต โดยอาศัยความเชื่อฟังในพระเยซูคริสตเจ้า พระเยซูสอนอะไรท่านก็พยายามทำตามทุกอย่าง และสิ่งนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นคนใหม่ หรือที่เราเรียกว่า การกลับคืนชีพ

การกลับคืนชีพไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรอหลังความตาย แต่การกลับคืนชีพต้องเกิดขึ้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่

ในจดหมายวันนี้ท่านนักบุญเปาโลสอนเราต่อไปว่า “มิใช่ว่าข้าพเจ้าได้(สิ่งที่ได้กล่าวมานี้ คือ ความชอบธรรมด้วยการเปลี่ยนชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสตเจ้า) แล้ว หรือว่าทำสำเร็จแล้ว ข้าพเจ้ายังมุ่งหน้าต่อไป เพื่อคว้าเอาให้ได้”

นั่นคือ การกลับใจด้วยการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปตัวเองนั้น เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง แบบไม่หยุด และต้องทำด้วยความมุ่งมั่น มุมานะ มองไปข้างหน้าสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยต้องไม่หันกลับไปมองชีวิตเลวๆ แบบเก่าๆในอดีต

และขอลงท้ายด้วยคำพูดน่าฟังของท่านเปาโลอีกประโยคหนึ่ง “ข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งหน้าไปยังหลักชัย เพื่อจะได้รางวัล ซึ่งพระเป็นเจ้าทรงเรียก ณ เบื้องบน ให้ไปรับในพระคริสตเยซู”

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation