Get Adobe Flash player

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

คิดสักนิด...สะกิดใจ

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 23 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 

ประกาศข่าวอาสนวิหารอัสสัมชัญ

1.    หลังมิสซาแต่ละรอบ ในวันอาทิตย์นี้จะมีการโปรยเถ้าสำหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้รับเถ้าในวันพุธรับเถ้า และพี่น้องสามารถรับถุงผ้าสำหรับออมเงินในเทศกาลมหาพรตได้ที่ด้านหน้าวัด

2.    กำหนดการเดินรูป 14 ภาคตลอดเทศกาลมหาพรต วันเสาร์ เวลา16.30 .ภาษาไทย (งดการสวดสายประคำ) วันอาทิตย์ เวลา 11.30 น. ภาษาอังกฤษ และ เวลา 16.30 น. ภาษาไทย

ประกาศอื่นๆ

1.    แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯจัดโครงการอบรมพระคัมภีร์สำหรับคริสตชน ครูคำสอน ผู้นำบีอีซี และผู้สนใจ หัวข้อ “หนังสือพงศาวดารฉบับที่ 1,2 เอสรา และเนหะมีย์” ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ และ 3 มีนาคม 2018 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ พี่น้องท่านใดสนใจสามารถ โทร.02-429-0124 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.    มูลนิธิเซนต์หลุยส์ ขอเชิญพี่น้องร่วมสนับสนุนโบว์ลิ่งการกุศล โอกาสครบรอบ 120 ปี ของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  โดยงานจะจัดในวันที่ 18 มีนาคม 2018 เวลา 10.00 น. ณ บลูโอริธึม แอนด์ โบว์ล เมกาบางนา ชั้น 2ค่าสมัครทีมทั่วไป (ทีมละ 3 คน) 4,500 บาท ชิงถ้วยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู สมัครได้ที่ มูลนิธิเซนต์หลุยส์ ชั้น 1 อาคารศรีสวัสดิ์ โทร. 02-838 5444

ประกาศแต่งงาน

1.    อันตน อนุสรณ์ ชนวัฒน์ นางสาวฐิตินันท์ รังษีกุลพิพัฒน์

    จะเข้าพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.

2.    ยอแซฟ ภาณุพงษ์ วัฒนวิทย์กุล นางสาวปุณยานุช ชาญสมุทร์

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

3.    ฟรังซิส อัสซีซี ธนชัย วรรณชัยวงศ์ แคทเธอรีน ฤทัยภัทร สำเริง

    จะเข้าพิธีสมรสในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

4.    Maskus Willi Meter Isabel Borjas

    จะเข้าพิธีสมรสในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.

5.    เปโตร ภัทร สุนาวิน นางสาวณฎา ทัพพงษ์

    จะเข้าพิธีสมรสในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

6.    ยอห์น บอสโก นนท์บุระ หนึ่งสวัสดิ์ นางสาวโสรยา ชูทอง

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

2016-03-13 การกลับใจคือการเปลี่ยนชีวิต

การกลับใจคือการเปลี่ยนชีวิต

“แม่หญิงเอ๋ย พวกนั้นไปไหนแล้ว ไม่มีใครลงโทษเธอดอกหรือ?” “ไม่มีใครคะพระสวามีเจ้า” “ดีแล้ว เราก็ไม่ลงโทษเธอเหมือนกัน ไปเถิด แล้วต่อไปอย่าทำบาปอีก!” (ยอห์น 8:10-11)

“แล้วต่อไปอย่าทำบาปอีก” =กลับไปแล้วเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนพฤติกรรม

ช่วงเวลาที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เป็นช่วงเวลางานฉลองพลับพลา ประมาณระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม ค.ศ. 29 งานฉลองพลับพลาเป็นงานฉลองประจำปีของยิวที่เตือนใจให้พวกยิวรำลึกถึงบรรพบุรุษในสมัยโบราณ ที่เคยอาศัยอยู่ในกระโจมในทะเลทราย ประชาชนยิวจากทุกสาระทิศต่างเดินทางมาร่วมฉลองโดยการสร้างกระโจมที่พัก โดยใช้กิ่งไม้และวัสดุอื่นๆประกอบ ในช่วงเวลาเช่นนี้บรรดาหญิงโสเภณีทั้งหลายก็ได้โอกาสหาเงินโดยไปขายตัวแก่บรรดาผู้ชายที่มาร่วมฉลอง และหญิงในพระวรสารวันนี้ก็ถูกจับได้ และถูกนำมาเป็นเหยื่อเพื่อจับผิดพระเยซูเจ้า

อาการที่พระองค์แสดงต่อพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีที่จับผู้หญิงคนนี้มา เป็นอาการของความนิ่งเฉย รำคาญ หงุดหงิดพวกจู้จี้เหล่านั้น ทรงฆ่าเวลาโดยการ ก้มลงไปเขียนบนพื้นเพื่อแสดงถึงความเบื่อหน่ายรำคาญของพระองค์ ต่อคนเหล่านี้ที่คอยจ้องจับผิดทุกอย่างและต่อทุกคน

พระเยซูเจ้าทรงเห็นใจผู้หญิงคนนี้ ซึ่งเป็นคนบาป นางอาจจะเป็นคนบาปเพราะความจำเป็นบีบบังคับ แต่สิ่งที่พระองค์ต้องการจากนางคือ ไปเถิด แล้วต่อไปอย่าทำบาปอีก

พระองค์ต้องการให้นางเปลี่ยนชีวิต และเปลี่ยนพฤติกรรม ที่เคยกระทำอยู่เดิม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร

การกลับใจ คือ การเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ใช่เป็นเพียงแค่การไปคุกเข่าสารภาพบาปต่อหน้าพระสงฆ์ ซึ่งเป็นแต่เพียงสัญลักษณ์ภายนอกของการกลับใจเท่านั้น ก่อนจะไปคุกเข่าตรงนั้น ในที่แก้บาปต่อหน้าพระสงฆ์ ผู้นั้นจะต้องมีจิตใจรู้สึกผิดและสำนึกเสียใจในความผิดบาปที่ตนทำและยังต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่หวนกลับไปทำบาปเหล่านั้นอีก โดยการตั้งใจอย่างมุ่งมั่นที่จะแก้ไขความบาปเหล่านั้นด้วยการพยายามเปลี่ยนแปลงชีวิตและพฤติกรรมของตนเองเสียใหม่

การกลับใจแบบนี้ เรามองเห็นได้จากชีวิตของนักบุญเปาโล ท่านจากการเป็นฆาตกรได้กลับเปลี่ยนเป็นคนดี(คนชอบธรรม) และความชอบธรรมของท่าน ท่านพูดอย่างชัดเจนในจดหมายของท่านวันนี้ว่า ความชอบธรรมของท่านมาจากความเชื่อ(ความเชื่อฟัง)ในพระเยซูคริสตเจ้า

นักบุญเปาโลได้กลับคืนชีพเป็นคนใหม่ขณะยังมีชีวิต โดยอาศัยความเชื่อฟังในพระเยซูคริสตเจ้า พระเยซูสอนอะไรท่านก็พยายามทำตามทุกอย่าง และสิ่งนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นคนใหม่ หรือที่เราเรียกว่า การกลับคืนชีพ

การกลับคืนชีพไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรอหลังความตาย แต่การกลับคืนชีพต้องเกิดขึ้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่

ในจดหมายวันนี้ท่านนักบุญเปาโลสอนเราต่อไปว่า “มิใช่ว่าข้าพเจ้าได้(สิ่งที่ได้กล่าวมานี้ คือ ความชอบธรรมด้วยการเปลี่ยนชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสตเจ้า) แล้ว หรือว่าทำสำเร็จแล้ว ข้าพเจ้ายังมุ่งหน้าต่อไป เพื่อคว้าเอาให้ได้”

นั่นคือ การกลับใจด้วยการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปตัวเองนั้น เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง แบบไม่หยุด และต้องทำด้วยความมุ่งมั่น มุมานะ มองไปข้างหน้าสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยต้องไม่หันกลับไปมองชีวิตเลวๆ แบบเก่าๆในอดีต

และขอลงท้ายด้วยคำพูดน่าฟังของท่านเปาโลอีกประโยคหนึ่ง “ข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งหน้าไปยังหลักชัย เพื่อจะได้รางวัล ซึ่งพระเป็นเจ้าทรงเรียก ณ เบื้องบน ให้ไปรับในพระคริสตเยซู”

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation