Get Adobe Flash player

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

คิดสักนิด...สะกิดใจ

  • 2018-05-20 : 50 วัน

    สวัสดีครับพี่น้องอาทิตย์นี้เราสมโภชพระจิตเจ้าวันเกิดของพระศาสนจักรหรือวันฉลองเปนเตกอสเตคำในภาษากรีกที่มีความหมายว่า...

    Read More...

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 48 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศข่าวอาสนวิหารอัสสัมชัญ
 

1.ขอเชิญร่วมมิสซาปิดเดือนแม่พระ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2018 เวลา 18.30 น. สวดสายประคำ เวลา 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ (ของดมิสซารอบ 17.15น.) หลังมิสซามีสวดภาวนาถวายประเทศไทย/ถวายดอกไม้แด่แม่พระ 

2.วันศุกร์ต้นเดือนที่ 1มิถุนายน 2018 ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท และรับพรศีลมหาสนิท เวลา 18.30 น. และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.00 น. (งดมิสซา 17.15 น.)

3.ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีมิสซาโอกาสสมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 3มิถุนายน 2018เวลา 14.00น. ขอเชิญพี่น้องร่วมเฝ้าศีลร่วมกับนักเรียนไตรอัสสัมชัญ และเวลา 15.00น.พิธีบูชาขอบพระคุณและแห่ศีลมหาสนิท (มีมิสซารอบเช้าตามปกติ แต่ของดมิสซารอบ 17.00น.)

4.แผนกงานอภิบาลครอบครัวขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาฟื้นฟูจิตใจครอบครัวคริสตชน เขต 1 ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2018 ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ เวลา 08.30 น.-15.30 น.

5.สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมฉลอง การสถาปนาสังฆมณฑลใหม่ เชียงราย + พิธีบวชมุขนายกยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม และเตรียมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม (4 กรกฎาคม ค.ศ. 1669 - 2019) ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน (ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0 2681 3900 ต่อ 1801)

ประกาศอื่นๆ

1.แผนกพระคัมภีร์ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมอบรมพระคัมภีร์ "หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์ มัคคาบี ฉบับที่ 1และฉบับที่ 2วันเสาร์ที่ 9และ 16มิถุนายน 2018/2561ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน โดยคุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ เป็นวิทยากร สนใจติดต่อได้ที่แผนกพระคัมภีร์ โทรศัพท์ 0-2429-0124ถึง 33หรือ E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศแต่งงาน

1.หลุยส์ มารีย์ฯ ธนพล คมปรียารัตน์ &เอลีซาเบธ ลักขณา เกตุแก้ว

จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่27 พฤษภาคม2018 ณอาสนวิหารอัสสัมชัญเวลา13.00 น.

2.Mr. Chiu Guan Ming& เทเรซา เกษราภรณ์ วงศ์ศรีศาสตร์

จะเข้าพิธีสมรสในวันพุธที่30 พฤษภาคม2018 ณอาสนวิหารอัสสัมชัญเวลา11.00 น.

3.วาเลนติโน กีรติ สหายสุข & นางสาวกฤชวรรณ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

 จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่9 มิถุนายน2018 ณอาสนวิหารอัสสัมชัญเวลา10.00 น.

4.นายอดิศักดิ์ วงศ์เนียม & อักแนส พิมพจีณัฐ เทพสุริยวงศ์

 จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่10 มิถุนายน2018 ณอาสนวิหารอัสสัมชัญเวลา13.00 น.

2016-04-10 เป็นคริสตชน ต้องฆ่าตัวตาย

เป็นคริสตชน ต้องฆ่าตัวตาย

“เราทั้งหลายเป็นพยานในเรื่องนี้” และถ้าอ่านย้อนขึ้นไป เราก็จะได้คำตอบว่าเป็นพยานเรื่องอะไร “พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าที่ท่านทั้งหลายประหารชีวิตโดยตรึงบนไม้กางเขนนั้นกลับคืนพระชนม์ชีพ...”

บรรดาอัครสาวกได้เป็นพยานในเรื่องนี้ คือเรื่องความตายบนไม้กางเขน และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า ด้วยการเทศนาสั่งสอน แก่ประชาชนทั่วไปจนพวกท่านต้องถูกจับ ถูกทรมาน และถูกฆ่าตาย พวกท่านเหล่านั้นได้กลายเป็นมรณสักขีในอดีต

ในยุคปัจจุบันพวกเราก็จะต้องยืนยันเรื่องเดียวกันและด้วยคำพูดเดียวกันว่า “เราทั้งหลายเป็นพยานในเรื่องนี้” คือเรื่องพระเยซูเจ้าทรงตายบนไม้กางเขน และทรงกลับคืนชีพ แต่การเป็นพยานของเราต้องกระทำ ไม่ใช่ด้วยปาก แต่ด้วยชีวิต

ผลของการเป็นพยานยืนยันของบรรดาอัครสาวกก็คือ ท่านถูกฆ่าเป็นมรณสักขี แต่การเป็นพยานยืนยันของเราที่ว่าจะต้องทำด้วยชีวิต นั้นก็คือ ในขณะที่บรรดาอัครสาวกถูกฆ่าแต่พวกเราต้องฆ่าตัวเอง

การฆ่าตัวตายของพวกเราเพื่อยืนยันความตายบนไม้กางเขนและการคืนชีพของพระเยซูเจ้า หมายความถึงเราจะต้องฆ่าวิถีชีวิตแบบชาวโลก เพื่อหันกลับมาดำเนินชีวิตแบบพระเยซูเจ้า เราจะต้องฆ่าความอยาก ความโลภในชีวิตของเรา เพื่อมุ่งสู่การเจริญชีวิต รักความยากจน หรือ มีใจยากจน เราจะต้องฆ่าความหยิ่งยะโสโอหัง อวดดี อวดเด่นของเรา เพื่อเจริญชีวิตสุภาพถ่อมตน และมีความนอบน้อมเชื่อฟัง เราจะต้องฆ่าทุกสิ่งที่เลวร้าย ที่ขัดต่อน้ำพระทัยหรือพระประสงค์ของพระ สรุปก็คือ เราจะต้องตรึงทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดให้ตายไปจากชีวิตของเรา

และนี่คือความหมายของการฆ่าตัวตาย คือ ฆ่าตัวของเราให้ตาย ตายไปจากสิ่งเลวร้ายทุกชนิด ที่ตรงข้ามกับพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า ตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเรา แต่ขอย้ำคือ ต้องค่อยเป็นค่อยไป ต้องค่อยๆตัด ค่อยๆกำจัด ซึ่งจะทำให้ชีวิตของเราค่อยๆเปลี่ยนไป เป็นชีวิตใหม่ หรือชีวิตแห่งการกลับคืนชีพ

และนี่คือความหมายของการเป็นพยานความตายบนไม้กางเขน และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าในชีวิตของเรา ขอจบการสนทนาด้วยคำเตือนของนักบุญเปาโล ในจดหมายของท่านอีกครั้งหนึ่ง คือ จดหมายถึง คริสตชนชาวกาลาเทีย บทที่ 6 ข้อ 14 ถึง ข้อ 18

“ส่วนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่โอ้อวดสิ่งใด นอกจากเรื่องไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา อาศัยไม้กางเขนนี้โลกถูกตรึงตายไปจากข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ถูกตรึงตายไปจากโลกแล้ว ดังนั้น การเข้าสุหนัต หรือ การไม่เข้าสุหนัต จึงไม่มีความสำคัญแต่ประการใด สิ่งที่สำคัญก็คือการเป็นสิ่งสร้างใหม่ สันติและพระเมตตาจงมีแด่ทุกคนที่ปฏิบัติตามกฎข้อนี้ และแด่ประชากรแท้จริงของพระเจ้า นับแต่บัดนี้ อย่าให้ใครมารบกวนข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้ามีรอยประทับตราของพระเยซูเจ้าอยู่ในร่างกายของข้าพเจ้าแล้ว พี่น้อง ขอให้พระหรรษทานของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสถิตอยู่ในจิตใจของท่านทั้งหลายเทอญ อาเมน”

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation