Get Adobe Flash player

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

คิดสักนิด...สะกิดใจ

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 21 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 

ประกาศข่าวอาสนวิหารอัสสัมชัญ

1.    หลังมิสซาแต่ละรอบ ในวันอาทิตย์นี้จะมีการโปรยเถ้าสำหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้รับเถ้าในวันพุธรับเถ้า และพี่น้องสามารถรับถุงผ้าสำหรับออมเงินในเทศกาลมหาพรตได้ที่ด้านหน้าวัด

2.    กำหนดการเดินรูป 14 ภาคตลอดเทศกาลมหาพรต วันเสาร์ เวลา16.30 .ภาษาไทย (งดการสวดสายประคำ) วันอาทิตย์ เวลา 11.30 น. ภาษาอังกฤษ และ เวลา 16.30 น. ภาษาไทย

ประกาศอื่นๆ

1.    แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯจัดโครงการอบรมพระคัมภีร์สำหรับคริสตชน ครูคำสอน ผู้นำบีอีซี และผู้สนใจ หัวข้อ “หนังสือพงศาวดารฉบับที่ 1,2 เอสรา และเนหะมีย์” ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ และ 3 มีนาคม 2018 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ พี่น้องท่านใดสนใจสามารถ โทร.02-429-0124 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.    มูลนิธิเซนต์หลุยส์ ขอเชิญพี่น้องร่วมสนับสนุนโบว์ลิ่งการกุศล โอกาสครบรอบ 120 ปี ของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  โดยงานจะจัดในวันที่ 18 มีนาคม 2018 เวลา 10.00 น. ณ บลูโอริธึม แอนด์ โบว์ล เมกาบางนา ชั้น 2ค่าสมัครทีมทั่วไป (ทีมละ 3 คน) 4,500 บาท ชิงถ้วยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู สมัครได้ที่ มูลนิธิเซนต์หลุยส์ ชั้น 1 อาคารศรีสวัสดิ์ โทร. 02-838 5444

ประกาศแต่งงาน

1.    อันตน อนุสรณ์ ชนวัฒน์ นางสาวฐิตินันท์ รังษีกุลพิพัฒน์

    จะเข้าพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.

2.    ยอแซฟ ภาณุพงษ์ วัฒนวิทย์กุล นางสาวปุณยานุช ชาญสมุทร์

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

3.    ฟรังซิส อัสซีซี ธนชัย วรรณชัยวงศ์ แคทเธอรีน ฤทัยภัทร สำเริง

    จะเข้าพิธีสมรสในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

4.    Maskus Willi Meter Isabel Borjas

    จะเข้าพิธีสมรสในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.

5.    เปโตร ภัทร สุนาวิน นางสาวณฎา ทัพพงษ์

    จะเข้าพิธีสมรสในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

6.    ยอห์น บอสโก นนท์บุระ หนึ่งสวัสดิ์ นางสาวโสรยา ชูทอง

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

2016-04-10 เป็นคริสตชน ต้องฆ่าตัวตาย

เป็นคริสตชน ต้องฆ่าตัวตาย

“เราทั้งหลายเป็นพยานในเรื่องนี้” และถ้าอ่านย้อนขึ้นไป เราก็จะได้คำตอบว่าเป็นพยานเรื่องอะไร “พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าที่ท่านทั้งหลายประหารชีวิตโดยตรึงบนไม้กางเขนนั้นกลับคืนพระชนม์ชีพ...”

บรรดาอัครสาวกได้เป็นพยานในเรื่องนี้ คือเรื่องความตายบนไม้กางเขน และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า ด้วยการเทศนาสั่งสอน แก่ประชาชนทั่วไปจนพวกท่านต้องถูกจับ ถูกทรมาน และถูกฆ่าตาย พวกท่านเหล่านั้นได้กลายเป็นมรณสักขีในอดีต

ในยุคปัจจุบันพวกเราก็จะต้องยืนยันเรื่องเดียวกันและด้วยคำพูดเดียวกันว่า “เราทั้งหลายเป็นพยานในเรื่องนี้” คือเรื่องพระเยซูเจ้าทรงตายบนไม้กางเขน และทรงกลับคืนชีพ แต่การเป็นพยานของเราต้องกระทำ ไม่ใช่ด้วยปาก แต่ด้วยชีวิต

ผลของการเป็นพยานยืนยันของบรรดาอัครสาวกก็คือ ท่านถูกฆ่าเป็นมรณสักขี แต่การเป็นพยานยืนยันของเราที่ว่าจะต้องทำด้วยชีวิต นั้นก็คือ ในขณะที่บรรดาอัครสาวกถูกฆ่าแต่พวกเราต้องฆ่าตัวเอง

การฆ่าตัวตายของพวกเราเพื่อยืนยันความตายบนไม้กางเขนและการคืนชีพของพระเยซูเจ้า หมายความถึงเราจะต้องฆ่าวิถีชีวิตแบบชาวโลก เพื่อหันกลับมาดำเนินชีวิตแบบพระเยซูเจ้า เราจะต้องฆ่าความอยาก ความโลภในชีวิตของเรา เพื่อมุ่งสู่การเจริญชีวิต รักความยากจน หรือ มีใจยากจน เราจะต้องฆ่าความหยิ่งยะโสโอหัง อวดดี อวดเด่นของเรา เพื่อเจริญชีวิตสุภาพถ่อมตน และมีความนอบน้อมเชื่อฟัง เราจะต้องฆ่าทุกสิ่งที่เลวร้าย ที่ขัดต่อน้ำพระทัยหรือพระประสงค์ของพระ สรุปก็คือ เราจะต้องตรึงทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดให้ตายไปจากชีวิตของเรา

และนี่คือความหมายของการฆ่าตัวตาย คือ ฆ่าตัวของเราให้ตาย ตายไปจากสิ่งเลวร้ายทุกชนิด ที่ตรงข้ามกับพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า ตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเรา แต่ขอย้ำคือ ต้องค่อยเป็นค่อยไป ต้องค่อยๆตัด ค่อยๆกำจัด ซึ่งจะทำให้ชีวิตของเราค่อยๆเปลี่ยนไป เป็นชีวิตใหม่ หรือชีวิตแห่งการกลับคืนชีพ

และนี่คือความหมายของการเป็นพยานความตายบนไม้กางเขน และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าในชีวิตของเรา ขอจบการสนทนาด้วยคำเตือนของนักบุญเปาโล ในจดหมายของท่านอีกครั้งหนึ่ง คือ จดหมายถึง คริสตชนชาวกาลาเทีย บทที่ 6 ข้อ 14 ถึง ข้อ 18

“ส่วนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่โอ้อวดสิ่งใด นอกจากเรื่องไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา อาศัยไม้กางเขนนี้โลกถูกตรึงตายไปจากข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ถูกตรึงตายไปจากโลกแล้ว ดังนั้น การเข้าสุหนัต หรือ การไม่เข้าสุหนัต จึงไม่มีความสำคัญแต่ประการใด สิ่งที่สำคัญก็คือการเป็นสิ่งสร้างใหม่ สันติและพระเมตตาจงมีแด่ทุกคนที่ปฏิบัติตามกฎข้อนี้ และแด่ประชากรแท้จริงของพระเจ้า นับแต่บัดนี้ อย่าให้ใครมารบกวนข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้ามีรอยประทับตราของพระเยซูเจ้าอยู่ในร่างกายของข้าพเจ้าแล้ว พี่น้อง ขอให้พระหรรษทานของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสถิตอยู่ในจิตใจของท่านทั้งหลายเทอญ อาเมน”

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation