Get Adobe Flash player

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

คิดสักนิด...สะกิดใจ

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 88 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศข่าวอาสนวิหารอัสสัมชัญ

1. ขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อสังฆมณฑลใหม่ “สังฆมณฑลเชียงราย” โดยพี่น้องสามารถรับซองบริจาคได้ที่หน้าวัด และส่งคืนได้ที่คุณพ่อ หรือ ถุงทานของวัด (เงินถุงทานในอาทิตย์ที่ 17 และ 24 มิถุนายน 2018 ของมิสซาทุกรอบ จะรวบรวมเพื่อสมทบทุนบริจาคเพื่อสังฆมณฑลเชียงราย)

2. ขอเชิญสภาภิบาลทุกท่านประชุมพร้อมกัน วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2018 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์

3. สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมฉลอง การสถาปนาสังฆมณฑลใหม่ เชียงราย + พิธีบวชมุขนายกยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม และเตรียมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม (4 กรกฎาคม ค.ศ. 1669 - 2019) ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน (ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0 2681 3900 ต่อ 1801)

4. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสครบรอบ 350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018 เวลา 08.30 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ประกาศอื่นๆ

1. เปิดเรียนคำสอน เยาวชนและผู้ใหญ่ ที่สนใจเรียนคำสอนศาสนาคริสต์ รวมทั้งคริสตชนที่ยังมิได้รับศีลกำลัง เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-11.30 น. เริ่มวันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2018 และสำหรับคำสอนเด็กเพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิท–ศีลกำลัง เวลา 09.00-09.45 น. และ เวลา 10.00 -11.00 น.  สอนโดย ครูคำสอนศูนย์คริสตศาสนธรรม ติดต่อ สำนักงานวัด โทร. 0-2234-4592, 0-2234-8556E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศแต่งงาน

     1. อันตน ภาสันต์ ภาสุระพันธ์ & เอลิซาเบธ แอน เซตัน อรวรรณ เชวงชุติโชติ

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

2. เปโตร วิชญ์ เนียรนาทตระกูล & นางสาวกฤตยา กาญจนโนภาศ

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

3. นายณัฐพล ตรีศรีสุภา & มารีอา พิชญา หล่อมโนเมธี

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

4. ไมเกิ้ล ฟีเดลีส ณคุณภูมิ์ ถิรสีห์ชโยกุล & นางสาวแวววัลย์ สุรรัตน์

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

5. ฟรังซิสเซเวียร์ นิรพันธ์ นาคตระกูล & นางสาวสุธาสินี บุญครองเกียรติ

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น. 

6. นายก้อง วินัยกุลพงศ์ & มารีอา เกล็ดดาว บุญยิ่งยงสถิตย์

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

2013-01-27 ฉบับที่ 4

พระคัมภีร์...พระเยซูเจ้าทรงคลี่ม้วนหนังสือออก ทรงพบข้อความที่เขียนไว้ว่า พระจิตของพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำ คืนสายตาให้แก่คนตาบอด ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระ ประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากพระเจ้า.../...พลาดโอกาส...เมื่อเสาร์ที่แล้ว ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญมีงานฉลองให้พระคุณเจ้าสังวาลย์ ศุระศรางค์ และคุณพ่อพิพัฒน์ รุ่งเรืองกนกกุล ได้ข่าวว่า มีการแสดงมากมายจากโรงเรียนไตรอัสสัมชัญทั้ง 3 โรงเรียน ที่ร่วมใจกันส่งเด็กมาร่วมแสดงความยินดี แถมปลัดหนุ่มกับเยาวชนก็ขอแจมร่วมแสดงด้วยอีกชุด งานนี้ทางสภาภิบาลเลยพลาดไม่ได้แน่นอน มีการแสดงที่เรียกว่าเป็น ไฮไลท์ประจำงานมาร่วมแสดงอีกชุดเป็นการปิดท้ายรายการ อันนี้แหละเสียใจที่พลาดไม่ได้ดู เพราะติดภารกิจไกลถึงอุดรฯ เลยพลาดโอกาสเห็นป้าน้อมจิต และสมาชิก สว (สูงวัย) ของสภาภิบาลอีกหลายท่านโชว์เต้นกังนัมสไตล์ เห็นหลายคนบอกว่าสนุกสนาน แต่เสียดายที่สั้นไปนิด เรียกว่าจบแบบ เหนือเมฆ 2 ที่ยังค้างคาใจเหมือนมันยังไม่จบยังไงยังนั้น เอาเป็นว่าใครอยากดูจนจบเพลง คงต้องไปลองกระแซะถามกันเอง ว่าจะเต้นต่อให้จบเมื่อไหร่!!!.../...ครบ 7 รอบ...พฤหัสบดีที่24 มกราคมที่ผ่านมา เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระคุณเจ้าพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ที่รักยิ่งของพวกเรา ปีนี้พระคุณเจ้าอายุครบ 7 รอบ หรือ  84 ปี มีจัดพิธีมิสซาที่หอประชุมใหม่ชื่อบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอน ที่ 2 มีพี่น้องมาร่วมงานกันเรียกว่าต้องเสริมเก้าอี้แล้วเสริมอีก เรียกว่าทุกคนพร้อมใจกันมาร่วมงานวันเกิดท่านด้วยใจจริงๆ ชาวซอย 40 จึงขอร่วมแสดงความยินดี กับพระคุณเจ้าด้วยด้วยครับ และวอนขอพระเป็นเจ้าโปรดให้พระคุณเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงครับ.../...ร่วมอาลัย...ชาวซอย 40 ขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ สมาชิกในซอย  คนแรกคุณป้า มาเรีย  บุญยรา ภัทโรดม พลมารีเก่าแก่ประจำซอย 40 ที่พระรับไปอยู่กับพระองค์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา และมีพิธีปลงศพไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับ และอีกคนเป็นคนทำงานในซอย 40 คือ มารีอา ประนอม ตรีธารา  หรือที่คนในซอย ชอบเรียกว่า “ครูเตี้ย” พระรับไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา และมีพิธีปลงศพไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเช่นกันครับ จึงขอคำภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของทั้ง 2 ท่านด้วยครับ.../...พระเยซูเจ้าทรงม้วนหนังสือ ส่งคืนให้เจ้าหน้าที่และประทับนั่งลง สายตาของทุกคนที่อยู่ในศาลาธรรมต่างจ้องมองพระองค์  พระองค์จึงทรงเริ่มตรัสว่า ในวันนี้ ข้อความจากพระคัมภีร์  ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้ว.../...ขอพระเจ้าอวยพรครับ... 

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation